Покана за предстоящия пълноценен Царски Обряд на рода Дуло, Първородният Род

FB_IMG_1627531988890

Съобщение от Царица Леи Лия във фейсбук:

Приглашаю на пРАздник РОДа Дуло, с вечера 20 мая до утРА 21 мая 2023. Рекомендации по празднику после регистрации.

Лея

Регистрация за обряда в България тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftHYdm2oFhJ8U_D5g3f_NB_UW5BDfkucZMZc2_lfAoofkd1w/viewform

По изпълнението на завета:

1. Предисловие
По информация от завета, Веда за Айра, други публикувани документи за свършека на хилядолетният мрак е необходимо да се направят определени действия за изменение ситуацията на планетата, действия които е длъжен да изпълни Царският РОД и Народът. Царският РОД и Хранителите изпълняват това, което е написано, Народът не изпълнява. За това трябва да има причина. И трябва да се намери решение в тази ситуация.

2. Текуща ситуация
Текущата ситуация в света е с рискове и ограничения, които се усилват, ограничават възможноста за действия и могат да бъдат опасни за живота. Към 2030 г. по прогноза за развитието на технологиите (изкуственият интелект, нанотехнологиите и т.н.) нивото на възможностите за контрол над хората ще бъде значитено по-високо (биометрия, разпознаване на гласът, цифров отпечатък, чипизация), което може силно да ограничи нашите възможности, даже общуването по телефона.
Текущото ниво на съзнание и поведението на народа усложнява разбирането и самоорганизацията в едно цяло, което да реализира това, което е негово задължение.

3. Информация какво трябва да се направи в текущата ситуация
Оставена ни е информация КАКВО трябва да се направи.
Има информация “Знаейки всички трикове на чуждите, избягвайки всички капани и хитрости, трябва да сме много крачки напред”. Аз виждам, че информацията КАК трябва да се направи е ключ.
Изучавайки Ведите за Айра се вижда,че етапите на хармонизация на Планетата, са имали определена последователност, всяка крачка усилва следващата. От друга страна, изучавайки проявените действия се вижда, че там също има разумен план на действие, всяка стъпка усилва следващата. Това говори, че резултатът, който ни е нужен трябва да бъде ЕДИНЕН ПРОВЕРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

4. Предложение
Да се опише моделът на действие на другата страна – тяхната система (основна цел, основното им зърно на реализация например дуалноста, разделението и т.н., образ, етапност) от кой свят са първите действия, как са взаимосвързани с другите светове, инструментите на действия във всеки свят, ресурсите, характеристиките на системата.
Да се опише нашият модел (основна цел, основно семе на реализацията, образ, етапност, инструменти, ресурси, характеристики на новият проявен свят) възможно е това да бъдат нови форми, които трябва да бъдат проявени така, че да бъде отчетено всичко, което трябва да се направи. И “Знаейки всички трикове на чуждите, избягвайки капаните и хитростите, трябва да сме с много крачки напред.”. Ако сега вече просто блокират постове, то какво ще бъде, когато започне да се формира изявена общност от хора (не останаха толкова много такива хора и ние не можем да рискуваме техните животи, непредприемайки всички мерки на безопасност)? Още повече, когато започне строителството на храма.
Да се определи единен проверен план.
Да се сформира общност (гръбнак) за начало на реализацията на плана. Всеки върши своята част от общото, но има и зони, където се обединяваме в изпълнението.
Да се формира у народа ценност и авторитетност на Първородният Царски Род и много грижливо да се отнасяме към своите ресурси и ресурсите на другите (време, енергия, информация). Всичко да се прави разумно, не разпилявайки напразно ресурси.

От админа на сайта KosmicheskoVreme.com:
Какво точно следва да се свърши, както аз го виждам:

1. Обряд с короната на Равновесието воден от чистокръвната наследница на княгиня Олга от Първородния Род, Царица Леи Лия. На обряда е нужно да присъстват четири Посветени Девствени Жрици от четирите краища на Земята на Рода, които да уравновесят енергиите на стихиите във велико смирение пред Небесния ни Отец и Короната на Равновесието на Светлите ни Предци, заедно с Царица Леи Лия, носителката и достоен наследник на Короната на Първородния Род. Женският принцип е водещ тук заради трудните времена. Целта е обединението на Рода. РОДЪТ са българи, македонци, сърби, черногорци, хървати, босненци, руснаци, украинци, белоруси и др. После, когато сме готови, може да се пристъпи към обединание на цялото Човечество, защото Истината, както казва самата Царица, е Адвайта, няма две. Всеки присъстващ на Обряда ще бъде дарен със силата на Рода и Родовата памет с цел да се възстанови Единството на Рода на Айриите и така и на Човечеството.
2. Построяване на Храма на Вишен (ВсеВишния) по чертежи и планове, оставени от Предците. Ще бъде на място на Силата в Украйна. Храмът се енергизира, когато обрядът с короната на Равновесието се изпълни хармонично по Божествения АзКон със съдействието на Посветените Жрици. В храма ще служат същите Посветени Жрици.
3. Построяване на общо осем храмове на Вишен при всяко племе от народа и един централен Храм в Киев, за който споменах във втора стъпка, защото там в географския център е Олгино поле. Храмовете ще се съобщават и ще се енергизират взаимно и ще образуват силово поле във вид на купол, който ще покрива цялата територия на Държавата ни АртАрия. Така няма да може да проникне в нея никой извън Рода с лоши помисли. Просто няма да може да просъществува в АртАрия в това мощно поле.
4. Задачата на наРода е да приеме артефактите със заветите, оставени от Предците от Първородния Род на семейството на княгиня Олга, да помага всячески да се осъществят тези стъпки и да живее в чистота според Завета на Предците и преклонение пред ВсеВишния и Първородния Царски Род, защото задачата на Рода Дуло е да служи на Вишен (ВсеВишния), нашият Небесен Отец, за благото на наРода.

Веда за АйРа:

https://kosmicheskovreme.com/blog/2021/07/29/5992/

Заветът на Вишен:

https://kosmicheskovreme.com/blog/2021/07/29/5998/

Виждате сериозността и спешността от действията в Заветът на Вишен. Когато сме повишили вибрациите си чрез Обряда и построяването на Храм-генераторите на Вишен, автоматично ще знаем как да действаме, за да продължим еволюцията на Духа в Родовете по нашите Земи. Първата стъпка е Обрядът, добре сте дошли. Елате и ще имате възможност да общувате с Духа на Рода на Айриите. Ще ви се върне родовата памет и родовата сила.