Слънчева радиация

3-дневна графика за високо енергийни протони [ACE]

7-дневна графика за потока от ниско енергийни протони [ACE]

Ниско енергийни протони и електрони [ACE]

7-дневна графика за потока от ниско енергийни електрони [ACE]

3-дневна графика на протонния поток [SWPC]

5-дневна графика на потока на високо енергийните протони [GOES]

5-дневна графика на протонния поток [SWPC]

5-дневна графика на потока на високо енергийните електрони [GOES]

Информация

Слънцето е голяма маса от енергия. То произвежда високоенергийни протони, а слънчевият вятър носи тези протони към нашата планета. Обаче по време на силни слънчеви изригвания, енергитизираните протони биват много мощно изхвърлени навън … понякога към Земята. Енергитизираните протони могат да достигнат земята за 30 мин. след пика на силно изригване. По време на такова събитие (големите са известни също като Solar Proton Events или “слънчеви протонни събития”) Земята е обсипана с високоенергийни слънчеви частици (главно протони), освободени от мястото на изригването. Когато тези протони достигнат земята и влезнат в атмосферата над полярните региони, това предизвиква повишена йонизация на надморски височини под 100 км. Йонизацията на тези ниски височини е особено предразполагаща за абсорбирането на високочестотни радио сигнали (УКВ) и може да направи високочестотните комуникации в полярните региони невъзможна. Този ефект се нарича Radio Blackouts (пропадане на радио сигнала). Този тип събитие е също така познато като Polar Cap Absorbtion Event или PCA (абсорбиращо събитие в полярната шапка).

Сателититно протонно събитие (SPE)

Протонните събития почти винаги са асоциирани с енергична слънчева активност, такава като при по-силните изригвания. Има периоди на засилена протонна бомбардировка на височината на сателитите. Ако е достатъчно интензивна, тя може да повлияе на сателитното предаване/приемане на информация и може да причини други сателитни аномалии.

Протонните събития могат да повлияят на способността на радиолюбителя да установи контакт със сателита и може да повлияе на качеството на телевизионните сигнали, приемани от сателит (т.е. може да бъде засегната кабелната телевизия). Сателитните протонни събития продължават няколко часа при по-голямо протонно изригване.

Радиационни бури

Слънчевите радиационни бури се случват, когато експлозия (слънчево изригване) на Слънцето засили слънчеви протони към Земята. Тези протонни потоци минават покрай нашата планета, където те (в повечето случаи) са отразени от защитното магнитно поле на Земята. Има пет класа нива на радиационните бури, публикувани от Space Weather Prediction Center (SWPC). Всеки е упоменат долу.

Описание на отделните класове радиационни бури според SWPC: http://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation

Класификация на слънчевите радиационни бури
[според силата на потока >= 10 MeV particles (ions)*]

*потока от частици в s-1·ster-1·cm-2

S5 Екстремна 105 MeV particles (ions)*
S4 Много силна 104 MeV particles
S3 Силна 103 MeV particles
S2 Умерена 102 MeV particles
S1 Слаба 10 MeV particles