Слънчеви изригвания

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]

Измерено от GOES-16 1-8АДата и време UTCКлас 
Настоящият рентгенов поток2024-06-16T04:52:00ZC2.1Ratio 0.047525329347377
Начало на последното слънчево изригване2024-06-16T04:00:00ZC1.5 
Максимум на последното слънчево изригване2024-06-16T04:09:00ZC2.3Long 2.3096160930436E-6 W/m2
Край на последното слънчево изригване2024-06-16T04:15:00ZC1.8 


 
 
 

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES]

 

+/- Начало UTC Максимум UTC Край UTC Обс. Кач. Тип Л-я/Ч-та Особености
+2024-06-16T04:00:002024-06-16T04:09:002024-06-16T04:15:00G165XRA 1-8AC2.3  1.9E-03   2.3E-06 3712
-2024-06-16T04:00:002024-06-16T04:09:002024-06-16T04:15:00G185XRA 1-8AC2.3  1.9E-03   2.3E-06 3712
+2024-06-16T02:55:002024-06-16T03:04:002024-06-16T03:13:00G165XRA 1-8AC2.9  2.8E-03   2.9E-06 3713
-2024-06-16T02:55:002024-06-16T03:04:002024-06-16T03:13:00G185XRA 1-8AC2.9  2.8E-03   2.9E-06 3713
+2024-06-16T02:15:002024-06-16T02:20:002024-06-16T02:29:00G165XRA 1-8AC2.9  1.2E-03   2.9E-06 3712
-2024-06-16T02:15:002024-06-16T02:20:002024-06-16T02:29:00G185XRA 1-8AC2.9  1.2E-03   3.0E-06 3712
+2024-06-16T01:52:002024-06-16T02:01:002024-06-16T02:07:00G165XRA 1-8AC3.7  8.3E-04   3.7E-06 3712
-2024-06-16T01:52:002024-06-16T02:01:002024-06-16T02:07:00G185XRA 1-8AC3.7  2.2E-03   3.7E-06 3712
2024-06-16T01:07:002024-06-16T01:07:002024-06-16T01:16:00HOL3FLAS24E10 SF  ERU DSD 37 11 3712
+2024-06-16T01:03:002024-06-16T01:11:002024-06-16T01:17:00G165XRA 1-8AC3.2  2.2E-03   3.2E-06 3712
-2024-06-16T01:03:002024-06-16T01:11:002024-06-16T01:17:00G185XRA 1-8AC3.2  1.0E-03   3.2E-06 3712
2024-06-16T00:52:002024-06-16T00:52:002024-06-16T00:56:00HOL3FLAS24E17 SF    16 11 3712
2024-06-15T23:20:002024-06-15T23:23:002024-06-15T23:49:00HOL3FLAS24E10 SF    61 11 3712
+2024-06-15T23:15:002024-06-15T23:23:002024-06-15T23:34:00G165XRA 1-8AC7.1  5.4E-03   7.1E-06 3712
-2024-06-15T23:15:002024-06-15T23:22:002024-06-15T23:34:00G185XRA 1-8AC7.1  5.4E-03   7.1E-06 3712
2024-06-15T22:22:002024-06-15T22:22:002024-06-15T22:49:00HOL3FLAS24E16 SF    18 11 3712
2024-06-15T21:35:002024-06-15T21:40:002024-06-15T21:46:00G165XRA 1-8AC3.9  1.3E-03   4.0E-06 
-2024-06-15T21:35:002024-06-15T21:40:002024-06-15T21:46:00G185XRA 1-8AC3.9  2.7E-03   3.9E-06 3712
-2024-06-15T21:28:002024-06-15T22:12:002024-06-15T22:20:00HOL3FLAS22E18 SF  ERU DSD 28 11 3712
+2024-06-15T21:23:002024-06-15T21:31:002024-06-15T21:35:00G165XRA 1-8AC4.2  3.6E-03   4.2E-06 3712
-2024-06-15T21:23:002024-06-15T21:31:002024-06-15T21:35:00G185XRA 1-8AC4.1  1.6E-03   4.1E-06 3712
+2024-06-15T20:51:002024-06-15T21:09:002024-06-15T21:23:00HOL3FLAS24E18 SN  ERU DSD 10 12 3712
2024-06-15T19:53:002024-06-15T20:35:002024-06-15T20:43:00HOL3FLAS24E17 SF  ERU  43 11 3712
2024-06-15T19:24:002024-06-15T19:29:002024-06-15T19:38:00HOL3FLAS25E21 SF  ERU  43 11 3712
2024-06-15T18:48:002024-06-15T19:00:002024-06-15T19:15:00HOL3FLAS24E19 SF  ERU DSD 10 11 3712
2024-06-15T18:25:002024-06-15T18:38:002024-06-15T18:46:00HOL3FLAS23E20 SF    23 11 3712
2024-06-15T18:07:002024-06-15T18:13:002024-06-15T18:22:00HOL3FLAS23E20 SF  DSD  75 11 3712
+2024-06-15T18:04:002024-06-15T18:13:002024-06-15T18:17:00G165XRA 1-8AC5.8  2.6E-03   5.8E-06 3712
-2024-06-15T18:04:002024-06-15T18:13:002024-06-15T18:17:00G185XRA 1-8AC5.7  2.6E-03   5.7E-06 3712
2024-06-15T17:46:002024-06-15T17:50:002024-06-15T17:55:00HOL3FLAS23E15 SF  PRB DSD 44 11 3712
+2024-06-15T17:45:002024-06-15T17:49:002024-06-15T17:55:00G165XRA 1-8AC3.7  1.9E-03   3.7E-06 3712
-2024-06-15T17:45:002024-06-15T17:49:002024-06-15T17:55:00G185XRA 1-8AC3.7  1.0E-03   3.7E-06 3712
2024-06-15T17:21:002024-06-15T17:25:002024-06-15T17:28:00HOL3FLAS24E20 SF    20 11 3712
2024-06-15T17:16:002024-06-15T17:16:002024-06-15T17:19:00HOL3FLAS24E20 SF    17 11 3712
2024-06-15T16:56:002024-06-15T16:59:002024-06-15T17:05:00HOL3FLAS24E20 SF  DSD  83 11 3712
+2024-06-15T16:54:002024-06-15T17:00:002024-06-15T17:04:00G165XRA 1-8AC5.1  8.7E-04   5.1E-06 3712
-2024-06-15T16:54:002024-06-15T17:00:002024-06-15T17:04:00G185XRA 1-8AC5.1  2.1E-03   5.1E-06 3712
2024-06-15T16:30:002024-06-15T16:31:002024-06-15T16:40:00HOL3FLAS24E19 SF    26 11 3712
+2024-06-15T16:26:002024-06-15T16:32:002024-06-15T16:37:00G165XRA 1-8AC2.9  1.6E-03   2.9E-06 3712
-2024-06-15T16:26:002024-06-15T16:32:002024-06-15T16:37:00G185XRA 1-8AC2.9  9.3E-04   2.9E-06 3712
-2024-06-15T16:17:362024-06-15T16:26:18SAGCRSP 025-180III/1      3712
+2024-06-15T16:17:302024-06-15T16:26:00SVICRSP 025-180III/2      3712
2024-06-15T16:11:182024-06-15T16:11:182024-06-15T16:11:18PALGRBR 245110   3.2E+02 100  
-2024-06-15T15:16:002024-06-15T15:20:002024-06-15T15:44:00SVI3FLAS25E20 SF  ERU  81 11 3712
+2024-06-15T15:14:002024-06-15T15:30:002024-06-15T16:25:00HOL3FLAS24E19 SF  PRB DSD 82 11 3712
+2024-06-15T15:08:002024-06-15T15:31:002024-06-15T15:40:00G165XRA 1-8AC5.0  6.3E-03   5.0E-06 3712
-2024-06-15T15:08:002024-06-15T15:31:002024-06-15T15:40:00G185XRA 1-8AC4.9  6.3E-03   4.9E-06 3712
2024-06-15T14:27:002024-06-15T14:30:002024-06-15T14:35:00SVI3FLAS25E22 SF  ERU  36 11 3712
2024-06-15T14:12:002024-06-15T14:12:002024-06-15T14:18:00SVI3FLAS25E22 SF  ERU  31 11 3712
+2024-06-15T14:03:002024-06-15T14:10:002024-06-15T14:23:00G165XRA 1-8AC3.2  3.3E-03   3.2E-06 3712
-2024-06-15T14:02:002024-06-15T14:12:002024-06-15T14:23:00G185XRA 1-8AC3.2  3.4E-03   3.2E-06 3712
-2024-06-15T13:39:002024-06-15T13:44:002024-06-15T13:56:00SVI3FLAS25E21 SF  ERU  42 11 3712
+2024-06-15T13:38:002024-06-15T13:43:002024-06-15T14:24:00HOL3FLAS23E21 SF    76 11 3712
+2024-06-15T13:37:002024-06-15T13:44:002024-06-15T13:48:00G165XRA 1-8AC3.4  9.5E-04   3.4E-06 3712
-2024-06-15T13:37:002024-06-15T13:44:002024-06-15T13:48:00G185XRA 1-8AC3.4  1.1E-03   3.4E-06 3712
-2024-06-15T13:22:002024-06-15T13:28:002024-06-15T13:29:00SVI3FLAS25E21 SF  ERU  10 11 3712
2024-06-15T13:19:542024-06-15T13:19:542024-06-15T13:20:00SVIGRBR 245160   1.0E+03 130  3712
+2024-06-15T13:19:002024-06-15T13:20:002024-06-15T13:35:00HOL3FLAS23E21 SF    17 11 3712
2024-06-15T13:19:002024-06-15T13:21:002024-06-15T13:24:00HOL3FLAS13E33 SF    10 11 3713
+2024-06-15T13:17:002024-06-15T13:22:002024-06-15T13:28:00G165XRA 1-8AC2.8  1.8E-03   2.8E-06 3712
-2024-06-15T13:17:002024-06-15T13:22:002024-06-15T13:28:00G185XRA 1-8AC2.8  1.8E-03   2.8E-06 3712
+2024-06-15T13:01:002024-06-15T13:02:002024-06-15T13:08:00SVI3FLAS25E22 SF  ERU  20 11 3712
-2024-06-15T13:01:002024-06-15T13:02:002024-06-15T13:16:00HOL3FLAS23E21 SF    38 11 3712
+2024-06-15T12:59:002024-06-15T13:02:002024-06-15T13:06:00G165XRA 1-8AC2.8  1.1E-03   2.8E-06 3712
-2024-06-15T12:59:002024-06-15T13:02:002024-06-15T13:06:00G185XRA 1-8AC2.8  1.1E-03   2.8E-06 3712
+2024-06-15T12:27:002024-06-15T12:36:002024-06-15T12:43:00G165XRA 1-8AC5.7  8.6E-04   5.7E-06 3712
-2024-06-15T12:27:002024-06-15T12:36:002024-06-15T12:43:00G185XRA 1-8AC5.6  8.6E-04   5.6E-06 3712
2024-06-15T12:10:002024-06-15T12:13:002024-06-15T12:15:00SVI3FLAS24E25 SF    28 11 3712
2024-06-15T11:17:122024-06-15T11:17:42SAGCRSP 025-075III/1      
+2024-06-15T11:00:002024-06-15T11:04:002024-06-15T11:16:00SVI3FLAS25E23 SF  ERU  59 11 3712
+2024-06-15T10:55:002024-06-15T11:05:002024-06-15T11:12:00G165XRA 1-8AC4.9  3.6E-03   4.9E-06 3712
-2024-06-15T10:55:002024-06-15T11:05:002024-06-15T11:12:00G185XRA 1-8AC4.9  3.6E-03   4.9E-06 3712
2024-06-15T10:50:002024-06-15T10:56:002024-06-15T11:36:00SVI3FLAS10W18 SF  ERU  36 11 3711
2024-06-15T10:39:062024-06-15T10:39:42SVICRSP 025-059III/1      3712
2024-06-15T10:32:002024-06-15T10:33:002024-06-15T10:35:00SVI3FLAS24E22 SF    22 11 3712
+2024-06-15T10:29:002024-06-15T10:34:002024-06-15T10:42:00G165XRA 1-8AC3.6  2.3E-03   3.6E-06 3712
-2024-06-15T10:29:002024-06-15T10:34:002024-06-15T10:42:00G185XRA 1-8AC3.6  2.3E-03   3.6E-06 3712
2024-06-15T10:28:002024-06-15T11:28:00SVI3DSFS43E40 21      
2024-06-15T10:22:122024-06-15T10:22:182024-06-15T11:02:18SVIGRNS 245130    0  
2024-06-15T09:57:422024-06-15T09:57:422024-06-15T09:57:42SVIGRBR 245110   2.3E+02 110  
-2024-06-15T09:57:002024-06-15T10:12:002024-06-15T10:14:00SVI3FLAS25E23 SF  ERU  30 11 3712
2024-06-15T09:46:062024-06-15T09:46:122024-06-15T09:46:12SVIGRBR 245100   2.1E+02 100  3712
-2024-06-15T09:45:002024-06-15T09:51:002024-06-15T09:56:00SVI3FLAS25E23 SF  ERU  42 11 3712
+2024-06-15T09:39:002024-06-15T09:42:002024-06-15T09:44:00SVI3FLAS25E23 SF    48 11 3712
+2024-06-15T09:32:002024-06-15T09:49:002024-06-15T09:57:00G165XRA 1-8AC3.8  4.9E-03   3.8E-06 3712
-2024-06-15T09:32:002024-06-15T09:49:002024-06-15T09:57:00G185XRA 1-8AC3.8  6.5E-04   3.8E-06 3712
2024-06-15T09:10:002024-06-15T09:12:002024-06-15T09:17:00SVI3FLAS24E24 SF  ERU  43 11 3712
2024-06-15T08:55:002024-06-15T08:59:002024-06-15T09:08:00SVI3FLAS24E26 SF  ERU  12 11 3712
2024-06-15T08:20:002024-06-15T08:23:002024-06-15T08:25:00SVI3FLAN10E32 SF    14 11 3716
2024-06-15T08:19:002024-06-15T08:21:002024-06-15T08:30:00SVI3FLAS24E26 SF    29 11 3712
2024-06-15T07:52:002024-06-15T07:55:002024-06-15T08:12:00SVI3FLAN10E32 SF  DSD  31 11 3716
+2024-06-15T07:50:002024-06-15T07:57:002024-06-15T08:02:00G165XRA 1-8AC6.4  4.8E-03   6.4E-06 3712
-2024-06-15T07:50:002024-06-15T07:57:002024-06-15T08:02:00G185XRA 1-8AC6.4  4.8E-03   6.4E-06 3712
2024-06-15T07:40:002024-06-15T07:46:002024-06-15T07:50:00G165XRA 1-8AC6.1  4.8E-03   6.1E-06 3713
-2024-06-15T07:40:002024-06-15T07:46:002024-06-15T07:50:00G185XRA 1-8AC6.0  1.8E-03   6.0E-06 3713
2024-06-15T07:18:002024-06-15T08:11:002024-06-15T08:37:00SVI3FLAS11E38 1F  ERU  213 21 3713
+2024-06-15T07:17:002024-06-15T07:25:002024-06-15T07:40:00G165XRA 1-8AC5.8  8.1E-03   5.8E-06 3712
-2024-06-15T07:17:002024-06-15T07:25:002024-06-15T07:40:00G185XRA 1-8AC5.8  8.4E-03   5.8E-06 3712
2024-06-15T07:15:002024-06-15T07:55:002024-06-15T08:18:00SVI3FLAS24E26 SF    51 11 3712
2024-06-15T06:36:422024-06-15T06:36:54SVICRSP 025-062III/1      
-2024-06-15T06:00:002024-06-15T06:26:002024-06-15T06:43:00G165XRAS25E24 1-8AM1.3  2.6E-02   1.3E-05 3712
+2024-06-15T06:00:002024-06-15T06:27:002024-06-15T06:43:00G165XRA 1-8AM1.3  2.6E-02   1.3E-05 3712
2024-06-15T05:20:002024-06-15T05:35:002024-06-15T05:45:00G165XRA 1-8AC6.5  8.0E-03   6.5E-06 3712
-2024-06-15T05:20:002024-06-15T05:35:002024-06-15T05:45:00G185XRA 1-8AC6.5  8.0E-03   6.5E-06 3712
2024-06-15T05:15:002024-06-15T05:15:002024-06-15T07:14:00SVI3FLAN10E34 SF  ERU DSD 39 11 3716
-2024-06-15T05:13:002024-06-15T06:16:002024-06-15T07:13:00SVI3FLAS24E26 SF  ERU DSD 77 11 3712
+2024-06-15T05:02:002024-06-15T05:12:002024-06-15T05:20:00G165XRA 1-8AC4.4  6.3E-03   4.4E-06 3712
-2024-06-15T05:02:002024-06-15T05:12:002024-06-15T05:20:00G185XRA 1-8AC4.4  6.3E-03   4.4E-06 3712
2024-06-15T04:59:242024-06-15T04:59:42SVICRSP 029-066III/1      3712
2024-06-15T04:55:002024-06-15T05:09:002024-06-15T05:11:00SVI3FLAN10E34 SF    32 11 3716
+2024-06-15T04:54:002024-06-15T05:10:002024-06-15T05:13:00SVI3FLAS24E26 SF  ERU  61 11 3712
2024-06-15T04:50:002024-06-15T04:57:002024-06-15T05:02:00G165XRA 1-8AC3.5  1.1E-03   3.5E-06 3712
-2024-06-15T04:50:002024-06-15T04:57:002024-06-15T05:02:00G185XRA 1-8AC3.5  2.9E-03   3.5E-06 3712
+2024-06-15T04:39:002024-06-15T04:45:002024-06-15T04:50:00G165XRA 1-8AC2.4  7.0E-04   2.4E-06 3712
-2024-06-15T04:39:002024-06-15T04:45:002024-06-15T04:50:00G185XRA 1-8AC2.4  1.9E-03   2.4E-06 3712
-2024-06-15T04:34:422024-06-15T04:34:48SVICRSP 075-168III/1      3712
+2024-06-15T04:34:302024-06-15T04:34:54LEACRSP 075-180III/1      3712
2024-06-15T04:17:002024-06-15T04:21:002024-06-15T04:44:00SVI3FLAS24E26 SF  ERU  25 11 3712
+2024-06-15T03:35:002024-06-15T03:46:002024-06-15T03:50:00G165XRA 1-8AC2.6  2.0E-03   2.6E-06 3712
-2024-06-15T03:35:002024-06-15T03:46:002024-06-15T03:50:00G185XRA 1-8AC2.6  2.0E-03   2.6E-06 3712

Легенда: Кликни

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевата активност и слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания могат да променят земната йоносфера и така да причинят пропадане на високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да са придружени от КИМ (коронално изхвърляне на маса) и да причинят геомагнитни бури, които водят до аврора. SWPC изпраща сигнал за промяна в космическото време при ниво M5 (5×10-5 W/m2). Някои големи изригвания са съпроводени със силни радио избухвания, които могат да повлияят на другите радио честоти и да причинят проблеми с връзката със сателити и радио навигации.

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

Информация за първата таблица

Последното събитие е най-новото слънчево изригване, автоматично засечено от сателита GOES 16 или въведено ръчно, ако алгоритъмът за откриване се провали, без да се вземат предвид каквито и да били по-ранни събития.

С други думи, “максимум” се отнася само до максималния (пиковия) рентгенов поток за конкретното въпросно изригване; така че, въпреки че събитие от М-клас може да е настъпило по-рано, то ще бъде заменено от следващото засечено изригване, ако последващото изригване е само събитие от клас С.

Особеностите за определяне на началото, максимума и края на рентгеново събитие са:

Началното време на рентгеново събитие се дефинира като първата минута, от последователни 4 минути, на стръмно монотонно нарастване на 0,1-0,8 nm поток.

Максимумът на рентгеновото събитие се приема като минутата в пиковия рентгенов поток.

Крайното време е времето, когато нивото на потока намалява до нивото на половината между максималния поток и фоновото ниво преди изригването.

Понякога алгоритъмът няма да проработи при изригване с постепенно нарастване (често за събития при периферните области) и синоптикът ще трябва да въведе данните ръчно.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/