Слънчеви изригвания

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]

Измерено от GOES-16 1-8АДата и време UTCКлас 
Настоящият рентгенов поток2024-02-25T01:06:00ZC2.3Ratio 0.038173419428489
Начало на последното слънчево изригване2024-02-24T20:16:00ZC2.2 
Максимум на последното слънчево изригване2024-02-24T20:29:00ZC4.3Long 4.3764048314188E-6 W/m2
Край на последното слънчево изригване2024-02-24T20:39:00ZC3.1 


 
 
 

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES]

 

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T20:55:002024-02-24T20:55:002024-02-24T20:55:06PALGRBR 410120   2.3E+02 120  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T20:54:482024-02-24T20:54:482024-02-24T20:54:48PALGRBR 610120   2.3E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T20:16:002024-02-24T20:29:002024-02-24T20:39:00G165XRA 1-8AC4.3  5.3E-03   4.3E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T20:16:002024-02-24T20:29:002024-02-24T20:39:00G185XRA 1-8AC4.3  5.3E-03   4.3E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T20:12:482024-02-24T23:59:00PALCRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T19:42:302024-02-24T19:42:302024-02-24T19:42:30PALGRBR 410110   1.1E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T17:49:302024-02-24T18:05:362024-02-24T18:10:30PALGRNS 410210    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T17:39:002024-02-24T17:56:002024-02-24T18:10:00G165XRA 1-8AC7.8  1.3E-02   7.8E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T17:39:002024-02-24T17:56:002024-02-24T18:10:00G185XRA 1-8AC7.8  1.3E-02   7.8E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T17:13:002024-02-24T17:25:002024-02-24T17:39:00G165XRA 1-8AC5.8  1.2E-03   5.8E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T17:13:002024-02-24T17:25:002024-02-24T17:39:00G185XRA 1-8AC5.7  1.2E-03   5.7E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T16:40:002024-02-24T16:48:002024-02-24T16:55:00G165XRA 1-8AC4.1  3.2E-03   4.1E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T16:40:002024-02-24T16:48:002024-02-24T16:54:00G185XRA 1-8AC4.0  1.3E-03   4.1E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T15:26:422024-02-24T15:31:54SAGCRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T15:26:302024-02-24T15:31:54SVICRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T14:35:302024-02-24T14:35:48SAGCRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T14:35:182024-02-24T14:36:00SVICRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T14:35:002024-02-24T14:45:002024-02-24T14:55:00G165XRA 1-8AC3.9  3.9E-03   3.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T14:35:002024-02-24T14:45:002024-02-24T14:55:00G185XRA 1-8AC3.9  3.8E-03   3.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T13:36:542024-02-24T13:43:36SAGCRSP 025-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T13:36:482024-02-24T13:43:42SVICRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T12:06:062024-02-24T12:06:24SVICRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T12:06:002024-02-24T12:06:24SAGCRSP 025-153III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T11:54:002024-02-24T11:59:002024-02-24T12:04:00G165XRA 1-8AM1.0  5.1E-03   1.0E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T11:54:002024-02-24T11:59:002024-02-24T12:04:00G185XRA 1-8AC9.9  5.1E-03   9.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T11:40:002024-02-24T21:22:36SAGCRSP 112-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T11:03:002024-02-24T11:18:002024-02-24T11:25:00G165XRA 1-8AM3.6  3.8E-02   3.6E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T11:03:002024-02-24T11:18:002024-02-24T11:25:00G185XRA 1-8AM3.6  3.7E-02   3.6E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T10:32:002024-02-24T10:57:002024-02-24T11:03:00G165XRA 1-8AM2.2  2.7E-02   2.2E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T10:32:002024-02-24T10:57:002024-02-24T11:03:00G185XRA 1-8AM2.1  6.4E-03   2.1E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T10:17:002024-02-24T10:27:002024-02-24T10:32:00G165XRA 1-8AC2.7  8.0E-04   2.7E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T10:17:002024-02-24T10:27:002024-02-24T10:32:00G185XRA 1-8AC2.7  2.8E-03   2.7E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T09:09:302024-02-24T09:09:542024-02-24T09:10:12SVIGRBR 4995110   4.3E+03 100  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T09:09:002024-02-24T09:10:002024-02-24T09:10:18SVIGRBR 8800190   1.2E+04 160  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T09:07:002024-02-24T09:13:002024-02-24T09:24:00G165XRA 1-8AC5.3  4.4E-03   5.3E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T09:07:002024-02-24T09:13:002024-02-24T09:24:00G185XRA 1-8AC5.2  4.3E-03   5.2E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T08:22:542024-02-24T08:24:12SVICRSP 025-069III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T08:08:482024-02-24T08:09:24SVICRSP 053-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T08:03:002024-02-24T08:11:002024-02-24T08:20:00G165XRA 1-8AC4.4  3.1E-03   4.4E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T08:03:002024-02-24T08:11:002024-02-24T08:20:00G185XRA 1-8AC4.4  3.1E-03   4.4E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T07:29:002024-02-24T07:31:12SVICRSP 025-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T06:29:422024-02-24T06:30:122024-02-24T06:31:06SVIGRBR 4995220   1.3E+04 150  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T06:29:362024-02-24T06:30:062024-02-24T06:31:18SVIGRBR 15400630   3.3E+04 320  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T06:28:302024-02-24T06:30:062024-02-24T06:32:06SVIGRBR 8800770   6.0E+04 320  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T06:21:002024-02-24T06:34:002024-02-24T06:44:00G185XRA 1-8AM4.4  3.2E-02   4.4E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T06:21:002024-02-24T06:34:002024-02-24T06:44:00G165XRA 1-8AM4.5  3.3E-02   4.5E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T05:46:002024-02-24T16:24:00SVICRSP 025-180CTM/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T05:17:002024-02-24T05:34:002024-02-24T05:58:00G165XRA 1-8AC3.3  7.4E-03   3.3E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T05:17:002024-02-24T05:34:002024-02-24T05:58:00G185XRA 1-8AC3.3  7.3E-03   3.3E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T03:32:002024-02-24T03:53:002024-02-24T04:17:00G165XRA 1-8AC5.9  1.3E-02   5.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T03:32:002024-02-24T03:53:002024-02-24T04:17:00G185XRA 1-8AC5.9  1.3E-02   5.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T02:32:422024-02-24T02:32:422024-02-24T02:32:42PALGRBR 2451000   2.7E+03 920  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T01:34:242024-02-24T01:34:302024-02-24T01:34:30PALGRBR 245980   4.3E+03 870  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-24T00:56:002024-02-24T01:05:002024-02-24T01:20:00G165XRA 1-8AC3.5  1.7E-03   3.5E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-24T00:56:002024-02-24T01:05:002024-02-24T01:21:00G185XRA 1-8AC3.5  5.0E-03   3.5E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T00:00:242024-02-24T00:00:242024-02-24T00:00:30PALGRBR 2452000   9.3E+03 1500  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T00:00:002024-02-24T04:23:00PALCRSP 068-180CTM/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-24T00:00:002024-02-24T04:23:00PALCRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T23:12:062024-02-23T23:13:24PALCRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T23:11:482024-02-23T23:12:002024-02-23T23:12:18PALGRBR 2453300   5.0E+04 1500  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T23:08:482024-02-23T23:09:182024-02-23T23:09:30PALGRBR 2451500   1.5E+04 1000  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T23:06:002024-02-23T23:13:002024-02-23T23:19:00G165XRA 1-8AC4.9  3.3E-03   4.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T23:06:002024-02-23T23:13:002024-02-23T23:19:00G185XRA 1-8AC4.9  3.3E-03   4.9E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T21:08:002024-02-23T21:15:002024-02-23T21:26:00G165XRA 1-8AC6.0  6.1E-03   6.0E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T21:07:002024-02-23T21:15:002024-02-23T21:26:00G185XRA 1-8AC6.0  2.1E-03   6.0E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T20:29:062024-02-23T20:29:062024-02-23T20:29:18PALGRBR 245920   6.5E+03 650  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T20:26:002024-02-23T20:39:002024-02-23T20:49:00G165XRA 1-8AC5.4  6.0E-03   5.4E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T20:26:002024-02-23T20:39:002024-02-23T20:49:00G185XRA 1-8AC5.4  6.0E-03   5.4E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T20:24:182024-02-23T20:24:242024-02-23T20:24:30PALGRBR 2452200   1.7E+04 1200  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T20:24:122024-02-23T20:31:48SAGCRSP 025-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T20:11:122024-02-23T21:03:06PALCRSP 025-180VI/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T19:36:542024-02-23T19:37:002024-02-23T19:37:00PALGRBR 2451700   7.4E+03 1000  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T18:59:182024-02-23T18:59:182024-02-23T18:59:24PALGRBR 610100   2.0E+02 100  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T18:56:422024-02-23T18:56:422024-02-23T18:56:48PALGRBR 245590   2.6E+03 440  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T18:09:182024-02-23T18:09:182024-02-23T18:10:48PALGRBR 610110   1.0E+03 100  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T17:39:002024-02-23T17:39:36PALCRSP 025-065III/2      3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T17:31:002024-02-23T17:43:002024-02-23T18:23:00HOL3FLAN18E18 1N  DSD  260 22 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T17:26:002024-02-23T17:47:002024-02-23T18:07:00G165XRA 1-8AM2.6  3.9E-02   2.6E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T17:26:002024-02-23T17:47:002024-02-23T18:07:00G185XRA 1-8AM2.6  3.9E-02   2.6E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T17:19:362024-02-23T17:19:362024-02-23T17:19:36PALGRBR 410100   3.0E+02 100  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T17:13:182024-02-23T17:13:422024-02-23T17:16:36PALGRBR 610300   1.9E+04 170  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T17:10:002024-02-23T23:59:00PALCRSP 068-180CTM/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T15:41:002024-02-23T15:53:002024-02-23T16:06:00G165XRA 1-8AM1.4  1.8E-02   1.5E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T15:41:002024-02-23T15:53:002024-02-23T16:06:00G185XRA 1-8AM1.4  1.8E-02   1.4E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T15:19:302024-02-23T15:19:42SAGCRSP 025-056III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T15:19:242024-02-23T15:19:54SVIURSP 025-062III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T14:54:002024-02-23T16:52:002024-02-23T16:46:00HOL3FLAN18E18 1N  DSD  10 22 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T13:12:002024-02-23T13:28:002024-02-23T13:54:00G165XRA 1-8AM1.0  1.9E-02   1.0E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T13:12:002024-02-23T13:28:002024-02-23T13:54:00G185XRA 1-8AM1.0  1.9E-02   1.0E-05 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T12:02:002024-02-23T22:13:00SAGCRSP 060-180CTM/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T10:49:182024-02-23T10:50:06SVICRSP 113-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T10:09:002024-02-23T10:15:002024-02-23T10:19:00G165XRA 1-8AC3.8  2.2E-03   3.8E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T10:09:002024-02-23T10:15:002024-02-23T10:19:00G185XRA 1-8AC3.7  2.2E-03   3.7E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T09:43:002024-02-23T09:54:002024-02-23T10:09:00G165XRA 1-8AC3.8  9.8E-04   3.8E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T09:43:002024-02-23T09:54:002024-02-23T10:09:00G185XRA 1-8AC3.7  9.7E-04   3.8E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T07:02:002024-02-23T07:03:002024-02-23T07:13:00SVI3FLAN21E29 SF    30 11 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2024-02-23T06:16:002024-02-23T06:33:002024-02-23T06:48:00G165XRA 1-8AC8.7  1.3E-02   8.7E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2024-02-23T06:16:002024-02-23T06:33:002024-02-23T06:48:00G185XRA 1-8AC8.6  1.3E-02   8.6E-06 3590

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T06:03:062024-02-23T09:11:24SVICRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2024-02-23T05:47:002024-02-23T16:23:00SVICRSP 025-180CTM/2      

Легенда: Кликни

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевата активност и слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания могат да променят земната йоносфера и така да причинят пропадане на високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да са придружени от КИМ (коронално изхвърляне на маса) и да причинят геомагнитни бури, които водят до аврора. SWPC изпраща сигнал за промяна в космическото време при ниво M5 (5×10-5 W/m2). Някои големи изригвания са съпроводени със силни радио избухвания, които могат да повлияят на другите радио честоти и да причинят проблеми с връзката със сателити и радио навигации.

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

Информация за първата таблица

Последното събитие е най-новото слънчево изригване, автоматично засечено от сателита GOES 16 или въведено ръчно, ако алгоритъмът за откриване се провали, без да се вземат предвид каквито и да били по-ранни събития.

С други думи, “максимум” се отнася само до максималния (пиковия) рентгенов поток за конкретното въпросно изригване; така че, въпреки че събитие от М-клас може да е настъпило по-рано, то ще бъде заменено от следващото засечено изригване, ако последващото изригване е само събитие от клас С.

Особеностите за определяне на началото, максимума и края на рентгеново събитие са:

Началното време на рентгеново събитие се дефинира като първата минута, от последователни 4 минути, на стръмно монотонно нарастване на 0,1-0,8 nm поток.

Максимумът на рентгеновото събитие се приема като минутата в пиковия рентгенов поток.

Крайното време е времето, когато нивото на потока намалява до нивото на половината между максималния поток и фоновото ниво преди изригването.

Понякога алгоритъмът няма да проработи при изригване с постепенно нарастване (често за събития при периферните области) и синоптикът ще трябва да въведе данните ръчно.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/