Слънчеви изригвания

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив] © Andreas Möller License


Измерено от GOES-16 1-8А Дата и време UTC Клас
Настоящият рентгенов поток2022-10-01T00:58:00ZC1.9Ratio 0.032922673121802
Начало на последното слънчево изригване2022-09-30T23:33:00ZC1.5
Максимум на последното слънчево изригване2022-09-30T23:39:00ZC3.1 Long 3.1698034490546E-6 W/m2
Край на последното слънчево изригване2022-09-30T23:43:00ZC1.8

 
 
 

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES] © Andreas Möller License


+/- Начало UTC Максимум UTC Край UTC Обс. Кач. Тип Л-я/Ч-та Особености
2022-09-30T23:38:002022-09-30T23:39:002022-09-30T23:41:00LEA3FLAN28E30 SF    11 11 3111
+2022-09-30T23:33:002022-09-30T23:39:002022-09-30T23:43:00G165XRA 1-8AC3.1  1.4E-03   3.1E-06 3111
-2022-09-30T23:33:002022-09-30T23:39:002022-09-30T23:43:00G175XRA 1-8AC3.2  1.4E-03   3.2E-06 3111
2022-09-30T22:42:002022-10-01T22:41:002022-09-30T22:47:00HOL2FLAN30E30 SF  DSD  31 11 3111
2022-09-30T22:40:542022-09-30T22:41:122022-09-30T22:42:18LEAGRBR 245150   2.2E+03 150  3111
+2022-09-30T22:38:302022-09-30T22:50:12LEACRSP 025-180III/3      3111
-2022-09-30T22:38:242022-09-30T22:42:54PALCRSP 025-180III/2      3111
+2022-09-30T22:37:002022-09-30T22:43:002022-09-30T22:47:00G165XRA 1-8AC3.4  1.4E-03   3.4E-06 3111
-2022-09-30T22:37:002022-09-30T22:43:002022-09-30T22:47:00G175XRA 1-8AC3.5  1.4E-03   3.5E-06 3111
2022-09-30T20:49:122022-09-30T20:49:42SAGCRSP 025-050III/1      
2022-09-30T19:25:062022-09-30T23:39:54PALCRSP 025-180VI/2      
2022-09-30T18:02:482022-09-30T18:03:182022-09-30T18:03:48SAGURBR 245730   8.6E+03 230  
2022-09-30T17:57:482022-09-30T18:05:30SAGCRSP 025-180III/2      
2022-09-30T17:30:062022-09-30T18:51:06PALCRSP 025-180VI/2      
+2022-09-30T17:30:002022-09-30T17:34:002022-09-30T17:45:00G165XRA 1-8AM1.3  8.9E-03   1.3E-05 3112
-2022-09-30T17:30:002022-09-30T17:34:002022-09-30T17:45:00G175XRA 1-8AM1.4  9.0E-03   1.4E-05 3112
+2022-09-30T16:11:002022-09-30T16:22:002022-09-30T16:33:00G165XRA 1-8AM2.9  2.2E-02   2.9E-05 3112
-2022-09-30T16:10:002022-09-30T16:22:002022-09-30T16:33:00G175XRA 1-8AM2.9  2.2E-02   2.9E-05 3112
2022-09-30T16:00:362022-09-30T17:51:24SAGCRSP 025-145VI/1      
2022-09-30T16:00:242022-09-30T16:01:06SVICRSP 025-116III/1      
+2022-09-30T15:27:002022-09-30T15:34:002022-09-30T15:44:00G165XRA 1-8AC4.0  3.7E-03   4.1E-06 3112
-2022-09-30T15:27:002022-09-30T15:34:002022-09-30T15:44:00G175XRA 1-8AC4.1  3.7E-03   4.1E-06 3112
-2022-09-30T15:18:422022-09-30T15:19:06SAGCRSP 025-049III/1      
+2022-09-30T15:18:362022-09-30T15:19:30SVICRSP 025-081III/1      
+2022-09-30T15:03:002022-09-30T15:14:002022-09-30T15:25:00G165XRA 1-8AC4.0  4.1E-03   4.0E-06 3112
-2022-09-30T15:03:002022-09-30T15:14:002022-09-30T15:25:00G175XRA 1-8AC4.1  4.2E-03   4.1E-06 3112
+2022-09-30T14:24:122022-09-30T14:24:24SAGCRSP 025-156III/1      
-2022-09-30T14:24:062022-09-30T14:24:30SVICRSP 025-084III/1      
+2022-09-30T14:03:002022-09-30T14:16:002022-09-30T14:32:00G165XRA 1-8AC7.8  9.1E-03   7.8E-06 3112
-2022-09-30T14:03:002022-09-30T14:16:002022-09-30T14:32:00G175XRA 1-8AC7.8  9.2E-03   7.8E-06 3112
2022-09-30T13:17:002022-09-30T13:22:002022-09-30T13:27:00SVI3FLAN16W21 SF    19 11 3110
-2022-09-30T13:11:062022-09-30T13:11:182022-09-30T13:11:18SAGURBR 410140   7.2E+02 120  
+2022-09-30T13:11:062022-09-30T13:11:182022-09-30T13:11:24SVIGRBR 410150   7.6E+02 120  
2022-09-30T13:11:002022-09-30T13:11:002022-09-30T13:11:30SAGURBR 24576   7.4E+02 100  
-2022-09-30T13:10:422022-09-30T13:12:30SAGCRSP 025-180III/2      
+2022-09-30T13:10:302022-09-30T13:12:48SVICRSP 025-180III/2      
+2022-09-30T11:35:422022-09-30T13:28:36SVICRSP 025-180VI/1      
-2022-09-30T11:35:362022-09-30T13:25:48SAGCRSP 025-180VI/1      
+2022-09-30T11:33:002022-09-30T11:38:002022-09-30T11:45:00G165XRA 1-8AC3.0  2.0E-03   3.0E-06 3112
-2022-09-30T11:33:002022-09-30T11:38:002022-09-30T11:45:00G175XRA 1-8AC3.0  2.1E-03   3.0E-06 3112
2022-09-30T10:07:242022-09-30T10:07:242022-09-30T10:07:30LEAGRBR 245150   3.1E+02 100  
2022-09-30T09:59:062022-09-30T09:59:062022-09-30T09:59:06SVIGRBR 410120   1.2E+02 120  
+2022-09-30T09:58:482022-09-30T09:59:48SVICRSP 025-180III/2      
-2022-09-30T09:57:302022-09-30T10:06:36LEACRSP 025-130III/1      
-2022-09-30T09:35:302022-09-30T10:10:00LEACRSP 025-140VI/1      
+2022-09-30T09:35:182022-09-30T10:22:24SVICRSP 025-180VI/2      
2022-09-30T08:36:002022-09-30T08:45:002022-09-30T09:02:00G165XRA 1-8AC2.8  4.2E-03   2.8E-06 3112
2022-09-30T08:18:122022-09-30T08:18:122022-09-30T08:18:12SVIGRBR 410150   5.2E+02 130  
+2022-09-30T07:57:122022-09-30T08:30:36LEACRSP 025-110VI/1      
-2022-09-30T07:57:062022-09-30T08:30:36SVICRSP 025-082VI/1      

Легенда: Кликни

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевата активност и слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания могат да променят земната йоносфера и така да причинят пропадане на високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да са придружени от КИМ (коронално изхвърляне на маса) и да причинят геомагнитни бури и аврора. SWPC изпраща сигнал за промяна в космическото време при ниво M5 (5×10-5 W/m2). Някои големи изригвания са съпроводени със силни радио избухвания, които могат да повлияят и на другите радио честоти и да причинят проблеми с връзката със сателити и радио навигации.

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

Информация за първата таблица

Последното събитие е най-новото слънчево изригване, автоматично засечено от сателита GOES 16 или въведено ръчно, ако алгоритъмът за откриване се провали, без да се вземат предвид каквито и да били по-ранни събития.

С други думи, “максимум” се отнася само до максималния (пиковия) рентгенов поток за конкретното въпросно изригване; така че, въпреки че събитие от М-клас може да е настъпило по-рано, то ще бъде заменено от следващото засечено изригване, ако последващото изригване е само събитие от клас С.

Особеностите за определяне на началото, максимума и края на рентгеново събитие са:

Началното време на рентгеново събитие се дефинира като първата минута, от последователни 4 минути, на стръмно монотонно нарастване на 0,1-0,8 nm поток.

Максимумът на рентгеновото събитие се приема като минутата в пиковия рентгенов поток.

Крайното време е времето, когато нивото на потока намалява до нивото на половината между максималния поток и фоновото ниво преди изригването.

Понякога алгоритъмът няма да проработи при изригване с постепенно нарастване (често за събития при периферните области) и синоптикът ще трябва да въведе данните ръчно.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/