Прогноза SWPC WSA-Enlil

Анимация: https://www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction

За модела

Показана по-горе е последната прогноза за вариациите на слънчевия вятър, както са прогнозирани от модела на WSA-Enlil. Слънчевият вятър е бързо движещ се поток от заредени частици, идващи от Слънцето и се носи в посока навън към Земята и планетите. По време на “спокойни” метеорологични условия слънчевият вятър все пак има значителни вариации в плътността (Plasma Density) и скоростта (Radial Velocity), които произхождат от повърхността на Слънцето и са изобразени във вид на спирала, поради приблизително 27 дневното завъртане на Слънцето около оста си.

На различни интервали “спокойното време” е прекъсвано от големи слънчеви изригвания, известни като коронални изхвърляния на маса (КИМ), които се изтласквани навън на фона на вятъра. Вариациите в плътността на плазмата и скоростта в рамките теза слънчеви бури могат да бъдат много по-драматични от тези в спокойни условия. Както за “спокойните”, така и за “бурните” метеорологични условия, прогнозирането на пристигането до Земята на промените в слънчевия вятър е важно, защото те могат да доведат до геомагнитни бури.

За плотовете

Горният ред плотове показва прогнозата за плътността на слънчевия вятър. Долният ред плотове показват скоростта на слънчевия вятър.

Кръглите плотове вляво са изглед от над северния полюс на Слънцето и Земята, сякаш гледани отгоре. Слънцето е жълтото петно ​​в центъра, а Земята е зелената точка вдясно. Също така са показани местата на двата спътника STEREO. Тези плотове често изобразяват спирални структури, поради слънчевото въртене, както бе описано по-горе.

Клиновидните плотове в центъра осигуряват страничен изглед със север в горната и юг в долната част.

Графиките вдясно показват прогнозите на модела за еволюцията на плътността и скоростта във времето на местата на Земята и на двата сателита STEREO. Жълтата вертикална линия е в синхрон с филмите от ляво, така че е възможно да се види как стойностите на плътността и скоростта съответстват на конкретните структури на слънчевия вятър.

“Режимът (Mode) на модела” на WSA-Еnlil е показан в долната част: “Ambient” означава, че моделът работи в тих режим при “спокойно” време, докато “CME” показва динамичен режим на модела, съдържащ прогнозиране на едно или няколко КИМ, които могат да бъдат насочени към Земята или “геоефективни”.

Национална метеорологична служба на NOAA. Този продукт е произведен от Space Weather Prediction Center, разположен в Боулдър, Колорадо.