Йоносфера

Прогноза за глобална абсорбция на радио сигнала в D-региона на йоносферта

Прогноза за глобална абсорбция на радио честотите в D-региона на йоносферата

Съдържание на електрони в йоносферата – Global Ionospheric (TEC) Maps

Информация за първата карта

Тази карта представя границите на зоните на 1-децибеловото поглъщане на радиовълните за различни радиочестоти в диапазона 5-35 мегахерца от най-ниския слой на земната йоносфера (слой D). Колкото по-висока е концентрацията на електрони (и йони) в D-слоя, толкова радиосигнали с по-високи честоти са засегнати от ефективно поглъщане, т.е. картата се обогатява с все по-топли цветове (виж и цветната скала на картата). Състоянието на D-региона на йоносферата оказва драматичен ефект върху високочестотните комуникации и нискочестотните навигационни системи. Прогнозата за глобалното абсорбиране в D-региона (D-RAP) изобразява D-региона в големите географски ширини, където той е удрян от частици, както и в малките географски ширини, където фотоните причиняват бързите промени. Този продукт смесва всички географски ширини, използвайки подходящо изображение, и е полезен за потребители от широка база, включваща управление при критични ситуации, авиацията и морските служби.

Информация за втората карта

Потребители на GPS с едночестотни приемници се нуждаят от информация за съдържанието на електрони в йоносферата, за да се постигне точност на позициониране, подобна на двучестотните приемници. Системата GDGPS осигурява глобална карта за съдържанието на електрони в йоносферата в реално време (засега произвежда карта на всеки 5 минути). Тези карти служат също за мониторинг на ефекта на йоносферата върху радиосигналите, енергийните мрежи, и върху космическото време.

Описание на отделните класове радио пропадания от SWPC: http://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation

Класификация на радио пропаданията (radio blackouts)
[при върховото сияние на сл. изригване според GOES по клас и поток*]
*потокът, измерен при честота 0.1-0.8 nm, във W·m-2.

R5 Екстремни X20 (2 x 10-3)
R4 Много силни X10 (10-3)
R3 Силни X1 (10-4)
R2 Средни M5 (5 x 10-5)
R1 Слаби M1 (10-5)

 

 

 

 

 

Global Ionospheric (TEC) Maps: https://swaciweb.dlr.de/data-and-products/public/tec/tec-global/?L=1
D Region Absorption Predictions (D-RAP): http://www.swpc.noaa.gov/products/d-region-absorption-predictions-d-rap