Геомагнитни явления

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация. Зеленият цвят в графиките за К-индекса показва спокойна геомагнитна обстановка, жълтият означава суббуря или лека смутеност на геомагнитното поле, а червеният – геомагнитна буря.