Послания на Царица Леи Лия от рода Дуло

8180b1099863d9fb3f7c0432a253162d

Много е важно за сънародниците да приемат завет оставен от царица Олга-Прекрасна за своя род (семейство) народ на Ариите. Това е важно събитие, което съединява нас, сегашните, с онова време, когато е живеела Олга Прекрасна. След като научи за смъртта на Игор, тя тръгна за древлянските земи да попита за смъртта на съпруга си. Пристигна заедно с взвода си, спря на реката Уж, изгради бивака и върху камъните насред реката сложи палатката, на десния бряг, построиха параклиса. Олга Прикраса влезе в строгия пост и молитва, обръщайки се към Небесния Отец Вишен, от когото от незапомнени времена водеше въжето си нейният Род, нито на крачка не отстъпвайки от законите му. Ето молитвата й: «Благословен е Небесният ни Отец, благословени са Духове на прародителите, благословена е Земята ми и водите на Лада, които ни дават живот, благословена е АйРа, която ни роди, избирам пътя, по който да идвам при тебе, дай ми силата да спазвам Закона ти, да го пазя със цялото си сърце, който е силата на моя народ, мечът ни, който научава ръцете ни да се бият, щитът ни, който ни предпазва от беззаконие, коленичи Сварти, която съединява Всемирието със Земната твърд, Отец ела и ни докосни, блесни с огнените си стрели, измети враговете ни, избави нашия народ от чуждоплеменните синове, които ни носят гибел. Благословен е народ, който спазва Законите ти, благословен е народ, който Те има…»

През 38-40 ден се е случило извънредно за целия народ събитие (древляните помниха този разговор до 15 век докато християните не започнаха да внушават ерес на народа) народ, който се намираше до палатката и параклиса, чу гласа от небесата, всички замръзнаха със затаен дъх, започнаха да слушат, всички разбираха кой се обръщаше към Олга Прекрасна. Олга молеше за семейството и за народа. Той пък й отговори: «Никой да не смее да промени това, което ще кажа, иначе ще прокълна». Говори й за събитията, които ще се случат в най-близкото време в живота й. Говори й, че внукът й ще бъде измамен от странниците, ще застелят очите му със сладката лъжа, и в това, ще помогнат на чуждите – близките, които нямат срам. Ще предадат прародителите си заради корема си, и внукът, смирено като агне, ще приеме в дар жената, която нито с кожата си, нито с кръвта си нямаше да се отнася към Ариите, с което ще развали връзката с предците си и ще лиши народа от подкрепата на светлите Богове и родните предци. Но в това е вината на онези, които го въведоха в измамата: «Те да бъдат проклети и няма да ги допусна при себе си (при Вишен) отново». Олга Прекрасна дава клетва, че ще изпълни всичко така, както той предрекъл, за да обедини през вековете народа на Ариите. Искреността на думите, грижите за народа, изпълнението на законите от него поставени го радва. След като видя, че Олга е бременна с чедото, предава силата на Рода и Светия дар на не родена още дотогава дъщеря Златослава. Каза, дъщеря ти, която скоро ще се роди, ще даде бъдещето на народа, който предаде кръвта ми, а чрез Златослава ще се роди онази, която след 1000 години ще изпълни клетвата, обещана от Олга Прекрасна… И тя ще даде на онзи народ сила, и ще възроди Духа на родовете на Ариите, чрез обреда ще доведе до Светлите Богове и великите прародители. Вишен дава условия, как трябва да живее дъщерята на Олга Прекрасна – Златослава и всички нейни потомци, по-големите дъщери. Ще живеят не в княжески палати, а сред хората, пазителите трябва да я защитават, спазвайки чистотата на кръвта й. Ясновидец, който има Свети дар, с всяко раждане на първородната дъщеря на рода, задължително както и преди потвърждаваше, че няма заместването, че момичето има кръв на Вишен и силата на рода (Духът, целунат от самия Вишен и от баба Айра). Заветът трябва да се осъществява през 15 години, за да се събере целия народ през това време, но не просто да се събере, изгубени традиции, култура, начин на живота трябва да се върнат, за да не предава прародителите си отново, за да не се покланя на чуждите Богове, защото само своето, с кръвта предназначено, може да даде силата в живота на земните родове, благополучието и здравето. Само своето, родното, може да ни осигури благосъстоянието. Само чрез своите Богове, под закрилата на прародителите си, ние можем да постигнем пълноценния живот, след благополучното изминаване на земните уроци, да се върнем и да изпълним със силата своя род. Тогава във всемирието родовете ни ще станат значими. Силният Род излъчва огромна позитивна материнка, от която всички се чувстват добре и спокойно, защитен е целия ти живот, и живот на децата ти. Народът пък трябва да изпълнява всички условия, които му остави Вишен. Но тези условия могат да изпълняват само онези, в когото тече кръвта на Вишен и АйРа, поне една капка. Дава се сложен обред на пречистването, възстановяването на еволюцията на духа (един род, отговаря и ражда само своя клон, и земните уроци получават само те, и качеството на рода се определя от чистотата на кръвта). Обрядът може да изпълнява само семейството по право на раждане и кръв на Олга Прекрасна, която е запазена и контролирана от пазителите и старейшините, които знаят тънкостите на клетвата и условията. Ариите могат да имат само своя роден цар по кръв и дух (царското семейство носи отговорност за народ, дава му сила, дава равновесие и жизненост на Земята). Чуждите пък царе по кръв, нямат жалост към народа, разрушаваха ежедневието и традициите, унищожаваха семействата на ариите. Изпълнението на Обряда позволява на полукръвките да се определят към какъв род ще се отнасят, към Ариите или към неАриите. Затова можем да извършим Обряд и да живеем, не смесвайки кръвта, спазвайки древните традиции и култура оставени от Нашите Предци, за да не се изгуби народът на Ариите във вековете. При това обрядът отделя рода на Ариите от чуждата кръв и напълнява човека-Ария със Силата на Светия Дар. Свети Дар на съдбата е предопределен за всеки един Арий от малкия до големия. От народа трябва да дойдат по 8 човека от различните страни на света, желателно хората на силата (влъхви, знахари, магьосници), които ще поемат отговорност за всяка дъщеря, родена за едната страна на света, да сложат кулата, да изградят храма – капище (по старата традиция) и да контролират равновесието на едната от страните. В един момент всичко е забравено, за съжаление. Днес Знания има само в семейството, очертани от нашите Предци по време на цивилизацията на Айрати върху сребърните и другите плочи.
Затова след като изгубим тези Знания, ние всички губим шанса да се съберем под началото на своите Прародители и да се върнем към Истинните Извори – Изворите на Ариите. Мнозина наричат себе си – Арии, и не знаят истината за ариите, не знаят изворите на ариите, измислят си традиции, обреди, празници, стараят се да създадат новата арийско-славянска религия. Но истинните Арии не се нуждават от религия. Племената на Ариите живееха, общуваха с Прародителите си и бяха под закрилата на Родните Богове. Обред в строг ред дава възможност да дойдем към изворите, като изпълним условията на Завета, да получим закрилата на Боговете в Живота, на Земята и във Всемирието.
След приемането и извършването на Обреда се случва трансформацията на съзнанието. Човекът придобива старо-ново за него възприемане, вижда света без илюзии, определяйки онова зло, което може да заплашва неговото съзнание. По-нататъшния му живот става по-ярък, изискващ обединението с подобните си по Дух и Кръв. Възстановена след Обреда Паметта на Рода в човек-Арий изисква възраждането на Държавата с нейните Закони и Традиции.

В настояще време нашата цивилизация се намира в точката на избор за по-нататъчното си развитие. Каналите за новини на системата показват следните тенденции:
– Затопляне на климата
– Замърсяване на планетата
– Шесто биологическо измиране
– Изкуственният интелект (невронна мрежа)
– Потребление на остатъците от ресурси на планетата
– Пандемия от коронавирус
Световното правителство толкова любезно ни предлага възможните сценарии за по-нататъчно развитие:
1. Съкращение на населението на планетата и максималното му управление, ограничение на свободата, съкращение на капитала.
2. Екологически катаклизми, плътно до недостиг на питейна вода и продоволствия.
3. Тотална ваксинация и чипизация на населението, като вход в новата ера.
Началото на реализация на всички тези събития те предричат за през следващото десетилетие. Всъщност се планира колонизация на планетата. Дадената ситуация касае абсолютно всеки жител на Земята. Над нас е надвиснала реална заплаха за унищожение или превръщането ни в послушна, чипирана биомаса. Дори всъщност ние днес вече сме послушна биомаса, защото правителствата на нашите страни, предлагат в замяна на нашата лоялност, някакво абстрактно благоденствие. Конфесионалните лидери предлагат да се молим за спасение. Ведическите лидери и представителите на езотеричните школи предлагат медитация, като път за хармонизиране на себе си и планетата. Молитва, медитация, съзерцание – това е прекрасно, да това БИ БИЛО прекрасно до неотдавна. Но днес това е крайно малко! Какво наследство ще оставим след себе си? Как ще живеят нашите деца? Как ние самите ще живеем, след година, след пет, след десет? Никой не знае. И с това са се примирили болшинството от човечеството. Всъщност човечеството е пристъпило към самоликвидация. И последствията,със сигурност никой не може да пресметне. АЗ се обръщам към Славните Родове, Южният и Северният клон, Родове потомци на Светлите, Славни наши предци, към тези, които ведаят своето родословие, идващо от Родните Богове:
Народе, отворете си очите, спомнете си, че Ние сме потомци на Славни предци, които водят началото си от Единния Източник и по рождение различаваме ПРАВДАТА от КРИВДАТА. По правото на кръвта и РАждането се явяваме владетели, пазители на земната твърд, сътворена и запечатана във Всемирието от нашата прамайка АЙРА. Спомнете си, че сме свързани един с друг с единна карма, а също и с нашата планета. Това ни задължава да съхраняваме не само нашите Родове, но и Земята, където Родовете могат да се проявяват и еволюционират духовно.
Ние разрушихме почти всичко. Родовият начин на живот, семейството, планетата, себе си. Цинизъм и безволие се проявява във всичко около нас. И днес, с нашето мълчаливо съгласие започва унищожението на бъдещето на чадата ни, нашите скъпи потомци. Предвиждайки всичко това, бащата на нашите предци, Отецът Наш Небесен – Вышень (Вишен), в 946г. ни е оставил своето преднаречение – Завет – определяйки в него всички необходими действия за изход от сегашната ситуация. В същност Той ни е дал инструкция – алгоритъм на нашите действия, които ни позволяват да не пропаднем като цивилизация. Ние трябва само да изпълним условията оставени ни чрез царете потомци на Русь – Айриите. Вышень даже не иска да изпълняваме неговата воля, а ни предлага ние сами да направим избор – Живот Славен или безславна гибел. Нашите предци са готови да ни помогнат, а ние трябва само да изпълним условията на Завета.
Говоря на мъжете:
Намерете в себе си мъжество за защита на своите Родове и семейства, на чадата и жените си, на майките и бащите си, на братята и сестрите си, защото силата е във вашите Славни сърца. А жените – намерете смелост да признаете факта, че в днешно време изпълнението на Завета е единствения шанс да отстояваме своето бъдеще, своята свобода, своето щастие и своят живот. Днес е необходимо всеки да поеме своята отговорност за себе си, за своите деца, семейство, Род и да се обединим, създавайки всички условия за изпълнението на Завета. Да си спомним, че ние сме народ единен, който от хилядолетия живее волно, с достойнство и в достатък, на своята земя. Така, да си върнем това, което някога заради своята доверчивост сме дали на чуждите. Защото втори шанс, даже Боговете не ни дават.

Лея

FB_IMG_1627527827799

Днес 11.07.2021г. почитаме княгиня ОЛГА. Днес, цялото здравомислещо население на планетата разбира, че е дошло в своето безумно развитие до тази черта, отвъд която нашата планета ще стане колония, на която ще се прекрати еволюцията на духът в човека. Колония, където принудителна ще бъде не само ваксинацията, но и чипизацията на населението. След което, Човекът като индивид притежаващ съзнание, свободна волеизява, разум, съвест и душа, ще престане да съществува. И много от нас вече разбират, че със собствени сили това няма да го променим, няма да можем да предотвратим тази катастрофа. Не можеш да седнеш в гората и да се скриеш от това, само ще спечелиш няколко години. С протести и демонстрации няма да решиш това, във власта няма да те пуснат и законите няма да променим. Те чакат ескалации, за да въведът допълнителни ограничения и да приемат нови закони ускоряващи нашата гибел и гибелта на РОДът. Те действат по точно определен план, предлагайки ни различни сценарии на нашата кончина, които ние сами претворяваме в нашия живот. Беше им трудно да се доберът до Човека направо. Отначало те разрушиха нашият исКОНен РОДов начин на живот, лишавайки ни от покрепата на нашият Земен РОД и на нашият Небесен РОД, вляха в нас алкохол, химикали, ГМО. Почти разрушиха исКОНния образ на семейството и сега се захванаха с Човека. Оставиха човека сам със системата, сам с телефона. Изменяйки нашето мирозрение, започнаха леко да ни управляват. Всъщност днес Човекът е сам, без приятели, без семейство, без род.
Какво можем да направим по същество, как можем да изменим ситуацията в наша полза. Системата ни поставя в жестоки ограничения, които ние някога си сами сме допуснали. Системата не допуска човек сам да се променя.
Боговете рядко се месят в човешкият живот, позволявайки ни да преминем сами през всички уроци. Тяхното вмешателство става тогава, когато ние сами със своите неразумни действия поставяме себе си и планетата на границата на унищожението.
Заветът, оставен от Вышень (ВсеВишен) – Небесният Отец на своите потомци: княгиня Олга и народът на Русь в 6454 година от Сътворението на Света (С.М.З.Х.,946г. от новото летоизчисление) се явява единственият известен нам факт за такова вмешателство или проява на загриженост. Небесният ни Отец Вышень, разбирайки на къде се движи човечеството, виждайки, че то само вече не е в състояние да намери път за решение, откликва на обръщението на Царица Олга – Прекрасна и дава преднаречение, указвайки ни единствено верният път, по който преминавайки, ще преобразим светът, предотвратявайки своята гибел и тази на планетата. Обнародването на Завета означава, че ние вече сме преминали точката на невъзвратимост, чертата след която човешката цивилизация я чака гибел. Днес ние се нуждаем от помощта на Боговете – Нашите Светли Праотци. Те са готови да ни се притекат на помощ и ние трябва да създадем условия. Моите думи могат да се сторят на някого глупави, наивни, смешни, казаното да се приеме като приказка. И който мисли така, нека сам да си отговори, какво можем днес ние сами да направим. Кое ни е по силите? Да отидем в планината и да седнем в медитация, хармонизирайки се? И после какво? Да се занимаваме със самозалъгване, докато ни заловят и очипират?
Бог Вышень е оставил Преднаречение, указвайки в него пътят, последователноста на нашите действия, единствената възможност да се спре започналото безумие. Той е разказал какво ще стане с Държавата и какво е необходимо да се направи, за да се съхранят РОДът и ЗаКОНите дадени от него от сътворението на Света.
В Преднаречението е казано направо – “Ще се роди тази, която ще ти бъде майка, ще се роди в света, когато ще настъпи краят на дните и ще може да даде Тя на този народ сила, защото е Тя начало и край на всичко, що живот има на земята”.
Заветът, това е ключ, Божествен ключ за нашето спасение, спасението на човечеството и неговото преобразуване.
В Завета е казано: “И всеки, който във велико смирение, когато моята дъщеря венецът на главата надене, преклони коляно ще се спаси, и с моят дух ще бъде белязан, другите ще загинат”.
Прегъването на коляно не е просто сгъване на тялото пред Царицата и короната.
Ключът е – в смирение велико. Великото смирение – това е утвърждаване на мирът в себе си, отказ от семената на гордоста и зависта, уравновесяване на ум – разум – сърце, това е което позволява да се чуят думите на царицата и да се изпълнява казаното от нея, защото Тя говори от името на Небесния Отец.
В Завета е казано: “Ако дъщеря Ми, надявайки венеца, в моленията моли за народа, ще дам закон, в който е Същността на живота, а ако ли не – гибел за всички”. Царица Олга – Прекрасна мъдро ни остави Ключовете към Завета, позволяващи ни да разберем алгоритъмът на нашите действия. Един от Ключовете е Веда за Айра. И това, което чрез устата на Царицата Небесният Отец ни донесе, ние във велико смирение сме длъжни да изпълним, иначе гибел за всички.

Лея Пугачова

Съобщение Облаче » 10 януари 2014, 23:24
2 април 2012 г. в Киев за широката общественост са представили текста «Завещания на княгиня Олга», който беше издълбан върху сребърните плочи, вероятно, «през 6454 година от създаването на света» или през 946 година според григорианския календар.
Пророчеството за това, което ще се случи с нейния род и народ, Олга получи през 40-ия ден на молитвата. Монах Григорий е записал «Завета» върху трите сребърни плочи на българската глаголица.
«Глаголицата сигурно може да се въведе от най-старото азбучно писмо, което беше фиксирано в околностите на Каменната могила…», – каза на презентацията «Завещания на княгиня Олга» историк-археолог, изследовател на Триполската култура Юрий Шилов.
Собствениците на сребърните плочи с текста на Завета са преки потомци на Царица Олга-Прекраса по право на раждане и кръв. На жената се дава Зърното на духовност на Закона, което расте в душите и умовете на хората. Мъжът пък отглежда и защитава това зърно. Казано на прост език, жената като майка учи децата си да разбират законите на Бащата. Мъжът учи как тези Закони да се прилагат в живота. Те разказаха, че реликвиите се пазят в каменния съндък в специалния разтвор от восък, прополис и мъзга. Реликвиите се предават на прекия потомок на царицата, по-голямата дъщеря на рода.
Да открият за общественост «Завета на княгиня Олга» са ги накарали небесните знаци. «През 2009 година първородният венец започна да мироточи – той започна да се покрива със ароматната течност и миризмата започна да идва от него. В книгата на пазителите има такъв запис: «Венецът ще посочи срока ми със сълзата, ще отмери часа с дишането, и великият род отново ще се възроди».

Текстът на «Завета на княгиня Олга» беше озвучен от известната украинска певица Нина Матвиенко. В такъв вид щяхме да го чуем на презентацията.

Това е скицата на Завета, който Бог е дал на княгиня Олга. Текстът е написан на глаголическото писмо върху трите сребърни плочи.
Българският учен Йордан Табов със своите колеги успя частично да тълкува-преведе този текст, но не се получи да го направи по-детайлно. Гриневич Д.С дешифрира пластините и описа тайния им смисъл.

През 946 година, след смъртта на Игор,с лагер на Древлянските земи на реката Уж, Олга-Прекраса пазеше строг пост, макар и да беше «трудна». Обръщайки се с молитвите към Небесния Отец, както пишат летописците: «Изведнъж всичко потъна в ярка, извънредно слепяща тишина… И самата княгиня сякаш започна да се свети. Всички са чували Гласа, обръщащ се към Олга-Прекраса, а тя му отговаряше. Бог говореше с Олга-Прекраса. Той разказваше, какво ще бъде с нея и Държавата, и какво е необходимо да се направи за да се запази Родът и Законите, дадени Им от Създаването на Света.

Текст на руския език:
“Дъще, бъди благословена, ти изпълни волята на праотците, събра Родовете в единия народ. За запазването на твоя Род, в който е Кръвта Ми, давам тоя Завет, това, което ще говоря, никой не може да промени, иначе ще прокълна във вековете. Дъще, твоят род докато не му дойде времето да умре, да се разтвори между хората, ще трябва да бъде запазен от верните пазители. Ако някой докосне твоя род, мислейки за лошото, ще загине не само тялото, защото е малко, но и душата, и ще се размножават като плевел и ще измия, защото ще бъдат безполезни и няма да ги допусна при себе си. Трябва тайно да се запази дъщерята ти, тя да бъде благословена, да се прекланят пред нея синовете и дъщерите на майка ти, тя да бъде почитана, защото онези, които благославят, са благословени, онези, които проклинат, са всъщност проклети, ще й послужат народите и племената ще й се прекланят, защото чедо, което ще ти се роди чрез нея, ще бъде като Майка ти, която ще дойде в света, когато краят на дните ще дойде, и ще успее да даде сила на този народ, защото тя е начало на живота и е край на всичко, което ще живее. Ще дам много пророци на хората, но малко полза ще бъде в това. И ще загиват целите родове, не спазващи Закона Ми, и вече никой не може да ги спаси. Този народ ще приеме голяма скръб и срокът й ще бъде хиляди години и ще бъде глад, войни, а най-вече мръсотия на духа, и ще бъдат като кучета разкъсани, онзи народ ще го изтезават онези лъжливи бъдещи князе, в безумството си преработвайки историята, носят гибел за народа и за себе си. Да бъдат проклети тези, които нарекли себе си князете не спазвайки Княжеския Закон. Тя ще дойде да спазва Моя Завет, който заповядах на твоите праотци, с първородния сребърен венец тя трябва да се закичи, за да се съединят Родовете през векове, и от това тя няма да има щета ако е от кръв на праотците. Ще й дам власт да съди онзи народ, като ще възхвалява, ще създам, това е закон. Не трябва да се грижи за неверието на народа, не почитане на твоя Род ще даде знание в кого имаме закон, а в кого го няма.
Дъще, когато тя в неведение със своя пазител ще създаде онзи пръв закон, утеши я и научи всичко, което тя трябва да знае, аз ще дойда да поговоря с нея. И всеки, който е в голямо смирение, когато тази Моя дъщеря ще си закичи Венец, коляното ще преклони, ще спаси себе си и с Моя Дух ще бъде отбелязан, другите пък ще загинат. Заветът трябва да бъде спазен призори, в този ден, когато Аз заченах Живота на Земята и този празник беше Велик. Ако дъщеря ми, като си закичи венеца, ще моли за онзи народ, ще дам Закон, който всъщност е Живот, а ако не — смърт за всички. Това е написано върху трите сребърни плочи през 6454 година от създаването на света, за това съм аз Григорий черноризец и много хора са свидетели.

«Искам да изпълня Завета, – казва прекият потомок на княгиня Олга, – точно нашият народ русите трябва да спаси човечеството от окончателната деградация. Времето не ни остава много за това. Короната (или пък венецът), която е пазила княгиня Олга, наскоро започна да мироточи – това е много важен предупредителен знак. Хората трябва да подготвят своя ум, своята душа и своето тяло за възприемането на Божията енергия…».

Лея Пугачова

Обръщение към народа на Русь-Артария (Артария е древното име на България, когато сме били едно племе с Русь)

Ние,старейшините на древните РОДОВЕ на Русь-Артария, водещи своите кръвни връзки от РОДНИТЕ БОГОВЕ-нашите славни Първопредци и поддържани през вековете от мъдростта на Алтай, а също и пазителите на семействата на преките потомци на Царица Прекрасна-Олга ,водещи своя РОД от Айра и нейният син Вишен.

ОБРЪЩАМЕ СЕ
към всеки човек, в когото тече дори и капка кръв от русь-ариите, населяващи и до днес Великата държава Артария! Погледнете наоколо и ще видите как загива нашата майчица-Земя, каква заплаха за живота на хората стана екологията под влиянието на технократичният път, избран от людете.Как се унищожават цели РОДове русь-арии,а тези които останаха, управляващите кръгове на сътворените народи и техните върховни слуги в лицето на религиите,силовите структури, средствата за масова информация,се опитват да ги направят послушно стадо. За постигането на тази задача е направено всичко: унищожена е културата и традициите на Великият народ на русь-ариите,пренаписани са летописите, превърнати в исТОРия. Унищожени и преправени са материални свидетелства от минали епохи, подменени са всички важни понятия,подготвени са заобиколни пътища, отбиващи от магистралният път връщащ към РОДът. Вместо радостен и духовно богат живот по КОНът на РОДните БОГове, вместо творене заедно със Светите предци и РОДните Богове, човеците са принудени да полагат неимоверни усилия, за съхранение на своя живот и обезпечаване на семействата си. От РОДните богове е дадено преднаречение, за изменение на ситуацията в благо на човечеството. То е изложено в Завета на Вишен,получен в 946 година от Царица Прекрасна-Олга, в присъствието на свидетели,за което има свидетелство-запис на сребърни пластини, отпечатани от Черноризец Григорий. Призоваваме човеците, да се обединят около светинята оставена от Царица Прекрасна-Олга и конкретно около – Углавяващата народното движение за възраждане на духовните традиции и култура на Русь-Артария – ЛеиЛия Пугачова.

Народе,времето дойде да се сплотим в единен юмрук. Да признаем свещенните артефакти и да започнем да строим взаимоотношенията един с друг,изпълнявайки условията на Вишен, от когото водим нашата родствена връзка. В единството на РАзОМа е силата на родените. Той ще ги въздигне и укрепи духовно!От РОДните БОГОВЕ, съюз в междуМирието за нас ще се роди.
Когато в Русь всички първи и велики станат равни, заобичайки се един друг с братска обич, тогава на Земята ще започне обединение на здравомислещите роднини в Държава мощна и единна. Всеки от равните ще изпълни своето предопределение- мисията ДА СЕ СЪБЕРЕМ В НАРОД ЕДИНЕН, ставайки фундамент за нашите потомци. (Лея)