Книга за качествата – първата книга на богомилите

Пътят е един за Изтока и Запада. Неговото име е РАЗЛИЧАВАНЕ.

Източник: http://www.imadrugpat.org/