Tag Archives: Царица Леи Лия

Послания на Царица Леи Лия от рода Дуло

8180b1099863d9fb3f7c0432a253162d

Много е важно за сънародниците да приемат завет оставен от царица Олга-Прекрасна за своя род (семейство) народ на Ариите. Това е важно събитие, което съединява нас, сегашните, с онова време, когато е живеела Олга Прекрасна. След като научи за смъртта на Игор, тя тръгна за древлянските земи да попита за смъртта на съпруга си. Пристигна заедно с взвода си, спря на реката Уж, изгради бивака и върху камъните насред реката сложи палатката, на десния бряг, построиха параклиса. Олга Прикраса влезе в строгия пост и молитва, обръщайки се към Небесния Отец Вишен, от когото от незапомнени времена водеше въжето си нейният Род, нито на крачка не отстъпвайки от законите му. Ето молитвата й: «Благословен е Небесният ни Отец, благословени са Духове на прародителите, благословена е Земята ми и водите на Лада, които ни дават живот, благословена е АйРа, която ни роди, избирам пътя, по който да идвам при тебе, дай ми силата да спазвам Закона ти, да го пазя със цялото си сърце, който е силата на моя народ, мечът ни, който научава ръцете ни да се бият, щитът ни, който ни предпазва от беззаконие, коленичи Сварти, която съединява Всемирието със Земната твърд, Отец ела и ни докосни, блесни с огнените си стрели, измети враговете ни, избави нашия народ от чуждоплеменните синове, които ни носят гибел. Благословен е народ, който спазва Законите ти, благословен е народ, който Те има…» Continue reading