Прославяне на Рода, Призоваване на Духа на Рода и Молвение преди храна

scale_1200

ПРОСЛАВЯНЕТО НА РОДА
_________________________
ЗА СЛАВАТА НА РОДА НА ВСЕ-БОГА
ВСЕ-ВИШНИЯ ВСЕ-ДЪРЖИТЕЛЯ
ЗА СЛАВАТА НА НЕБЕСНИЯ РОД
И НАШИТЕ ПРЕДЦИ
ЗА СЛАВАТА НА ЗЕМНИЯ РОД
И НА ВСИЧКИ НАШИ РОДНИНИ ЖИВЕЕЩИ ПО ПРАВ
РЕЧЕНО Е:

1. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖИТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
НА ЯВ И НАВ СЪЗДАТЕЛЯ
НА ВИСШАТА ПРАВ ДЪРЖАТЕЛЯ
НА ЖИВАТА ПЛЪТ КРЪВ И МОЩ
ТВОРЕЦА И ХРАНИТЕЛЯ
В БЕЛБОГА ПАЗЕЩ
В ЧЕРНОБОГА В ПРАХА РАЗБИВАЩ
САМО ЗА ДА ВЪЗНЕСЕ ОТНОВО
ОТ ПРАХА В СВОЕТО СИ ВРЕМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

2. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖИТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ИЗЯВЕН КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ И ВЕЧНО СКРИТИЯ
В ЛИКОВЕТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ОТПЕЧАТАНИЯ
В ОБРАЗИТЕ ИМ ВСЕМНОГИ ЕДИННИЯ
ВЪВ ВСЕМИРИЕТО ПРОЯВЕНИЯ
В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТРАЗЕНИЯ
РОДИТЕЛЯ НИ, ВСЕВИШНИЯ
КОМУТО ЧРЕЗ ПРОЗОРЛИВОТО СЛОВО
А ПРЕДИ ВСИЧКО В БЕЗМЪЛВИЕТО НА ДУХА
ВЕЛИКА СЛАВА СЪТВОРЯВАМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

3. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖИТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ВСЕМИРИЕТО ЧРЕЗ СЕБЕ СИ ОТ (В) СЕБЕ СИ СЪЗДАВАЩ
ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО В ЯВ И НАВ РАЖДАЩ
ТРИМИРИЕТО С ВИСШАТА ПРАВ СКРЕПЯВАЩ
ПРАРОДИТЕЛЯ НА НАШИТЕ ПРАРОДИТЕЛИ
ОТ КОГОТО СА НАВЪРВЕНИ ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
С КОГОТО В НЕБЕСНИЯ РОД
СЛЕД СМЪРТТА НА ПЛЪТТА
ИСКАМЕ ВЪЗСЪЕДИНЕНИЕТО
КОЙТО С ДУХА СИ СЪЖИВЯВА
СЪС СИЛАТА СИ УКРЕПВА
СЪС ЗОВА НА РОДОВАТА ПАМЕТ НАСОЧВА
ЗА НЕГО ВСЕЕДИННИЯ ВСЕБОГ
КОЙТО НИ ДАРЯВА ПЪТЕКАТА НА ПРАВ
СЛАВА ВОВЕКИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

4. ПРОСЛАВЯМ
РОДНИТЕ БОГОВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ В РОДОВОТО ВСЕБОЖИЕ
ЗЕМЯТА-МАЙКА НАШАТА КЪРМАЧКА
СЛАВНИТЕ ПРЕДЦИ, КОИТО РОДОВАТА СИЛА
ПО ВЪРВИТЕ НА ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
ДО НАС ДОНЕСОХА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

5. ПОЧИТАМ
ЗАКОНИТЕ НА ПРАДЯДО СВАРОГ НЕБЕСНИЯ БОГ
СЪЩО СЪЩНОСТТА НА ВСЕМЪДРИТЕ ЗАКОНИ НА ПРАВ
КОИТО СА НАПИСАНИ ВЪРХУ АЛАТИР-КАМЪК
С НЕБЕСНИЯ СВАРОЖКИ ОГЪН
КОИТО В НАШИТЕ ЗНАЕЩИ СЪРЦА СА ЗАПАЗЕНИ
В СУЕТНИТЕ ДУМИ СА НЕИЗРЕЧЕНИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

6. ПОЧИТАМ
ПРОМИСЪЛТА НА РОДОВЕТЕ В ЧОВЕКА
ЗЕМНОТО БОГОИЗПИТВАНЕ
ПЪТЕКАТА
КОЯТО ВЛАДЕЕ НАД ПРАВИТЕ
И ПОПРАВЯ НЕПРАВИТЕ
СВОБОДАТА
ВЕЛИКИЯТ ДАР ДОСТОЕН ЗА БОГОВЕТЕ
ВСЯКА МЯРА В БЕЗМЕРНОТО ПОЛОЖЕНА
БОГОДАДЕНИЯ ЖИВОТ
ПРЕВЪЗХОЖДАЩ РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА
И НЕТЛЕННА СЪЩНОСТ
В МНОГОТО ПРЕРАЖДАНИЯ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

7. ПОЧИТАМ
МЪДРИТЕ ВЛЪХВИ
ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ ПАЗЕЩИ
КНИГАТА НА РОДОВАТА ПАМЕТ ЧЕТЯЩИ
ЗНАЦИТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ЗНАЕЩИ
БЕЗМЪЛВНИТЕ ИМ ГЛАСОВЕ СЛУШАЩИ И ЧУВАЩИ
НА ОБИКНОВЕНИ И ЗНАТНИ ХОРА
СЛОВОТО НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ КАЗВАЩИ
В ИЗБОРА НА ПЪТЕКАТА УПЪТВАЩИ
В СЛЕДВАНЕТО НА ПРАВДАТА УКРЕПВАЩИ
НЕ В ГНЯВ ОБИДА ГОРДЕЛИВОСТ
НЕ В ЗАСЛЕПЕНИЕТО НА ЧЕРНОТО БЕЗУМСТВО
СЪД СЪДЕЩИ, РЕД РЕДЯЩИ
СЪРЦАТА СИ С ЛАДА НА ВСЕМИРИЕТО ИЗПЪЛВАЩИ
В ЛАДА И БОЖИЯТА ИСТИНА ЖИВЕЕЩИ
С (В) ПРАВО ИЗКОННИТЕ ОБРЯДИ ИЗВЪРШВАЩИ
РОДНИТЕ БОГОВЕ ПО АЙРАСКИЯ ЗАКОН СЛАВЕЩИ
ВИНАГИ ГОТОВИ ВИСШАТА ПРЕМЪДРОСТ
И ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ СМИРЕНО ДА УЧАТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

8. ПОЧИТАМ
НОЩТА СПЪТНИЦА НА ДЕНЯ
САМИЯТ АЗ ВЪРВЯ СЛЕД СЛЪНЦЕТО
ПО ПЪТЯ НА ВИСШАТА НЕБЕСНА ПРАВ
СЪЗДАВАЙКИ СВОЯ ЗЕМЕН ПЪТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
СЛАВА НА РОДА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
(8-ми стих се чете само преди изгрев)


Призоваване на Духа на Рода

Духа на Рода призовавам аз (името на говорещия)
Духът, който идва по кръвта и носи силата си чрез кръвта!
Чрез онези, които са умрели, но живеят!
Чрез лелите и чичовците, бабите и дедите, прабабите и прадедите, прапрадедите, прапрабабите, предците,
чрез целия ми Род,
чрез всичките му поколения!
Чрез всички тях, които са живеели на майчината Земя,
които са ходили по Земята на Майка,
които са обичали Майка Земя,
които са въплътили в мен Духа на Рода.
Всички мои прароднини, аз Ви възхвалявам,
Духът на Рода чрез ВАС извиквам.
Силата на Рода е: в кръвта, в тялото и делото, на моите пръсти, на моите устни, в моите думи.
Моля Духа на Рода ми за помощ и закрила, в болестите на тялото и душата, за бързото освобождение и излекуване.
Дай Велики Дух от твоя извор да се напия,
нека слабата болест отпадне, оттегли, отстъпи от мене (името на говорещия, дъщеря Ти).
Духът на моя Род, който дойде от Бога,
който слезе на земята в светъл час,
който видя света чрез утробата на жените,
който позна любовта на земята,
призовавам Те!
Първите пазители, които са минали през Тебе,
обърнете окото си към мене.
Дай Дух на Рода ми силата ми (на сина си, на дъщеря си),
дай излекуването, свали тежката умора от тялото и душата,
победи врага,
съедини мен (името на говорещия) с дървото на живота,
с неговите клони, с неговите корени, с неговите плодове.
Чрез духа на боговете и Твоя дух умолявам!
Излезте, дошлите от мрака!
Излезте, влизащи в тялото!
Излезте онези, които изсушват и дават болка!
Излезте онези, които измъчват душата и тялото!
Излезте! Излезте! Излезте!
Окото на боговете, чрез окото на моя Род,
в светъл час, гледа тялото и душата ми!
Изпълва със светлината си.
Отваря очите ми
Изправя гърба ми
Вдишва своето дихание в моя дъх.
Изважда умората от тялото и душата,
дарява биенето на моето сърце,
дава излекуването на моето тяло.
Почиства мислите ми, съзнанието ми, събаря болестите,
съживява действата ми.
В светъл час са казаните думи.
Во веки веков, живеещ под духа на Рода,
изговарям, заговарям, умолявам аз (името на говорещия) човек на своя Род.
НАИСТИНА!»


Молвение преди храна

Вратите Небесни са отворени
И дават на нашите Предци слава!
Скъпи наши Предци, деди и прадеди!
Благодарим ви за здравето и силата,
Която ни пращате от Родните Богове,
И че в земните дела помагате!
Нека Сварог ви пази
И ви дава сила!
Пребивавайте щастливо в духовния свят,
Вземайки ни под опека!
Нека вечно съществува връзката между поколенията
И свещенната жива връзка между нас!
Слава на духа на нашите Предци!
Слава на Родните Богове!
Слава!Слава!Слава!