Пророчество за въплъщението на Бога Слово Исус Христос, записано в древнотракийските и древноегипетските свещени текстове

Пророчество за въплъщението на Бога Слово Исус Христос, записано в древнотракийските и древноегипетските свещени текстове

Слово за кораба (кивота) Господен

(Пирамиден текст, Книгата на Енох)

1. Слава на Христос за деня и месеца, в който преплува с Кораба, Поклон на Теб, който възлезе от Кораба два пъти,
2. Слънце на Тракия с Тракийските Слова, възрадващо Човечеството, завинаги Дадено в Своите Пирамиди по лицето на Невестата Египет. Аз (съм), Който съм (Йехова),
3. който е в Кораба Си (Кивота Си), Той е разгромил Змията чрез Единородния Си Син, разгромени са враговете на Блажения Енох чрез Иисус,
4. враговете на Египет, вашите врагове! Корабът на Христос, Тракийският Меч на Божия Син Първороден
5. е сред вас, от Небето сред птиците небесни, е слязъл сред вас на земята и сред животните земни и сред рибите морски, сред знаменитите мъже и
6. знаменитите жени на цялата (земя) Египет (… ) Той идва от небето и преминава през
7. него на земята, ходейки по водите, преминавайки през Вратите (Пилоните) на Невидимия Свят, Победоносното (над тях) Божие Слово (… )
8. Тайната (Му) Сила влиза в човешките обители долу. Слушайте Иисуса, когото Книжникът Енох ви явява, вижте Бога наш Велик Тракийски,
9. Славния Агнец, Който ви измива (да станете) свети в Кръвта Му, Който окъпва вас, които намери в Египет, именно

Името на Исус в древните
пирамидални текстове

10. Иисус! Книжникът Енох е в Кораба на Господа свой, на своя Христос, Сина Божий –
11. Иисус. Благословен е Енох – съживеният (живият), със сърце новородено от Майката – Духа (Вярата) Иисусова, откърмено и възрастено от
12. Църквата (Храма), подобно според както бе сторено за Последователите на Божия Син, Който разгроми демоните (дяволите) на княза-сатаната.
13. А тези (Последователите на Божия Син) видяха великата Серафимска Корона да почива на Главата Му и слезе върху тях на лицата им Духът Свети. Виж Хляба (Небесен)
14. от Бога Триединен за мъртвите (тези що бяха мъртви в греха), и които видяха Иисус! Благословен е Енох във Божия Син; от помазаната
15. велика Корона Серафимска се изливат (падат) върху лицата ви благословенията Иисусови.
16. Благословен и победоносен е Енох над враговете си на небето горе и на земята долу; между Съдиите (е той), (принадлежащи)
17. на Господа Бога и на Духа на Господа Бога. Казано е относно Орела Божий, Велик и Воюващ, Коронования Първороден на Бога Отца, Слънцето на Своята Майка, Единородния Син на Майката Божия, (относно) Иисус, и Иисусовата Църква (Храм), че са изписани и изрисувани на Плочи помазани
19. с Очна Маз и почиват в Кораба (Кивота) Наш, сиреч (те, които са) Образът на Духа Наш.
20. Мирото на Помазанието почива върху тях и Тамянът Божий, и на огъня се пекат патици (птици) жертвени.
21. Слава на Христос, който иде със Своя Кораб, Възкресението (и Животът), нека прочее Христос пристигне във всички земи!
22. Съкрушени (избити) са враговете на Христос, защото наистина възкръсна! Да се направи (извършва, рецитира) на шестия ден на великия Седем Дневен Празник (Юбилей) (това) Слово за Кораба (Кивота)!

(Тракийските послания, Слово за Кораба (Кивота) Господен – из Пирамидните текстове, от Книгата
на Енох, Папирус на Ани)

Източник: https://eklekti.com/slovo-za-koraba/

Поръчай книгата: https://books.bogari.bg/produkt/тракийските-послания/