Прославяне на Рода, Призоваване на Духа на Рода и Молвение преди храна


scale_1200

ПРОСЛАВЯНЕ НА РОДА
_________________________
ЗА СЛАВАТА НА РОДА ВСЕ-БОГА
ВСЕ-ВИШНИЯ ВСЕ-ДЪРЖАТЕЛЯ
ЗА СЛАВАТА НА НЕБЕСНИЯ РОД
И НАШИТЕ ПРЕДЦИ
ЗА СЛАВАТА НА ЗЕМНИЯ РОД
И НА ВСИЧКИ НАШИ РОДНИНИ ЖИВЕЕЩИ ПО ПРАВ
РЕЧЕНО Е:

1. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
НА ЯВ И НАВ СЪЗДАТЕЛЯ
НА ВИСШАТА ПРАВ ДЪРЖАТЕЛЯ
НА ЖИВАТА ПЛЪТ КРЪВ И МОЩ
ТВОРЕЦА И ХРАНИТЕЛЯ
В БЕЛБОГА ПАЗЕЩ
В ЧЕРНОБОГА В ПРАХА РАЗБИВАЩ
САМО ЗА ДА ВЪЗНЕСЕ ОТНОВО
ОТ ПРАХА В СВОЕТО СИ ВРЕМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

2. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ИЗЯВЕН КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ И ВЕЧНО СКРИТИЯ
В ЛИКОВЕТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ОТПЕЧАТАНИЯ
В ОБРАЗИТЕ ИМ ВСЕМНОГИ ЕДИННИЯ
ВЪВ ВСЕМИРИЕТО ПРОЯВЕНИЯ
В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТРАЗЕНИЯ
РОДИТЕЛЯ НИ ВСЕВИШНИЯ
КОМУТО ЧРЕЗ ПРОЗОРЛИВОТО СЛОВО
А ПРЕДИ ВСИЧКО В БЕЗМЪЛВИЕТО НА ДУХА
ВЕЛИКА СЛАВА СЪТВОРЯВАМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

3. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ВСЕМИРИЕТО ЧРЕЗ СЕБЕ СИ ОТ (В) СЕБЕ СИ СЪЗДАВАЩ
ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО В ЯВ И НАВ РАЖДАЩ
ТРИМИРИЕТО С ВИСШАТА ПРАВ СКРЕПЯВАЩ
ПРАРОДИТЕЛЯ НА НАШИТЕ ПРАРОДИТЕЛИ
ОТ КОГОТО СА НАВЪРВЕНИ ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
С КОГОТО В НЕБЕСНИЯ РОД
СЛЕД СМЪРТТА НА ПЛЪТТА
ИСКАМЕ ВЪЗСЪЕДИНЕНИЕТО
КОЙТО С ДУХА СИ СЪЖИВЯВА
СЪС СИЛАТА СИ УКРЕПВА
СЪС ЗОВА НА РОДОВАТА ПАМЕТ НАСОЧВА
ЗА НЕГО ВСЕЕДИННИЯ ВСЕБОГ
КОЙТО ПЪТЕКАТА НА ПРАВ НИ ДАРЯВА
СЛАВА ВОВЕКИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

4. ПРОСЛАВЯМ
РОДНИТЕ БОГОВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ В РОДОВОТО ВСЕБОЖИЕ
ЗЕМЯТА-МАЙКА НАШАТА КЪРМАЧКА
СЛАВНИТЕ ПРЕДЦИ, КОИТО РОДОВАТА СИЛА
ПО ВЪРВИТЕ НА ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
ДО НАС ДОНЕСОХА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

5. ПОЧИТАМ
ЗАКОНИТЕ НА ПРАДЯДО СВАРОГ НЕБЕСНИЯ БОГ
КОИТО СА СЪЩНОСТТА НА ВСЕМЪДРИТЕ ЗАКОНИ НА ПРАВ
КОИТО СА НАПИСАНИ ВЪРХУ АЛАТИР-КАМЪК
С НЕБЕСНИЯ СВАРОЖКИ ОГЪН
КОИТО В НАШИТЕ ВЕЩИ СЪРЦА СА ЗАПАЗЕНИ
В СУЕТНИТЕ ДУМИ СА НЕИЗРЕЧЕНИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

6. ПОЧИТАМ
ПРОМИСЪЛТА НА РОДОВЕТЕ В ЧОВЕКА
ЗЕМНОТО БОГОИЗПИТВАНЕ
ПЪТЕКАТА
КОЯТО ВЛАДЕЕ НАД ПРАВИТЕ
И ПОПРАВЯ НЕПРАВИТЕ
СВОБОДАТА
ВЕЛИКИЯТ ДАР ДОСТОЕН ЗА БОГОВЕТЕ
ВСЯКА МЯРА В БЕЗМЕРНОТО ПОЛОЖЕНА
БОГОДАДЕНИЯ ЖИВОТ
ПРЕВЪЗХОЖДАЩ РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА
И НЕТЛЕННА СЪЩНОСТ
В МНОГОТО ПРЕРАЖДАНИЯ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

7. ПОЧИТАМ
МЪДРИТЕ ЖРЕЦИ
ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ ПАЗЕЩИ
КНИГАТА НА РОДОВАТА ПАМЕТ ЧЕТЯЩИ
ЗНАЦИТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ЗНАЕЩИ
БЕЗМЪЛВНИТЕ ИМ ГЛАСОВЕ СЛУШАЩИ И ЧУВАЩИ
НА ОБИКНОВЕНИ И ЗНАТНИ ХОРА
СЛОВОТО НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ КАЗВАЩИ
В ИЗБОРА НА ПЪТЕКАТА УПЪТВАЩИ
В СЛЕДВАНЕТО НА ПРАВДАТА УКРЕПВАЩИ
НЕ В ГНЯВ ОБИДА ГОРДЕЛИВОСТ
НЕ В ЗАСЛЕПЕНИЕТО НА ЧЕРНОТО БЕЗУМСТВО
СЪД СЪДЕЩИ РЕД РЕДЯЩИ
СЪРЦАТА СИ С ЛАДА НА ВСЕМИРИЕТО ИЗПЪЛВАЩИ
В ЛАДА И БОЖИЯТА ИСТИНА ЖИВЕЕЩИ
С (В) ПРАВО ИЗКОННИТЕ ОБРЯДИ ИЗВЪРШВАЩИ
РОДНИТЕ БОГОВЕ ПО АЙРАСКИЯ ЗАКОН СЛАВЕЩИ
ВИНАГИ ГОТОВИ ВИСШАТА ПРЕМЪДРОСТ
И ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ СМИРЕНО ДА УЧАТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

8. ПОЧИТАМ
НОЩТА СПЪТНИЦА НА ДЕНЯ
САМИЯТ АЗ ВЪРВЯ СЛЕД СЛЪНЦЕТО
ПО ПЪТЯ НА ВИСШАТА НЕБЕСНА ПРАВ
СЪЗДАВАЙКИ СВОЯ ЗЕМЕН ПЪТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
СЛАВА НА РОДА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
(8-ми стих се чете само преди изгрев)


Призоваване на Духа на Рода

Духа на Рода призовавам аз, (името на говорещия), Духът, по кръвта идващ, силата си чрез кръвта носещ! Чрез умрелите, но живеещи! Чрез лелите и чичовците, бабите и дедите, прабабите и прадедите, прапрадедите, прапрабабите, предците, чрез целия ми Род, чрез всичките му поколения! Чрез всички тях, на майчината Земя живели, които по Земята на Майка са ходили, които Майката Земя са обичали, които в мен Духа на Рода са въплътили. Всички мои прароднини, аз Ви възхвалявам, Духът на Рода чрез ВАС призовавам! Силата на Рода е в моята кръв, в тялото и делото на моите пръсти, на моите устни, в моите думи. Моля Духа на Рода ми за застъпване и спомагание, за бързото освобождение и изцеление на болестите на тялото и душата. Дай Велики Дух от своя източник да се напия, нека слабата болест отпадне, нека се оттегли, отстъпи от мене (името на говорещия, дъщеря Ти или сина Ти)! О, Дух на моя Род, от Бога идващ, на земята в светъл час слизащ, чрез утробата на жените света виждащ, любовта на земята познаващ, призовавам Те! О, първи чрез Теб преминали, и силни първи пазители, обърнете окото си към мене! О, Дух на Рода ми, дай на мен (Твоя син, Твоята дъщеря) сила, дай излекуването, свали тежката умора от тялото и душата, победи врага, съедини мен (името на говорещия) с дървото на живота, с неговите клони, с неговите корени, с неговите плодове. Чрез духа на боговете и Твоя дух, заклинам!
Излезте, идващи от мрака!
Излезте, прокрадващи се и влизащи в тялото!
Излезте, изсушаващи и даващи болка!
Излезте, измъчващи душата и тялото!
Излезте! Излезте! Излезте!
Окото на боговете, чрез окото на моя Род, в светъл час, гледа тялото и душата ми! Изпълва със светлината си. Отваря очите ми. Изправя гърба ми. Вдишва своето дихание в моя дъх. Изважда от тялото и душата умората, дарява биенето на моето сърце, дава излекуването на моето тяло. Почиства словото ми, съзнанието ми, събаря болестите, одухотворява деянията ми. В светъл час са казаните думи. Во веки веков, живеещ под духа на Рода, изговарям, наричам, заклинам аз, (името на говорещия), човек на своя Род.
ИСТИННО!»


Молвение преди храна

Небесните двери са отворени
И въздават на нашите Предци слава!
Скъпи наши Предци,
Благодарим ви за здравето и силата,
Която ни пращате от Родните Богове,
И че в земните дела помагате!
Нека Сварог ви пази
И ви дава сила!
Бъдете щастливи в духовния свят,
Вземайки ни под опека!
Нека вечно съществува връзката между поколенията
И свещенната жива връзка между нас!
Слава на духа на нашите Предци!
Слава на Родните Богове!
Слава! Слава! Слава!


Молитва към Рода по време на освещаването на водата

Роде на ВсеВишния! Аз призовавам твоята животворяща Светлина! Отче ВсеВишни и Майко Лада, и всички Светли Богове, елате и благословете със силата си тази вода! Дана-Водица, жива струица, изливам те от рога, моля се на Рода на Отца! Донеси ни здраве и почисти телата ни, озари мислите ни, както сутрешният лъч осветява нашите родни поля и гори. Животът, който в теб се е зародил, обнови го и обогати живота в нашите тела и души. Нека силата бъде в нашия род, нека нашите деца станат десет пъти по-силни, двадесет пъти по-богати и стотици пъти по-мъдри от нас! Така да бъде! Слава на родните богове!


На Дедите и Прадедите, Старши в Рода наши, В Светлината на Сварга Пречиста отишли, Светла ви памет.

Слава на Боговете и Предците наши!

ГОЙ, СВЕТИ ДЕДИ, ВЕДИТЕ ПАЗЕЩИ,

БОЛЕСТИТЕ БОРЕЩИ, БЕДИТЕ ГОНЕЩИ,

ДАЙТЕ НИ ДОБРА СЪДБА И ВОЛЯ ДА РАДЕЕМ

В НАШИТЕ СЕЛЕНИЯ ПО КОН ДА ЖИВЕЕМ.

КРЕПКИ И ДНЕС В РОДОВАТА СИЛА. 

ПО ПРАВ СЪДЕТЕ,  С НАС ПРЕБЪДЕТЕ! 

Слава на Боговете и Предците Наши!

СМЪРТТА НЕ Е СТРАШНА, СТРАШНО Е ОТЧАЯНИЕТО, 

НЕ НАКАЗАНИЕ МОЛЯ, А УРОК,

НЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, А ПРЕОДОЛЯВАНЕ,

НЕ ГИБЕЛ, А ПРЕХОД!

Слава на Боговете и Предците наши!

РАЖДАМЕ СЕ ЗА СМЪРТ, УМИРАМЕ ЗА ЖИВОТ,

ТАКА Е БИЛО, ТАКА Е , И ТАКА ЩЕ БЪДЕ

ОТ КОЛЕ ДО КОЛЕ.