Слънчеви изригвания

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]

Измерено от GOES-16 1-8АДата и време UTCКлас 
Настоящият рентгенов поток2023-10-03T09:30:00ZC1.1Ratio 0.037144381831654
Начало на последното слънчево изригване2023-10-03T08:21:00ZB9.5 
Максимум на последното слънчево изригване2023-10-03T08:29:00ZC1.4Long 1.4374451211552E-6 W/m2
Край на последното слънчево изригване2023-10-03T08:38:00ZC1.1 


 
 
 

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES]

 

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T06:05:002023-10-03T06:11:002023-10-03T06:19:00SVI3FLAN12E31 SF    19 11 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-03T05:48:182023-10-03T05:49:06SVICRSP 025-083III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-03T05:48:182023-10-03T05:49:06LEACRSP 025-098III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T04:24:002023-10-03T04:31:002023-10-03T04:39:00G185XRA 1-8AC1.7  1.3E-03   1.7E-06 3454

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-03T03:56:002023-10-03T04:01:002023-10-03T04:06:00G165XRA 1-8AC1.9  1.1E-03   1.9E-06 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-03T03:56:002023-10-03T04:01:002023-10-03T04:06:00G185XRA 1-8AC1.9  1.1E-03   1.9E-06 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-03T03:47:002023-10-03T03:54:002023-10-03T03:56:00G165XRA 1-8AC1.3  1.1E-03   1.3E-06 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-03T03:47:002023-10-03T03:54:002023-10-03T03:56:00G185XRA 1-8AC1.3  6.8E-04   1.3E-06 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T03:02:542023-10-03T03:03:18LEACRSP 025-148III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T01:31:122023-10-03T01:31:122023-10-03T01:31:18PALGRBR 245120   3.4E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T01:31:062023-10-03T01:31:122023-10-03T01:31:18LEAGRBR 245220   1.1E+03 140  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T01:22:122023-10-03T02:07:12LEACRSP 025-170VI/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-03T00:46:062023-10-03T00:46:18LEACRSP 025-113III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-03T00:46:062023-10-03T00:46:12PALCRSP 025-083III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-03T00:03:542023-10-03T00:03:542023-10-03T00:03:54LEAGRBR 245110   1.1E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T23:09:302023-10-02T23:09:54PALCRSP 025-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T22:19:482023-10-02T22:37:30PALCRSP 025-180VI/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T22:19:482023-10-02T22:20:542023-10-02T22:37:30LEAGRNS 245190    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T22:01:242023-10-02T22:20:542023-10-02T22:20:54PALGRNS 245150    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T21:34:182023-10-02T21:34:182023-10-02T21:34:18PALGRBR 245100   1.0E+02 100  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T21:34:062023-10-02T21:39:12SAGCRSP 025-144III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T21:34:062023-10-02T21:39:18PALCRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T21:04:122023-10-02T21:04:30SAGCRSP 025-051III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T21:04:122023-10-02T21:04:24PALCRSP 025-061III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T20:27:002023-10-02T20:41:002023-10-02T20:51:00G185XRA 1-8AC1.7  2.2E-03   1.7E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T20:26:002023-10-02T20:41:002023-10-02T20:51:00G165XRA 1-8AC1.7  2.3E-03   1.7E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T20:00:122023-10-02T20:17:12PALCRSP 025-180VI/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T20:00:002023-10-02T20:09:54SAGCRSP 025-075III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T19:05:302023-10-02T20:23:54PALCRSP 114-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T18:09:002023-10-02T19:04:12PALCRSP 025-095VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T17:51:062023-10-02T19:04:18SAGCRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T16:56:542023-10-02T16:57:18SAGCRSP 025-042III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T16:29:002023-10-02T16:35:002023-10-02T16:40:00G165XRA 1-8AC2.0  1.2E-03   2.0E-06 3453

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T16:29:002023-10-02T16:35:002023-10-02T16:40:00G185XRA 1-8AC2.0  1.2E-03   2.0E-06 3453

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T16:15:362023-10-02T16:15:362023-10-02T16:15:36SVIGRBR 2451100   3.5E+03 710  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T15:53:002023-10-02T15:58:002023-10-02T16:02:00G165XRA 1-8AC2.4  4.3E-04   2.4E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T15:53:002023-10-02T15:58:002023-10-02T16:03:00G185XRA 1-8AC2.4  1.1E-03   2.4E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T15:15:182023-10-02T15:15:182023-10-02T15:15:18SVIGRBR 245160   3.1E+02 150  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T14:00:062023-10-02T16:20:00SVICRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T13:55:182023-10-02T15:55:54SAGCRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T13:27:482023-10-02T16:20:00SVICRSP 075-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T12:53:422023-10-02T12:55:242023-10-02T12:55:24SVIGRBR 410320   1.9E+03 170  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:49:242023-10-02T20:32:12SAGCRSP 025-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:46:062023-10-02T13:07:48SVICRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:45:002023-10-02T12:52:002023-10-02T13:09:00SVI3FLAN20E65 1N  ERU DSD 142 22 3455

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T12:41:362023-10-02T12:41:422023-10-02T12:42:42SVIGRBR 410280   1.6E+03 180  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T12:35:002023-10-02T12:46:002023-10-02T12:58:00G165XRA 1-8AM1.9  1.5E-02   1.9E-05 3455

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T12:35:002023-10-02T12:46:002023-10-02T12:58:00G185XRA 1-8AM1.8  1.5E-02   1.8E-05 3455

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:32:122023-10-02T12:32:30SVICRSP 025-084III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:32:122023-10-02T13:07:48SAGCRSP 025-180VI/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:29:002023-10-02T12:29:002023-10-02T12:30:00SVI3FLAS17E13 SF    15 11 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:28:122023-10-02T12:28:122023-10-02T12:28:12SVIGRBR 610130   2.7E+02 130  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:27:542023-10-02T12:28:122023-10-02T12:28:18SVIGRBR 410380   1.7E+03 240  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T12:03:002023-10-02T12:03:002023-10-02T12:05:00SVI3FLAN10E35 SF    13 11 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T11:50:002023-10-02T11:56:002023-10-02T12:04:00G165XRA 1-8AC3.0  2.3E-03   3.0E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T11:50:002023-10-02T11:56:002023-10-02T12:04:00G185XRA 1-8AC3.0  2.3E-03   3.0E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T11:32:002023-10-02T11:55:002023-10-02T12:03:00SVI3FLAS18E13 SF  ERU  87 11 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T11:30:002023-10-02T11:44:002023-10-02T11:50:00G165XRA 1-8AC2.1  2.4E-03   2.1E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T11:30:002023-10-02T11:44:002023-10-02T11:50:00G185XRA 1-8AC2.1  5.1E-04   2.1E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T10:39:002023-10-02T10:40:002023-10-02T11:02:00SVI3FLAS20E16 SF    31 11 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T10:34:002023-10-02T10:43:002023-10-02T11:03:00G165XRA 1-8AC1.7  2.7E-03   1.7E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T10:34:002023-10-02T10:43:002023-10-02T11:03:00G185XRA 1-8AC1.7  2.7E-03   1.7E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T09:47:002023-10-02T09:47:002023-10-02T10:02:00SVI3FLAN15W24 SF    28 11 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T09:43:002023-10-02T09:48:002023-10-02T09:53:00G165XRA 1-8AC1.9  9.8E-04   1.9E-06 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T09:43:002023-10-02T09:48:002023-10-02T09:53:00G185XRA 1-8AC1.9  9.8E-04   1.9E-06 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T09:31:002023-10-02T09:31:18SVICRSP 025-043III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T09:11:182023-10-02T09:11:182023-10-02T09:11:18LEAGRBR 245100   1.0E+02 100  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T09:02:002023-10-02T09:02:002023-10-02T09:14:00LEA1FLAN15W23 SF  UMB  19 11 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T09:01:002023-10-02T09:02:002023-10-02T09:24:00SVI3FLAN15W25 SF    25 11 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T08:57:002023-10-02T08:58:002023-10-02T09:02:00SVI3FLAS22E17 SF    13 11 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T08:57:002023-10-02T09:05:002023-10-02T09:10:00G165XRA 1-8AC2.9  7.1E-04   2.9E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T08:44:122023-10-02T08:44:122023-10-02T08:44:18SVIGRBR 245110   2.2E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T07:51:242023-10-02T07:51:242023-10-02T08:24:42LEAGRNS 245160    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T07:49:002023-10-02T07:51:002023-10-02T08:04:00SVI3FLAS17E09 SF    21 11 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T07:46:002023-10-02T07:46:002023-10-02T07:46:06LEAGRBR 245200   1.1E+03 140  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T07:34:242023-10-02T07:34:242023-10-02T07:34:24LEAGRBR 245140   4.2E+02 140  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T06:37:122023-10-02T07:38:18SVICRSP 025-084VI/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T05:33:002023-10-02T05:33:002023-10-02T05:33:12SVIGRBR 245140   7.1E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T05:09:002023-10-02T05:11:002023-10-02T05:13:00LEA1FLAN16E46 SF  UMB  17 11 3451

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T05:06:002023-10-02T05:11:002023-10-02T05:19:00G185XRA 1-8AC2.4  7.1E-04   2.4E-06 3451

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T05:00:002023-10-02T11:52:54SVICRSP 075-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T04:27:242023-10-02T05:25:182023-10-02T06:30:36LEAGRNS 245270    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T04:17:002023-10-02T04:29:002023-10-02T04:39:00LEA1FLAS19E18 SF    20 11 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T04:08:002023-10-02T04:26:002023-10-02T04:42:00G185XRA 1-8AC3.2  8.1E-04   3.2E-06 3450

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T03:13:002023-10-02T03:26:002023-10-02T03:40:00G165XRA 1-8AC2.7  1.0E-03   2.7E-06 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T03:13:002023-10-02T03:26:002023-10-02T03:40:00G185XRA 1-8AC2.7  4.0E-03   2.7E-06 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T02:41:002023-10-02T02:41:002023-10-02T02:43:00LEA1FLAN11E47 SF  UMB  16 11 3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-02T02:28:362023-10-02T08:02:48LEACRSP 025-150VI/1      3452

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T01:16:002023-10-02T01:21:002023-10-02T01:35:00G165XRA 1-8AC2.0  2.2E-03   2.0E-06 3454

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T01:16:002023-10-02T01:21:002023-10-02T01:35:00G185XRA 1-8AC2.0  2.2E-03   2.0E-06 3454

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T00:57:122023-10-02T01:35:122023-10-02T03:10:42PALGRNS 245340    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T00:39:302023-10-02T01:52:182023-10-02T04:03:00LEAGRNS 245250    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-02T00:00:002023-10-02T04:09:00PALCRSP 025-180CTM/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-02T00:00:002023-10-02T10:10:00LEACRSP 036-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-01T23:11:002023-10-01T23:11:302023-10-01T23:11:36LEAGRBR 245140   7.5E+02 120  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-01T23:10:542023-10-01T23:15:48PALCRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-10-01T23:00:542023-10-01T23:28:12LEACRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-01T23:00:002023-10-01T23:11:002023-10-01T23:22:00G165XRA 1-8AC4.5  4.3E-03   4.5E-06 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-10-01T23:00:002023-10-01T23:11:002023-10-01T23:22:00G185XRA 1-8AC4.5  4.3E-03   4.5E-06 3449

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-10-01T22:30:002023-10-01T22:43:002023-10-01T22:53:00G165XRA 1-8AC2.5  1.2E-03   2.5E-06 3450

Легенда: Кликни

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевата активност и слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания могат да променят земната йоносфера и така да причинят пропадане на високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да са придружени от КИМ (коронално изхвърляне на маса) и да причинят геомагнитни бури, които водят до аврора. SWPC изпраща сигнал за промяна в космическото време при ниво M5 (5×10-5 W/m2). Някои големи изригвания са съпроводени със силни радио избухвания, които могат да повлияят на другите радио честоти и да причинят проблеми с връзката със сателити и радио навигации.

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

Информация за първата таблица

Последното събитие е най-новото слънчево изригване, автоматично засечено от сателита GOES 16 или въведено ръчно, ако алгоритъмът за откриване се провали, без да се вземат предвид каквито и да били по-ранни събития.

С други думи, “максимум” се отнася само до максималния (пиковия) рентгенов поток за конкретното въпросно изригване; така че, въпреки че събитие от М-клас може да е настъпило по-рано, то ще бъде заменено от следващото засечено изригване, ако последващото изригване е само събитие от клас С.

Особеностите за определяне на началото, максимума и края на рентгеново събитие са:

Началното време на рентгеново събитие се дефинира като първата минута, от последователни 4 минути, на стръмно монотонно нарастване на 0,1-0,8 nm поток.

Максимумът на рентгеновото събитие се приема като минутата в пиковия рентгенов поток.

Крайното време е времето, когато нивото на потока намалява до нивото на половината между максималния поток и фоновото ниво преди изригването.

Понякога алгоритъмът няма да проработи при изригване с постепенно нарастване (често за събития при периферните области) и синоптикът ще трябва да въведе данните ръчно.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/