Слънчеви изригвания

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив]

Измерено от GOES-16 1-8АДата и време UTCКлас 
Настоящият рентгенов поток2023-05-28T02:04:00ZB8.9Ratio 0.024896778888527
Начало на последното слънчево изригване2023-05-28T01:45:00ZC1.0 
Максимум на последното слънчево изригване2023-05-28T01:52:00ZC1.8Long 1.8330218836127E-6 W/m2
Край на последното слънчево изригване2023-05-28T01:56:00ZC1.2 


 
 
 

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES]

 

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T21:46:002023-05-27T21:53:002023-05-27T21:58:00G165XRA 1-8AC2.2  1.3E-03   2.2E-06 

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T21:46:002023-05-27T21:53:002023-05-27T21:58:00G185XRA 1-8AC2.2  1.3E-03   2.2E-06 

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T19:45:242023-05-27T21:04:24SAGCRSP 113-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T19:42:362023-05-27T22:51:12PALCRSP 109-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T19:33:122023-05-27T19:33:182023-05-27T19:41:18PALGRBR 245350   1.8E+04 140  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T19:27:242023-05-27T19:38:06SAGCRSP 025-054II/1  470    

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T19:12:002023-05-27T19:24:002023-05-27T19:30:00G165XRA 1-8AC6.2  3.7E-03   6.2E-06 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T19:12:002023-05-27T19:24:002023-05-27T19:30:00G185XRA 1-8AC6.2  3.7E-03   6.2E-06 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T18:18:302023-05-27T20:37:06PALCRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T18:14:002023-05-27T18:17:002023-05-27T18:21:00G165XRA 1-8AC1.3  5.4E-04   1.3E-06 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T18:14:002023-05-27T18:17:002023-05-27T18:22:00G185XRA 1-8AC1.3  6.3E-04   1.3E-06 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T18:12:542023-05-27T19:44:12SAGCRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T16:34:002023-05-27T16:34:002023-05-27T16:41:00SVI3FLAS16W02 SF    11 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T15:33:002023-05-27T15:38:002023-05-27T15:43:00G165XRA 1-8AC2.9  1.9E-03   2.9E-06 3311

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T15:32:002023-05-27T15:38:002023-05-27T15:42:00G185XRA 1-8AC2.9  1.9E-03   2.9E-06 3311

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T15:20:002023-05-27T15:49:002023-05-27T16:11:00SVI3FLAS17W02 SF    27 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T15:15:002023-05-27T15:15:002023-05-27T15:20:00SVI3FLAS24W32 SF    15 11 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T15:13:002023-05-27T15:27:002023-05-27T15:32:00G185XRA 1-8AC2.9  2.6E-03   2.9E-06 3311

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T15:12:002023-05-27T15:27:002023-05-27T15:33:00G165XRA 1-8AC2.9  2.7E-03   2.9E-06 3311

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T14:41:002023-05-27T14:46:002023-05-27T14:55:00SVI3FLAS17W02 SF    28 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T14:41:002023-05-27T15:44:002023-05-27T16:42:00SVI3FLAN20W38 SF  ERU  62 11 3311

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T14:33:002023-05-27T14:47:002023-05-27T14:59:00G185XRA 1-8AC2.1  2.8E-03   2.1E-06 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T14:32:002023-05-27T14:47:002023-05-27T15:01:00G165XRA 1-8AC2.1  3.0E-03   2.1E-06 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T13:53:422023-05-27T14:16:18SAGCRSP 025-148VI/1      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T13:51:362023-05-27T14:16:12SVICRSP 025-180VI/1      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T13:50:002023-05-27T14:01:002023-05-27T14:03:00SVI3FLAS16W01 SF    10 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T13:45:062023-05-27T13:45:062023-05-27T13:45:12SVIGRBR 245120   3.3E+02 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T13:35:002023-05-27T13:41:002023-05-27T13:45:00SVI3FLAS17W01 SF    12 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T13:15:362023-05-27T13:15:422023-05-27T13:15:54SVIGRBR 245350   3.5E+03 250  3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T13:15:302023-05-27T13:16:06SVICRSP 025-180III/2      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T13:12:302023-05-27T13:16:06SAGCRSP 025-180III/2      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T13:09:002023-05-27T13:12:002023-05-27T13:19:00SVI3FLAS17W01 SF    16 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T13:08:242023-05-27T13:08:302023-05-27T13:08:30SVIGRBR 245200   7.7E+02 150  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T13:07:062023-05-27T13:08:54SAGCRSP 025-180III/3      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T13:07:002023-05-27T13:08:54SVICRSP 025-180III/3      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T12:50:122023-05-27T12:52:06SAGCRSP 025-077III/1      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T12:50:062023-05-27T12:50:42SVICRSP 025-084III/2      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T12:40:002023-05-27T12:53:002023-05-27T13:01:00SVI3FLAN09E31 SF    15 11 3316

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T12:35:002023-05-27T12:49:002023-05-27T12:57:00SVI3FLAS16E00 SF    26 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T12:09:002023-05-27T12:59:00SVI3EPLS19E90 0.32  B.9A R.9A   3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T12:05:002023-05-27T12:06:002023-05-27T12:12:00SVI3FLAS17W00 SF    14 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T11:18:002023-05-27T11:19:002023-05-27T11:23:00SVI3FLAS17W01 SF    13 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T11:05:002023-05-27T11:07:002023-05-27T11:12:00SVI3FLAS25W31 SF    10 11 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T10:12:002023-05-27T10:13:42SAGCRSP 025-180III/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T09:51:062023-05-27T09:51:18SAGCRSP 025-076III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T09:28:062023-05-27T09:33:182023-05-27T09:33:18LEAGRBR 245220   1.6E+04 120  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T09:23:002023-05-27T14:16:48SAGCRSP 025-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T09:13:122023-05-27T09:13:542023-05-27T09:14:18LEAGRBR 245150   1.8E+03 110  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T09:10:242023-05-27T10:13:30SVICRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T08:59:002023-05-27T09:00:002023-05-27T09:04:00SVI3FLAS25W29 SF    18 11 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T08:12:302023-05-27T08:13:00SVICRSP 025-180III/2      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T08:11:482023-05-27T08:11:482023-05-27T08:11:48SVIGRBR 245120   2.3E+02 110  3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T08:07:002023-05-27T08:12:362023-05-27T08:12:42LEAGRBR 245190   4.2E+03 140  3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T08:04:122023-05-27T08:04:122023-05-27T08:04:12LEAGRBR 245260   7.7E+02 250  3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T07:43:002023-05-27T07:43:002023-05-27T07:46:00SVI3FLAS15E04 SF    16 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T07:14:242023-05-27T08:38:36SVICRSP 025-084VI/1      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T06:47:002023-05-27T06:48:002023-05-27T06:52:00SVI3FLAN14W48 SF    12 11 3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T06:35:002023-05-27T06:39:002023-05-27T06:46:00SVI3FLAS17E03 SF    18 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T06:24:002023-05-27T06:25:002023-05-27T06:35:00SVI3FLAS26W26 SF    11 11 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T06:05:542023-05-27T09:21:42LEACRSP 025-180VI/2      3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T06:05:002023-05-27T06:10:002023-05-27T06:27:00SVI3FLAS18E03 SF  ERU  44 11 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T06:03:002023-05-27T06:03:002023-05-27T06:14:00SVI3FLAS26W26 SF  ERU  10 11 3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T06:02:002023-05-27T06:12:002023-05-27T06:20:00G165XRA 1-8AC2.8  2.2E-03   2.8E-06 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T06:02:002023-05-27T06:12:002023-05-27T06:20:00G185XRA 1-8AC2.8  2.2E-03   2.8E-06 3315

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T05:43:542023-05-27T06:32:30SVICRSP 025-084VI/2      3312

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T05:06:002023-05-27T05:09:36LEACRSP 025-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T05:05:542023-05-27T05:09:42SVICRSP 025-180III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:36:302023-05-27T04:39:36SVICRSP 051-180II/2  544    3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:36:242023-05-27T04:40:24LEACRSP 054-180II/2  509    3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:36:122023-05-27T04:39:30PALCRSP 052-180II/2  704    3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:182023-05-27T04:35:00LEAGRBR 1415130   5.9E+03 120  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:362023-05-27T04:34:48SVIGRBR 1415110   3.5E+03 100  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:18SVIGRBR 2695100   4.1E+02 100  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:34:062023-05-27T04:34:182023-05-27T04:34:36LEAGRBR 2695120   3.2E+03 110  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:062023-05-27T04:34:36LEAGRBR 4995180   4.3E+03 130  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:30LEAGRBR 8800210   3.9E+03 160  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:062023-05-27T04:34:24LEAGRBR 15400150   1.5E+03 120  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:38:002023-05-27T04:43:00SVI3FLAN14W39 SF    21 11 3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:062023-05-27T04:34:36SVIGRBR 4995220   5.3E+03 150  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:062023-05-27T04:34:24SVIGRBR 8800220   3.5E+03 150  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:12SVIGRBR 15400140   1.1E+03 110  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:30PALGRBR 4995170   2.9E+03 130  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:34:002023-05-27T04:34:122023-05-27T04:34:24PALGRBR 8800210   3.1E+03 140  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:33:242023-05-27T04:34:18LEACRSP 075-180III/1      3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:33:182023-05-27T04:34:24SVICRSP 025-180III/1      3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:32:482023-05-27T04:33:002023-05-27T04:34:12LEAGRBR 2457200   6.0E+04 2900  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:32:482023-05-27T04:32:542023-05-27T04:34:12PALGRBR 2454100   3.7E+04 1200  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:32:482023-05-27T04:32:542023-05-27T04:34:18SVIGRBR 2454400   4.9E+04 1000  3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
+2023-05-27T04:32:002023-05-27T04:35:002023-05-27T04:41:00G165XRA 1-8AC8.4  2.9E-03   8.4E-06 3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T04:31:002023-05-27T04:35:002023-05-27T04:41:00G185XRA 1-8AC8.4  3.0E-03   8.4E-06 3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T04:13:482023-05-27T04:57:00PALCRSP 123-180CTM/1      3314

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T03:53:242023-05-27T14:44:06SVICRSP 025-180CTM/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T03:38:302023-05-27T03:41:062023-05-27T05:31:06SVIGRNS 245320    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
-2023-05-27T03:38:302023-05-27T03:41:062023-05-27T05:31:06SVIGRNS 245320    0  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T02:53:242023-05-27T03:26:54LEACRSP 025-180VI/2      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T02:53:182023-05-27T02:53:42PALCRSP 025-149III/1      

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T02:13:122023-05-27T02:13:122023-05-27T02:13:12LEAGRBR 245910   1.7E+03 870  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T01:37:362023-05-27T01:37:362023-05-27T01:37:36LEAGRBR 245630   6.3E+02 630  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T01:29:542023-05-27T01:29:542023-05-27T01:31:48LEAGRBR 2452300   2.3E+04 1200  

+/-Начало UTCМаксимум UTCКрай UTCОбс.Кач.ТипЛ-я/Ч-таОсобености
2023-05-27T01:26:362023-05-27T01:26:362023-05-27T01:26:36LEAGRBR 245670   1.9E+03 650  

Легенда: Кликни

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевата активност и слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания могат да променят земната йоносфера и така да причинят пропадане на високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да са придружени от КИМ (коронално изхвърляне на маса) и да причинят геомагнитни бури, които водят до аврора. SWPC изпраща сигнал за промяна в космическото време при ниво M5 (5×10-5 W/m2). Някои големи изригвания са съпроводени със силни радио избухвания, които могат да повлияят на другите радио честоти и да причинят проблеми с връзката със сателити и радио навигации.

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

Информация за първата таблица

Последното събитие е най-новото слънчево изригване, автоматично засечено от сателита GOES 16 или въведено ръчно, ако алгоритъмът за откриване се провали, без да се вземат предвид каквито и да били по-ранни събития.

С други думи, “максимум” се отнася само до максималния (пиковия) рентгенов поток за конкретното въпросно изригване; така че, въпреки че събитие от М-клас може да е настъпило по-рано, то ще бъде заменено от следващото засечено изригване, ако последващото изригване е само събитие от клас С.

Особеностите за определяне на началото, максимума и края на рентгеново събитие са:

Началното време на рентгеново събитие се дефинира като първата минута, от последователни 4 минути, на стръмно монотонно нарастване на 0,1-0,8 nm поток.

Максимумът на рентгеновото събитие се приема като минутата в пиковия рентгенов поток.

Крайното време е времето, когато нивото на потока намалява до нивото на половината между максималния поток и фоновото ниво преди изригването.

Понякога алгоритъмът няма да проработи при изригване с постепенно нарастване (често за събития при периферните области) и синоптикът ще трябва да въведе данните ръчно.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/