Слънчеви изригвания

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

GOES 1 min

Рентгеновият поток за 6 часа през 1 мин. [GOES архив] © Andreas Möller License


Измерено от GOES-16 1-8А Дата и време UTC Клас
Настоящият рентгенов поток2022-09-27T22:18:00ZB8.9Ratio 0.019681437547364
Начало на последното слънчево изригване2022-09-27T19:49:00ZB9.7
Максимум на последното слънчево изригване2022-09-27T19:57:00ZC5.0 Long 5.0887106226583E-6 W/m2
Край на последното слънчево изригване2022-09-27T20:04:00ZC2.6

 
 
 

GOES 5 min

Рентгеновият поток за 3 дни през 5 мин. [GOES] © Andreas Möller License


+/- Начало UTC Максимум UTC Край UTC Обс. Кач. Тип Л-я/Ч-та Особености
2022-09-27T19:54:002022-09-27T19:55:002022-09-27T20:10:00HOL3FLAS15W30 SF  DSD  25 11 3105
+2022-09-27T19:49:002022-09-27T19:57:002022-09-27T20:04:00G165XRA 1-8AC5.0  2.8E-03   5.0E-06 3105
-2022-09-27T19:49:002022-09-27T19:57:002022-09-27T20:04:00G175XRA 1-8AC5.1  2.8E-03   5.1E-06 3105
2022-09-27T19:32:002022-09-27T19:32:002022-09-27T19:32:12SAGURBR 245150   4.3E+02 140  
2022-09-27T16:47:002022-09-27T16:51:002022-09-27T16:53:00HOL3FLAS16W29 SF  ERU DSD 13 11 3105
+2022-09-27T16:42:002022-09-27T16:50:002022-09-27T16:56:00G165XRA 1-8AC2.0  1.5E-03   2.0E-06 3105
-2022-09-27T16:42:002022-09-27T16:50:002022-09-27T16:56:00G175XRA 1-8AC2.0  1.5E-03   2.1E-06 3105
2022-09-27T16:10:362022-09-27T20:55:36SAGCRSP 025-053VI/1      
-2022-09-27T14:53:002022-09-27T14:59:002022-09-27T15:03:00G165XRA 1-8AC1.3  8.1E-04   1.3E-06 
-2022-09-27T14:53:002022-09-27T14:59:002022-09-27T15:03:00G175XRA 1-8AC1.3  8.3E-04   1.3E-06 
+2022-09-27T14:39:002022-09-27T14:48:002022-09-27T14:53:00G165XRA 1-8AC1.1  8.0E-04   1.2E-06 
-2022-09-27T14:39:002022-09-27T14:48:002022-09-27T14:53:00G175XRA 1-8AC1.2  8.2E-04   1.2E-06 
2022-09-27T14:03:002022-09-27T14:03:002022-09-27T14:06:00SVI3FLAS25W07 SF  ERU  14 11 3107
2022-09-27T13:47:002022-09-27T13:53:002022-09-27T13:59:00SVI3FLAS25W07 SF  ERU  26 11 3107
+2022-09-27T13:40:002022-09-27T13:52:002022-09-27T13:58:00G165XRA 1-8AC2.1  1.7E-03   2.1E-06 3107
-2022-09-27T13:40:002022-09-27T13:52:002022-09-27T13:58:00G175XRA 1-8AC2.2  1.7E-03   2.2E-06 3107
2022-09-27T12:13:002022-09-27T12:17:002022-09-27T12:23:00SVI3FLAS17W25 SF    14 11 3105
2022-09-27T11:54:002022-09-27T11:54:002022-09-27T12:28:00SVI3FLAS25W03 SF  ERU  25 11 3107
+2022-09-27T11:44:002022-09-27T11:56:002022-09-27T12:06:00G165XRA 1-8AC4.0  3.7E-03   4.0E-06 3107
-2022-09-27T11:44:002022-09-27T11:56:002022-09-27T12:06:00G175XRA 1-8AC4.0  3.7E-03   4.0E-06 3107
2022-09-27T10:59:002022-09-27T10:59:002022-09-27T11:12:00SVI3FLAS17W24 SF    12 11 3105
2022-09-27T10:54:062022-09-27T10:54:30SAGCRSP 025-045III/1      
2022-09-27T10:39:542022-09-27T10:53:06SVICRSP 054-180II/2  434    3105
2022-09-27T10:27:002022-09-27T10:31:002022-09-27T10:40:00SVI3FLAS14W26 SF    15 11 3105
2022-09-27T08:29:542022-09-27T14:38:42SVICRSP 035-180CTM/1      
-2022-09-27T08:11:542022-09-27T11:47:30SVICRSP 025-081VI/1      
+2022-09-27T08:11:422022-09-27T09:34:30LEACRSP 025-125VI/1      
+2022-09-27T06:42:002022-09-27T06:44:002022-09-27T07:04:00LEA3FLAS25W04 SF    29 11 3107
-2022-09-27T06:40:002022-09-27T06:57:002022-09-27T07:43:00SVI3FLAS24W02 SF    59 11 3107
+2022-09-27T06:37:002022-09-27T06:46:002022-09-27T06:58:00G165XRA 1-8AC4.8  4.1E-03   4.8E-06 3107
-2022-09-27T06:37:002022-09-27T06:46:002022-09-27T06:58:00G175XRA 1-8AC4.9  4.2E-03   4.9E-06 3107
-2022-09-27T06:22:002022-09-27T06:24:002022-09-27T06:37:00SVI3FLAS24W01 SF    16 11 3107
+2022-09-27T05:59:002022-09-27T06:11:002022-09-27T06:27:00LEA3FLAS25W04 SF    13 11 3107
+2022-09-27T05:27:182022-09-27T06:23:06SVICRSP 025-180VI/1      
-2022-09-27T04:47:362022-09-27T06:25:42LEACRSP 025-125VI/1      
2022-09-27T04:32:002022-09-27T04:36:002022-09-27T04:40:00G175XRA 1-8AC4.0  1.6E-03   4.0E-06 
2022-09-27T04:13:002022-09-27T04:37:002022-09-27T04:54:00LEA3FLAS25W04 SF    60 11 3107
2022-09-27T04:08:002022-09-27T04:24:002022-09-27T04:32:00G175XRA 1-8AC2.8  2.2E-03   2.8E-06 3107
-2022-09-27T03:11:182022-09-27T03:14:42PALCRSP 025-180III/1      
+2022-09-27T03:11:182022-09-27T03:14:42LEACRSP 025-180III/2      
2022-09-27T01:35:122022-09-27T01:35:182022-09-27T01:35:18LEAGRBR 245120   3.6E+02 120  
-2022-09-27T00:00:002022-09-27T02:03:30PALCRSP 116-180CTM/1      
-2022-09-27T00:00:002022-09-27T02:01:12PALCRSP 025-180VI/2      
+2022-09-27T00:00:002022-09-27T02:12:06LEACRSP 025-180VI/2      
+2022-09-27T00:00:002022-09-27T09:53:36LEACRSP 060-180CTM/1      
2022-09-26T23:09:182022-09-26T23:09:242022-09-26T23:10:06LEAGRBR 245430   1.7E+03 250  
2022-09-26T23:09:182022-09-26T23:10:24LEACRSP 025-180III/2      
+2022-09-26T21:07:362022-09-26T23:59:00PALCRSP 025-180VI/2      
-2022-09-26T21:07:302022-09-26T22:05:06SAGCRSP 025-150VI/1      
+2022-09-26T20:44:002022-09-26T21:14:002022-09-26T21:32:00G165XRA 1-8AC3.6  7.0E-03   3.6E-06 3107

Легенда: Кликни

Информация

Данните са измерени от двата сателита GOES, които следят слънчевата активност и слънчевите изригвания. Големите слънчеви изригвания могат да променят земната йоносфера и така да причинят пропадане на високочестотното разпространение на радио сигналите в огрятата от слънцето хемисфера. Слънчевите изригвания могат също да са придружени от КИМ (коронално изхвърляне на маса) и да причинят геомагнитни бури и аврора. SWPC изпраща сигнал за промяна в космическото време при ниво M5 (5×10-5 W/m2). Някои големи изригвания са съпроводени със силни радио избухвания, които могат да повлияят и на другите радио честоти и да причинят проблеми с връзката със сателити и радио навигации.

Определение за слънчево изригване

Слънчевото изригване е мощна експлозия в слънчевата атмосфера с енергия еквивалентна на 10 милиона водородни бомби. Слънчевите изригвания се случват в слънчевата корона и хромосфера, нагрявайки плазмата до 10 милиона градуса по Целзий и ускорявайки последващите електрони, протони и по-тежки йони близо до скоростта на светлината. Те произвеждат електромагнитна радиация в електромагнитния спектър във всички дължини на вълните, от дългите радио вълни до гама лъченията с най-къса дължина на вълната. Повечето изригвания се появяват около слънчевите петна, където интензивни магнитни полета се издигат от слънчевата повърхност в короната. Произведената енергия, асоциирана със слънчевите изригвания, докато се увеличава може да минат няколко часа или дори няколко дни, но на повечето изригвания са нужни само няколко минути, за да освободят енергията си.

Класификация на слънчевите изригвания

Слънчевите изригвания се класифицират на А, В, С, М или Х според пиковия енергиен поток (във ватове на квадратен метър, W/m2) в близост до Земята от 100 до 800 пикометра (10-12 m), както са измерени от сателитите GOES. Всеки клас има пиков енергиен поток десет пъти по-голям от предходния, като изригванията от Х клас имат пиков енергиен поток от 10−4 W/m2. Всеки отделен клас има линейна скала от 1 до 9, като изригването от Х2 е два пъти по-силно от изригването от Х1 и четири пъти по-силно от изригването от М5. По-мощните изригвания от М и Х клас често са асоциирани с разнообразни ефекти върху средата в близкото на Земята пространство. Въпреки че класификацията на GOES обикновено се използва да отчете силата на изригването, това е само един от показателите.

Информация за първата таблица

Последното събитие е най-новото слънчево изригване, автоматично засечено от сателита GOES 16 или въведено ръчно, ако алгоритъмът за откриване се провали, без да се вземат предвид каквито и да били по-ранни събития.

С други думи, “максимум” се отнася само до максималния (пиковия) рентгенов поток за конкретното въпросно изригване; така че, въпреки че събитие от М-клас може да е настъпило по-рано, то ще бъде заменено от следващото засечено изригване, ако последващото изригване е само събитие от клас С.

Особеностите за определяне на началото, максимума и края на рентгеново събитие са:

Началното време на рентгеново събитие се дефинира като първата минута, от последователни 4 минути, на стръмно монотонно нарастване на 0,1-0,8 nm поток.

Максимумът на рентгеновото събитие се приема като минутата в пиковия рентгенов поток.

Крайното време е времето, когато нивото на потока намалява до нивото на половината между максималния поток и фоновото ниво преди изригването.

Понякога алгоритъмът няма да проработи при изригване с постепенно нарастване (често за събития при периферните области) и синоптикът ще трябва да въведе данните ръчно.

http://www.polarlicht-vorhersage.de/
https://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events/