Магнитометри

Забележка: Страницата в смарт телефон и таблет се вижда най-добре в хоризонтална ориентация.

Магнитометър в Панагюрище

Магнитометър на БАН, Панагюрище

Измиран

Магнитометър на ИЗМИРАН, Москва

Sundsvall магнитометър, Швеция

SAM магнитометър в Съндсвал, Швеция

Анкоридж, Аляска

SAM магнитометър в Анкъридж, Аляска

Hammoor магнитометър

Hammoor магнитометър, Germany

GM4PMK магнитометър

GM4PMK magnetometer at Isle of Mull, Scotland

Kiruna Magnetometer

Kiruna магнитометър, Швеция

SAM магнитометър в Sundvall, Austria

SAM магнитометър в Dobl, Austria

TGO

Магнитометри на Tromsø Geophysical Observatory, Норвежка линия

TGO

Разположение на магнитометрите на Tromsø Geophysical Observatory

Информация за GOES магнитометъра

GOES Hp графиката съдържа едноминутната осреднена паралелна компонента на магнитното поле в нанотесли (nT), която се измерва от GOES-13 (W75) и GOES-15 (W89). Компонентата Hp е перпендикулярна на плана на сателитната орбита и Hp всъщност е паралелна на оста на въртене на Земята. Ако тези данни спаднат близо до нулата, или по-малко, когато сателитът е откъм дневната страна, това може да се дължи на компресия на магнетопаузата на Земята в рамките на геосинхронната орбита, излагайки спътника на отрицателни и/или силно променливи магнитни полета. При нощната страна, ако е близо до нула, или по-малко, стойността на полето показва силни течения, които често са свързани със суббури и засилване на течения в геомагнитната опашка на Земята.

Обед (Noon) и полунощ (Midnight) местно време за спътника са нанесени като N и M. По подразбиране скалата е от 0-200 нанотесли. Скалата не по подразбиране, включваща спорадичните екстремни стойности, е нанесена в червено, за да се подчертае промяната в скалата. Обновява се на всеки 5 мин.

Информация за Sundsvall и Kiruna магнитометрите:

Магнитометърът предоставя данни в реално време на трите компонента на магнитното поле на Земята от наземно ниво. Остри отклонения в данните може да сигнализират за нарастване на геомагнитната активност.

Извивките показват отклоненията от средното. Средното е извлечено от усредняването на петте най-тихи дни в месеца. Средните стойности после са поместени в полином, като за Кируна е тристепенен. Този полином също е екстраполиран от предварителните данни.

SAM Magnetometer Project: http://www.sam-magnetometer.net/
Kiruna Magnetogram: http://www.irf.se/mag/
GOES Magnetometer: http://www.swpc.noaa.gov/products/goes-magnetometer
Магнитометър Панагюрище: http://www.geophys.bas.bg/magn_data1/dailymag_bg.php
Магнитометър ИЗМИРАН: http://forecast.izmiran.ru/
UK Magnetometer: http://www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/space_weather/current_conditions.html
Tromsø Geophysical Observatory magnetometer: http://flux.phys.uit.no/stackplot/