Локални магнитни бури

3-дневеният местен К-индекс в Панагюрище

3-дневеният местен К-индекс в Панагюрище от НИГГГ (още)

Информация

Във всяка точка от земната повърхност и околоземното пространство векторът на геомагнитното поле (ГМП), като функция на времето се дели условно на две части: “постоянна”, дължаща се на източници, намиращи се във вътрешността на Земята и “променлива”, имаща извънземен произход. Характерна особеност на вектора на ГМП са непрекъснатите изменения (вариации) на големината и посоката му не само във времето, но и в пространството. Вариациите във времето се регистрират непрекъснато във около 150 постоянно действащи геомагнитни обсерватории, една от които е геомагнитна обсерватория Панагюрище.

Класовете магнитни бури според НИГГГ: http://www.geophys.bas.bg/magn_data1/magn_info_bg.htm