Tag Archives: Царица Олга

Заветът на Вишен

Завет на Вишен към Олга-Прекрасна, Царица на Айрийците от Великата Държава Артария, писан на три сребърни пластини.

Дъще Моя, бъди благословена! Ти изпълни Волята на Предците, събирайки РОДовете в един наРОД. За съхранението на твоя РОД, в който е Моята Кръв, давам този Завет, и което ще говоря, никой да не смее да промени, в противен случай ще прокълна завинаги.

Дъще Моя, Твоят РОД, докато не изтече срока, трябва сякаш да умре, да се разтвори сред хората, да бъдете пазени от верни Пазители. Ако някой мисли да Ви навреди, ще загине не само в тялото, защото е малко, но и в духа и душата. И те ще се плодят като боклуци и аз ще ги отмия, защото ще бъдат безполезни и няма да ги допусна при Себе си.

В тайна трябва да пазим Дъщеря Ти. Нека бъде благословена, синовете и дъщерите на Майка Ти да И́ се покланят, да бъде почитана. Онези, които Я благославят, да бъдат благословени, проклинащите – проклети. Народите да И́ служат и племената да И́ се покланят, защото чрез Нея ще се роди Онази, която ще бъде Твоята Майка. Тя ще се роди в света, когато настъпи краят на дните. И Тя ще може да даде на този наРОД Сила, защото Тя е и началото на живота, и краят на всичко живо.

Аз ще дам много пророци за този наРОД, но от това ще има малка полза. И цели родове, които не спазват Моя заКОН, ще загинат и вече никой няма да може да ги спаси. Този наРОД ще приеме голяма скръб и срокът ѝ ще е хиляда години. И ще има глад, войни и най-вече омерзение на Духа. И, подобно на псета на разтерзание*, тези лъжливи князе ще терзаят този наРОД и в безумието си, творейки клевети**, ще носят гибел на хората и на себе си. Нека бъдат проклети тези самозвани князе, не живеещи по княжеския заКОН!

Тя ще дойде да изпълни Моята запоВЕД, както Аз обещах на Твоите Праотци. Тя е длъжна да си сложи сребърния Венец на Първородството, за да обедини РОДовете вовеки. Ако сме същата кръв с Нея, това няма да И́ навреди. И ще И́ дам Съд да върши над този наРОД. И каквото Тя реши, ще направя всичко, защото това е заКОН. Не трябва да се грижите за неверието на наРОДа. Неуважението към Твоя РОД, ще ни даде да знаем кой има заКОН и кой го няма. Дъще Моя, когато Тя, в неВЕДение, със своя Пазител изпълни този първи заКОН, ела при Нея, успокои Я и Я научи на всичко, което трябва да знае. Аз ще дойда и ще говоря с Нея. И всеки, който във велико смирение, когато Моята Дъщеря си надене Венеца на главата, преклони коляно, ще се спаси и ще бъде белязан от Духа Ми. Другите ще загинат.

Този Завет трябва да се изпълни призори в деня, в който Аз заченах Живота на Земята и това беше велик празник. И ако Моята Дъщеря, наденвайки си Венеца, започне да моли за своя Народ, Аз ще дам заКОНа, че Животът е същността, а ако не – гибел за всички.

Това е написано на три сребърни листа през индикт 5, година 6454 от създаването на света, на което аз, Григорий Черноризец, и много хора сме свидетели!

___________________________________

* псета оставени на гладна смърт да ги разкъсат дивите зверове

** подправяйки фактите и историята

Отпечатък от пластините и превод на арийски.

Continue reading