Tag Archives: Царица Олга

Заветът на Вишен (ВсеВишния), нашият Родоначалник

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/07/FB_IMG_1627524447763.jpg

Текстът съдържа три сребърни пластини на Глаголица, записани от българина Черноризец Храбър, както са предадени от Вишен (ВсеВишния) на българската богомилка Княгиня Олга през около 946 г. н. е.

ЗаВЕД на Вишен към Олга-Прекрасна, Царица на Айрийците от Великата Държава Артария, писан на три сребърни пластини.

Дъщеря Ми, бъди благословена!

Ти изпълни Волята на Предците, събра Родовете в един Народ. За да съхраня Твоя Род, в който е Моята Кръв, давам този заВЕД. Което ще говоря, никой да не смее да промени, в противен случай ще прокълна завинаги!

Дъщеря Ми, Твоят Род, докато не му дойде времето, трябва сякаш да умре, да се разтвори сред хората, да бъдеш запазена от верен пазител. Ако някой мисли да Ти навреди, ще загине не само в тялото, защото е малко, но и в духа и душата и ще бъде плодотворен като боклук, и аз ще го отмия, защото те ще бъдат безполезни и няма да ги допусна при Себе си.

В тайна трябва да пазим Дъщеря Ти, благословена да бъде Тя, синовете и дъщерите на Майка Ти ще се поклонят на Нея, Тя ще бъде почитана. Онези, които я благославят, ще бъдат благословени, проклинащите – проклети. Народите ще И́ служат и племената ще И́ се покланят, защото чрез Нея ще се роди Онази, която ще бъде Твоята Майка. Тя ще се роди в Света, когато дойде краят на дните и Тя ще може да даде Силата на онзи Народ, защото Тя е Началото и Краят на всичко, що има Живот на Земята.

Аз ще дам много пророци за хората, но от това ще има малка полза и цели родове, които не спазват Моя АзКон, ще загинат и никой не може да ги спаси. Този народ ще приеме голяма скръб в продължение на хиляда години: и ще има глад, войни и най-вече омерзяване на Духа, и тези лъжливи князе като кучета ще мъчат онзи народ. Променяйки хода на събитията в лудостта си, те носят смърт на хората и на себе си. Нека бъдат проклети тези, които се нарекоха князе, не изпълнявайки Княжеския ПоКон!

Тя ще дойде да изпълни Моята запоВЕД, която обещах Аз на Твоите Праотци, Тя трябва да си сложи сребърния Венец на Първородството, за да обединим Родовете вовеки веков. Ако сме същата Кръв с Нея, Венецът няма да И́ навреди и ще И́ дам Съд да върши над този народ. И както Тя реши, ще направя всичко, защото това е АзКон.

Не трябва да се грижите за неверието на народа – неуважението към Твоя Род, ще ни даде да знаем кой има АзКон и кой го няма.

Дъщеря ми, когато Тя, в незнание със своя пазител ще изпълни първия Обред, ела при Нея, успокои Я и Я учи на всичко, което Тя трябва да знае. Ще дойда и Аз ще говоря с Нея. И всеки, който е във Велико смирение, когато Моята Дъщеря си сложи Венеца на главата си, ще коленичи, ще се спаси и ще бъде белязан от Духа Ми, другите ще загинат!

Този ЗаВЕД, в зората трябва да се изпълни, в онзи Ден, в който Аз започнах Живота на Земята и това беше Велик Празник.

Ако дъщеря Ми, като си сложи Венеца, започне да молви за своя Народ, Аз отново ще събера Кон на Боговете – Моите Деца, че Животът е същността, а ако не – гибел за всички!

Това е казано на три сребърни листа през инд. 15, година 6454 от създаването на света, на което аз, Григорий Черноризец, и много хора са свидетели!
Continue reading