Tag Archives: Веда за Айра

Веда за АЙРА – древната Веда на нашите Предци

FB_IMG_1627799671729

Веда за АЙРА

Веда за сътворението на Земната твърд от АЙРА
и запечатването на лика на Земята във ВсеМИРието.

Когато във ВсеМИРието беше хаос, АЙРА родена от РАмха
влезе в този хаос, като лъч от светлината на Слънцето, нашият дядо.
Усмирявайки буйството на стихиите, определяйки Съдбата,
сътвори Земната твърд.
Вдъхна живот, РАждайки Божественият син
и името му нарекоха всички РОДове Вишен.
В благодарност стихиите от метал и огън
сътвориха ДАР на АЙРА – корона,
надарявайки короната със силата на равновесието.
Намирайки се във веЛИКо спокойствие и творене,
съюзът на Стихиите създаде Лад между ВсеМИРието
и Земната твърд. Ладът се разля като прясна вода,
приемайки формата на дева прекрасна.
Виждайки красотата и мъдростта на Лада,
АЙРА я взе за жена на Вишен.
Вишен въздигна Дивен град, почитащ
Боговете на ВсеМИРието, наричайки го Айрати,
в чест на своята Велика Майка.
Огради земята на РОДа, семейството свое
с осем храма, които напълни със Светлината на
Слънцето – своя дядо.
А над главите им кръжеше Сварти, съединяваща
ВсеМИРието със Земната твърд, запечатвайки ред
и справедливост във Вселената.

Continue reading