Tag Archives: Веда за Айра

Веда за АЙРА – древната Веда на нашите Предци

FB_IMG_1627799671729

Веда за АйРа

Веда за сътворението на Земната твърд от АйРа
и запечатването на лика на Земята във ВсеМИРието.

Когато във ВсеМИРието беше хаос, АйРа родена от РАмха влезе в този хаос, като лъч от светлината на Слънцето, нашият дядо. Усмирявайки буйството на стихиите, определяйки Съдбата, сътвори Земната твърд. Вдъхна живот, РАждайки Божественият син и името му нарекоха всички РОДове Вишен. В благодарност стихиите от метал и огън сътвориха ДАР на АйРа – корона, надарявайки короната със силата на равновесието. Намирайки се във веЛИКо спокойствие и творене, съюзът на Стихиите създаде Лад между ВсеМИРието и Земната твърд. Ладът се разля като прясна вода, приемайки формата на дева прекрасна. Виждайки красотата и мъдростта на Лада, АйРа я взе за жена на Вишен. Вишен въздигна Дивен град, почитащ Боговете на ВсеМИРието, наричайки го Айрати, в чест на своята Велика Майка. Огради земята на РОДа, семейството свое с осем храма, които напълни със Светлината на Слънцето – своя дядо. А над града кръжеше Сварти, съединяваща ВсеМИРието със Земната твърд, запечатвайки ред и справедливост във Вселената.

Continue reading