Сл. изригвания SDO-EVE

SDO EVE 3

3 дневни данни за слънчевото излъчване [SDO EVE]

SDO EVE 6

6 часови данни за слънчевото излъчване [SDO EVE]

Solar X-ray Irradiance plot

Този плот показва времевата поредица на слънчевите изригвания според GOES-15 и прокси (заместващи) данни на слънчевите изригвания според ESP (SDO-EVE EUV SpectroPhometer) за 3 дневен период. Плотът използва едноминутни усреднени данни и се актуализира ежеминутно с около 15 сек. изоставане. Прокси данните на ESP се очаква да се съгласуват най-добре с измерванията на GOES-15 за слънчевите изригвания по време на пика на изригванията. ESP има канали, които могат да се използват за приемливи прокси данни за слънчевото излъчване, доставяни от GOES-15. Прокси моделът ESP предоставя добри резултати в пика на изригванията от С, М и Х клас, но не е толкова точен, когато няма такива. Тези прокси модели са особено полезни, когато данните от GOES-15 не са достъпни по време на техните периоди на затъмнение.

EVE Spaceweather Data: https://lasp.colorado.edu/eve/data_access/eve-space-weather/index.html

SDO/GOES X-Ray Flare Watch: https://lasp.colorado.edu/eve/data_access/sdo-goes-eve-flare-watch/index.html