Tag Archives: хронография

Имперската династия на рода Дуло

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_16_07.55.10_edit_1.jpg

Извършен е анализ и верижно описание на появата, развитието и властването на древната българска владетелска династия на рода Дуло. Изявени са връзките между Именника на българските князе и запазената българска история в източника Джагфар Тарихи. Анализирани са датировките в Именника, в Джагфар тарихи и в Хронографията на Теофан Изповедник. Показано е непрекъснатото преминаване на владетелската власт от един владетел в друг владетел от династията на рода Дуло. Показано е отношението на гърците(византийците) и на европейските кралски династии към имперската династия на рода Дуло.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов

Continue reading

Датиране на Именника на българските князе

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_20.25.28_edit.jpg

Чрез използване на зооморфния зодиакален пакет и ерата на Българския циклов календар на Танев-Манев, ерата на Георги Синкел, пасхалните ери на отците на Църквата и Римския лунен календар, е извършено точно датиране на времето на възцаряване, царуване и управление на българските владетели от Именника на българските князе. Показан е алгоритъмът на самото датиране чрез налагане на 12-годишния зооморфен зодиакален пакет на Танев-Манев от началото на българската ера – 5504 г. пр.н.е. по посока на годината на възцаряване на княз Телец и обратно по описаните събития в Именника на българските князе – възцаряване и царуване на българските владетели. Показана е непрекъснатостта на предаване на властта от един владетел на друг владетел без периоди на безвластие. Показана е надеждността и точността на Именника на българските князе като исторически документ, важен за историята на България и на дунавските българи.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев
Continue reading

Характерни особености на Римския лунен календар

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_13_20.48.45_edit.jpg

Това изследване се фокусира върху особеностите на Римския лунен календар като местен календар, неподходящ за датиране на исторически събития. Възроден е алгоритъмът за определяне на датата на Нова година според този календар. Докладът илюстрира как Георги Синкел използва Римския лунен календар в своята хронография. Показали сме точността на датирането на Синкел на събитията през 33 г. от Новата ера.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Динко Господинов
Continue reading