Tag Archives: календар

Седемдесетте седмѝци на пророк Даниил

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_05_12.44.11_edit.jpg

Като изхождаме от Светото писание, от историческите факти и от доказателствата на точната астрономия, твърдим, че 33г.н.е. е последната от „4173-те години и осем месеца повече или по-малко“, описани от Нострадамус като период, обхващащ генезисното време на бялата семитска подраса „от сътворението на света до изкуплението на човечеството“. Разчитането на хронологията на Нострадамус е ключът към свещената хронология на евреите и християните в техните свещени книги и свещени писания. Разпятието и възкресението на Иисус Христос е онази възлова точка от вселенско-времевите съотношения, която бележи края на инволюцията (слизането надолу в материалния свят) и началото на еволюцията (изкачването нагоре към висшите генезисни нива) на човека от петата коренна раса.

Автор: Таньо Танев

Continue reading

Датиране на Именника на българските князе

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_20.25.28_edit.jpg

Чрез използване на зооморфния зодиакален пакет и ерата на Българския циклов календар на Танев-Манев, ерата на Георги Синкел, пасхалните ери на отците на Църквата и Римския лунен календар, е извършено точно датиране на времето на възцаряване, царуване и управление на българските владетели от Именника на българските князе. Показан е алгоритъмът на самото датиране чрез налагане на 12-годишния зооморфен зодиакален пакет на Танев-Манев от началото на българската ера – 5504 г. пр.н.е. по посока на годината на възцаряване на княз Телец и обратно по описаните събития в Именника на българските князе – възцаряване и царуване на българските владетели. Показана е непрекъснатостта на предаване на властта от един владетел на друг владетел без периоди на безвластие. Показана е надеждността и точността на Именника на българските князе като исторически документ, важен за историята на България и на дунавските българи.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев
Continue reading

Пасхалната ера на римските епископи

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_09.29.00_edit_1.jpg

Това е първият опит да се анализира Ерата на Скалигер в дълбочина. Разглеждат се възгледите на древните мъдреци за устройството на материалната и духовната вселени. Паралелно с пресмятанията на Нострадамус се прави и се показва защо Римските епископи са използвали ерата от 4713 г. пр.н.е.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев
Continue reading

Характерни особености на Римския лунен календар

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_13_20.48.45_edit.jpg

Това изследване се фокусира върху особеностите на Римския лунен календар като местен календар, неподходящ за датиране на исторически събития. Възроден е алгоритъмът за определяне на датата на Нова година според този календар. Докладът илюстрира как Георги Синкел използва Римския лунен календар в своята хронография. Показали сме точността на датирането на Синкел на събитията през 33 г. от Новата ера.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Динко Господинов
Continue reading

Пилат, Нострадамус… 4174 година „от сътворението…“

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_13_20.13.59_edit_2.jpg

Извършени са уникални изследвания относно датирането на събитията, свързани с Разпятието на Исус Христос, сравнени са три календарни системи – Слънчевата библейска система, Римската лунна система и Юлианската християнска система. Точната дата на Пасхата в Разпятието на Исус Христос е определена въз основа на астрономически и календарни събития. Доказва се, че синхронизацията е възможна едва през 33 г. от новата ера. Анализиран е орденът на Понтий Пилат през 4174 г. от създаването на света.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев
Continue reading