Tag Archives: епископи

Пасхалната ера на римските епископи

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_09.29.00_edit_1.jpg

Това е първият опит да се анализира Ерата на Скалигер в дълбочина. Разглеждат се възгледите на древните мъдреци за устройството на материалната и духовната вселени. Паралелно с пресмятанията на Нострадамус се прави и се показва защо Римските епископи са използвали ерата от 4713 г. пр.н.е.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев
Continue reading

Свещените азбуки, Нострадамус, Скалигер, хронологии и исторически събития

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_10_20.36.14_edit.jpg

Разчетена е хронологията на Нострадамус в писмото му до френския крал Анри ІІ Валоа. Въз основа на писмото и на подредбата, сакралното и числово значение на буквите на свещената еврейска азбука, на знанията от Талмудическата Кабала и знанията на древната Кабала за могъществото на 22-те свещени букви на азбуката Ватан, описано е генезисното време на евреите в трите Вселени на Мирозданието: – Божествената, Астралната и Човешката Вселени. Обяснено е как Скалигер, бидейки приятел на Нострадамус и знаейки за края на земната еволюция на евреите, е съставил своята ера и пасхалната ера на Римските епископи с начало 4713 г. пр.н.е. и действаща до 9999 г.н.е.

Автори: Таньо Танев, Динко Господинов
Continue reading