Tag Archives: Глаголица

Археометричен анализ на българската азбука „Глаголица“

2021_04_13_10.44.49_edit

Публикацията е за истинска българска азбука Глаголица. Свързват се характеристиките на Глаголицата и писмеността Ватан. Доказва се святостта на българската Глаголица.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев

Continue reading

Българският народ – съхранител на свещената азбука

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/Untitled.png

Направен е анализ на условията, на които трябва да отговаря една азбука, за да бъде свещена. Доказва се, че Глаголицата е свещена азбука; доказан е нейният древен произход и мястото ѝ като първата глаголна азбука.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Динко Господинов

Continue reading

Оживяване на археометрична музика чрез влиянието на космологичните фактори

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_25_10.18.43_edit.jpg

Описан е алгоритъм за създаване на жива археометрична музика с отчитане на планетарното и зодиакално влияние върху емоционално-жизнените процеси в човешкия организъм. За отразяване на влиянието на планетите като „дневни“ и „нощни“ в техните астрологични домове, дадено е нормираното повишаване или понижаване на честотата на музикалната нота, съответстваща на съответната „дневна“ или „нощна“ планета. Описан е изборът на музикалния инструмент, съответстващ на зодиакалното съзвездие и стихията му, в което в момента е Слънцето, при изпълнение на едно и също музикално произведение през различните месеци от годината.

Автори: Венера Иванова, Ангел Манев, Таньо Танев

Пример /археометрична музика/. Химн на името БЪЛГАРИЯ:

Continue reading

Свещените азбуки, Нострадамус, Скалигер, хронологии и исторически събития

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_10_20.36.14_edit.jpg

Разчетена е хронологията на Нострадамус в писмото му до френския крал Анри ІІ Валоа. Въз основа на писмото и на подредбата, сакралното и числово значение на буквите на свещената еврейска азбука, на знанията от Талмудическата Кабала и знанията на древната Кабала за могъществото на 22-те свещени букви на азбуката Ватан, описано е генезисното време на евреите в трите Вселени на Мирозданието: – Божествената, Астралната и Човешката Вселени. Обяснено е как Скалигер, бидейки приятел на Нострадамус и знаейки за края на земната еволюция на евреите, е съставил своята ера и пасхалната ера на Римските епископи с начало 4713 г. пр.н.е. и действаща до 9999 г.н.е.

Автори: Таньо Танев, Динко Господинов
Continue reading

Кръглата църква в Преслав – нови проучвания

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/Edited_20210310_110335.jpg

Предлаганото изследване на Кръглата църква до гр. Велики Преслав отговаря на множество въпроси, на които историческата наука не е намерила точни отговори. Надеждно се датира построяването на храма. Времето на строежа се пренася с около 580 години по-рано от общоприетото. Доказано е, че това е ПЪРВИЯТ християнски храм в Европа. Храмът е поставен сред паметниците от световно значение за човешката цивилизация и култура.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Венера Иванова, Веселин Ташев

Институт за космически изследвания и технологии на БАН
Continue reading