Tag Archives: Български циклов календар

Български циклов календар – принципи, устройство, аритметика

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_09_06.52.12_edit_1.jpg

Тази статия се фокусира върху основните характеристики на изцяло нов български циклов календар. Показани са основните принципи на структуриране на календара и са дадени примери за синхронни изчисления с християнския календар.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Динко Господинов, Красимир Христов
Continue reading

Календарна формула и календарна дроб на българския циклов календар

1401481531Bulgarski ciklov kalendarКАЛЕНДАРНА ФОРМУЛА И КАЛЕНДАРНА ДРОБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР

Танев Т., Манев А.*
* Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
ул. Акад Георги Бончев бл.1, 1012 София
e-mail: diadotan@abv.bg , amanev@abv.bg

CALENDAR FORMULA AND CALENDAR FRACTION OF THE BULGARIAN CYCLE CALENDAR

Tanev T., Manev A.*
* Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences ul.Akad.G.Bohchev bl.1, 1012 Sofia e-mail: diadotan@abv.bg, amanev@abv.bg

   ABSTRACT
This paper presents the calendar formula of the Bulgarian cycle calendar for the first time. The process of devising the formula has been described. The high degree of accuracy of the calendar, based on this formula, has been proved.

Key words: Bulgarian, calendar, formula

   За древния Български календар е известно, че той е слънчев календар, че е много точен, че е циклов календар, изграден въз основа на 12-годишен земно-юпитеров цикъл и 60-годишен стихиен цикъл, съставен от пет стихийни периода по 12 години всеки и именуващи се съответно със стихийните имена „огън”, „въздух”, „вода”, „земя” и „метал”, следващи състоянията на материята от нейното „сътворение” до нейната окончателна изява на видим физически план. Известно е също така, че като слънчев календар, продължителността на неговата календарна година е съгласувана с продължителността на земно-слънчевата тропична година, представляваща две последователни преминавания на Слънцето през точката на пролетното равноденствие. Известно е също, че минималният период за високосна корекция на календарната година на древния Български календар е 4 години. Известно е и това, че в основата на Българския циклов (слънчев) календар е заложен конструктивния принцип на Календара на Слънцето на библейския патриарх Енох – четири тримесечия по 91 календарни дни,[10], поради което празничните дни по Българския календар са винаги на едни същи календарни дати. Известно е също така, че древният Български календар съгласува своята календарна година със зооморфен Зодиак и че всяка циклова календарна година носи и зодиакалното означение на съответното животно от същия този Зодиак. Continue reading