Tag Archives: азбука

Българският народ – съхранител на свещената азбука

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/Untitled.png

Направен е анализ на условията, на които трябва да отговаря една азбука, за да бъде свещена. Доказва се, че Глаголицата е свещена азбука; доказан е нейният древен произход и мястото ѝ като първата глаголна азбука.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Динко Господинов

Continue reading

Свещената азбука Глаголица и Тракоилирийската църква

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_07_15.37.07_edit.jpg

Представени са глаголическият запис от стената на Кръглата църква до днешния град Велики Преслав и възстановената Българска азбука Глаголица въз основа на същия този запис. Разгледани са връзките и условията, за да бъде една азбука свещена. Посочено е коя е истинската и свещена Глаголица. Извършен е археометричен анализ на глаголическите букви и е показано защо азбуката е свещена. Показана и обоснована е връзката на Глаголицата с апостолското християнство на Тракоилирийската (българска) апостолска църква, основана от святия апостол на Спасителя, свети Андрей Първозвани в 38 – 42 г. н.е.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Венера Иванова, Мария Дойчева

Институт за Космически изследвания и технологии – БАН

Continue reading

Археометричен анализ на древни орфически символни записи, открити в Родопите

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_25_14.39.28_edit.jpg

Въз основа на Азбуката Ватан и с помощта на Археометъра са разчетени и озвучени древни орфически символни записи, открити от поета и следовника на живия дух и на древните традиции на Родопите Никола Гигов. Описани са в текстове сакралните значения на символните записи. Показана е азбуката Ватан с нейните букви и тяхното двойно разчитане и произнасяне. Показани са и цифровите съответствия на буквите. Направени са музикални аудио записи на древните символни записи. Символните знаци са разчетени и музикално археометрирани от Таньо Танев и Ангел Манев. Музикалното съответствие е изпълнено от Краси Желязков.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев

Continue reading

Свещените азбуки, Нострадамус, Скалигер, хронологии и исторически събития

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_10_20.36.14_edit.jpg

Разчетена е хронологията на Нострадамус в писмото му до френския крал Анри ІІ Валоа. Въз основа на писмото и на подредбата, сакралното и числово значение на буквите на свещената еврейска азбука, на знанията от Талмудическата Кабала и знанията на древната Кабала за могъществото на 22-те свещени букви на азбуката Ватан, описано е генезисното време на евреите в трите Вселени на Мирозданието: – Божествената, Астралната и Човешката Вселени. Обяснено е как Скалигер, бидейки приятел на Нострадамус и знаейки за края на земната еволюция на евреите, е съставил своята ера и пасхалната ера на Римските епископи с начало 4713 г. пр.н.е. и действаща до 9999 г.н.е.

Автори: Таньо Танев, Динко Господинов
Continue reading