Category Archives: Наследството на Предците от рода Дуло – Първородният Род

Защо именно Царица Лидия Владимировна Пугачова е тази, която изпълнява Завета на Предците

Тук се обяснява защо точно Царица ЛеиЛея е тази, която изпълнява Завета на Предците и как се е съхранявал Първородния Род през вековете. Че за да оцелеят, до някое време от живота им, самите те не са знаели, че са от Рода, и чак когато е било наложително, са им казвали. Спазвали са се строги правила, за да се опази чистотата на кръвта и гена. Такава е била ролята на пазителите. Обяснява се, че пластините са шифровани. Видеото е с пазителя на Първородния Род – Сергей Соколов.

 

Continue reading

Прославяне на Рода, Призоваване на Духа на Рода и Молвение преди храна


scale_1200

ПРОСЛАВЯНЕ НА РОДА
_________________________
ЗА СЛАВАТА НА РОДА ВСЕ-БОГА
ВСЕ-ВИШНИЯ ВСЕ-ДЪРЖАТЕЛЯ
ЗА СЛАВАТА НА НЕБЕСНИЯ РОД
И НАШИТЕ ПРЕДЦИ
ЗА СЛАВАТА НА ЗЕМНИЯ РОД
И НА ВСИЧКИ НАШИ РОДНИНИ ЖИВЕЕЩИ ПО ПРАВ
РЕЧЕНО Е:

1. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
НА ЯВ И НАВ СЪЗДАТЕЛЯ
НА ВИСШАТА ПРАВ ДЪРЖАТЕЛЯ
НА ЖИВАТА ПЛЪТ КРЪВ И МОЩ
ТВОРЕЦА И ХРАНИТЕЛЯ
В БЕЛБОГА ПАЗЕЩ
В ЧЕРНОБОГА В ПРАХА РАЗБИВАЩ
САМО ЗА ДА ВЪЗНЕСЕ ОТНОВО
ОТ ПРАХА В СВОЕТО СИ ВРЕМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

2. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ИЗЯВЕН КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ И ВЕЧНО СКРИТИЯ
В ЛИКОВЕТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ОТПЕЧАТАНИЯ
В ОБРАЗИТЕ ИМ ВСЕМНОГИ ЕДИННИЯ
ВЪВ ВСЕМИРИЕТО ПРОЯВЕНИЯ
В СЪРЦЕТО НА ВСЕКИ ЕДИН ОТРАЗЕНИЯ
РОДИТЕЛЯ НИ ВСЕВИШНИЯ
КОМУТО ЧРЕЗ ПРОЗОРЛИВОТО СЛОВО
А ПРЕДИ ВСИЧКО В БЕЗМЪЛВИЕТО НА ДУХА
ВЕЛИКА СЛАВА СЪТВОРЯВАМЕ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

3. ПРОСЛАВЯМ
ВСЕСЪЩИЯ ВСЕДЪРЖАТЕЛ НА ЕДИННИЯ РОД
НЕИЗКАЗАНИЯ
ВСЕМИРИЕТО ЧРЕЗ СЕБЕ СИ ОТ (В) СЕБЕ СИ СЪЗДАВАЩ
ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО В ЯВ И НАВ РАЖДАЩ
ТРИМИРИЕТО С ВИСШАТА ПРАВ СКРЕПЯВАЩ
ПРАРОДИТЕЛЯ НА НАШИТЕ ПРАРОДИТЕЛИ
ОТ КОГОТО СА НАВЪРВЕНИ ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
С КОГОТО В НЕБЕСНИЯ РОД
СЛЕД СМЪРТТА НА ПЛЪТТА
ИСКАМЕ ВЪЗСЪЕДИНЕНИЕТО
КОЙТО С ДУХА СИ СЪЖИВЯВА
СЪС СИЛАТА СИ УКРЕПВА
СЪС ЗОВА НА РОДОВАТА ПАМЕТ НАСОЧВА
ЗА НЕГО ВСЕЕДИННИЯ ВСЕБОГ
КОЙТО ПЪТЕКАТА НА ПРАВ НИ ДАРЯВА
СЛАВА ВОВЕКИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

4. ПРОСЛАВЯМ
РОДНИТЕ БОГОВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ В РОДОВОТО ВСЕБОЖИЕ
ЗЕМЯТА-МАЙКА НАШАТА КЪРМАЧКА
СЛАВНИТЕ ПРЕДЦИ, КОИТО РОДОВАТА СИЛА
ПО ВЪРВИТЕ НА ЗЕМНИТЕ РОДОВЕ
ДО НАС ДОНЕСОХА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

5. ПОЧИТАМ
ЗАКОНИТЕ НА ПРАДЯДО СВАРОГ НЕБЕСНИЯ БОГ
КОИТО СА СЪЩНОСТТА НА ВСЕМЪДРИТЕ ЗАКОНИ НА ПРАВ
КОИТО СА НАПИСАНИ ВЪРХУ АЛАТИР-КАМЪК
С НЕБЕСНИЯ СВАРОЖКИ ОГЪН
КОИТО В НАШИТЕ ВЕЩИ СЪРЦА СА ЗАПАЗЕНИ
В СУЕТНИТЕ ДУМИ СА НЕИЗРЕЧЕНИ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

6. ПОЧИТАМ
ПРОМИСЪЛТА НА РОДОВЕТЕ В ЧОВЕКА
ЗЕМНОТО БОГОИЗПИТВАНЕ
ПЪТЕКАТА
КОЯТО ВЛАДЕЕ НАД ПРАВИТЕ
И ПОПРАВЯ НЕПРАВИТЕ
СВОБОДАТА
ВЕЛИКИЯТ ДАР ДОСТОЕН ЗА БОГОВЕТЕ
ВСЯКА МЯРА В БЕЗМЕРНОТО ПОЛОЖЕНА
БОГОДАДЕНИЯ ЖИВОТ
ПРЕВЪЗХОЖДАЩ РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА
И НЕТЛЕННА СЪЩНОСТ
В МНОГОТО ПРЕРАЖДАНИЯ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

7. ПОЧИТАМ
МЪДРИТЕ ЖРЕЦИ
ЗАВЕТИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ ПАЗЕЩИ
КНИГАТА НА РОДОВАТА ПАМЕТ ЧЕТЯЩИ
ЗНАЦИТЕ НА РОДНИТЕ БОГОВЕ ЗНАЕЩИ
БЕЗМЪЛВНИТЕ ИМ ГЛАСОВЕ СЛУШАЩИ И ЧУВАЩИ
НА ОБИКНОВЕНИ И ЗНАТНИ ХОРА
СЛОВОТО НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ КАЗВАЩИ
В ИЗБОРА НА ПЪТЕКАТА УПЪТВАЩИ
В СЛЕДВАНЕТО НА ПРАВДАТА УКРЕПВАЩИ
НЕ В ГНЯВ ОБИДА ГОРДЕЛИВОСТ
НЕ В ЗАСЛЕПЕНИЕТО НА ЧЕРНОТО БЕЗУМСТВО
СЪД СЪДЕЩИ РЕД РЕДЯЩИ
СЪРЦАТА СИ С ЛАДА НА ВСЕМИРИЕТО ИЗПЪЛВАЩИ
В ЛАДА И БОЖИЯТА ИСТИНА ЖИВЕЕЩИ
С (В) ПРАВО ИЗКОННИТЕ ОБРЯДИ ИЗВЪРШВАЩИ
РОДНИТЕ БОГОВЕ ПО АЙРАСКИЯ ЗАКОН СЛАВЕЩИ
ВИНАГИ ГОТОВИ ВИСШАТА ПРЕМЪДРОСТ
И ЧОВЕШКОТО ЗНАНИЕ СМИРЕНО ДА УЧАТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!

8. ПОЧИТАМ
НОЩТА СПЪТНИЦА НА ДЕНЯ
САМИЯТ АЗ ВЪРВЯ СЛЕД СЛЪНЦЕТО
ПО ПЪТЯ НА ВИСШАТА НЕБЕСНА ПРАВ
СЪЗДАВАЙКИ СВОЯ ЗЕМЕН ПЪТ!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
СЛАВА НА РОДА!
ГОЙ! СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
(8-ми стих се чете само преди изгрев)


Continue reading

Покана за предстоящия пълноценен Царски Обряд на рода Дуло, Първородният Род

FB_IMG_1627531988890

Съобщение от Царица Леи Лия във фейсбук:

Приглашаю на пРАздник РОДа Дуло, с вечера 20 мая до утРА 21 мая 2023. Рекомендации по празднику после регистрации.

Лея

Регистрация за обряда в България тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftHYdm2oFhJ8U_D5g3f_NB_UW5BDfkucZMZc2_lfAoofkd1w/viewform

По изпълнението на завета:

1. Предисловие
По информация от завета, Веда за Айра, други публикувани документи за свършека на хилядолетният мрак е необходимо да се направят определени действия за изменение ситуацията на планетата, действия които е длъжен да изпълни Царският РОД и Народът. Царският РОД и Хранителите изпълняват това, което е написано, Народът не изпълнява. За това трябва да има причина. И трябва да се намери решение в тази ситуация.

2. Текуща ситуация
Текущата ситуация в света е с рискове и ограничения, които се усилват, ограничават възможноста за действия и могат да бъдат опасни за живота. Към 2030 г. по прогноза за развитието на технологиите (изкуственият интелект, нанотехнологиите и т.н.) нивото на възможностите за контрол над хората ще бъде значитено по-високо (биометрия, разпознаване на гласът, цифров отпечатък, чипизация), което може силно да ограничи нашите възможности, даже общуването по телефона.
Текущото ниво на съзнание и поведението на народа усложнява разбирането и самоорганизацията в едно цяло, което да реализира това, което е негово задължение.

3. Информация какво трябва да се направи в текущата ситуация
Оставена ни е информация КАКВО трябва да се направи.
Има информация “Знаейки всички трикове на чуждите, избягвайки всички капани и хитрости, трябва да сме много крачки напред”. Аз виждам, че информацията КАК трябва да се направи е ключ.
Изучавайки Ведите за Айра се вижда,че етапите на хармонизация на Планетата, са имали определена последователност, всяка крачка усилва следващата. От друга страна, изучавайки проявените действия се вижда, че там също има разумен план на действие, всяка стъпка усилва следващата. Това говори, че резултатът, който ни е нужен трябва да бъде ЕДИНЕН ПРОВЕРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

4. Предложение
Да се опише моделът на действие на другата страна – тяхната система (основна цел, основното им зърно на реализация например дуалноста, разделението и т.н., образ, етапност) от кой свят са първите действия, как са взаимосвързани с другите светове, инструментите на действия във всеки свят, ресурсите, характеристиките на системата.
Да се опише нашият модел (основна цел, основно семе на реализацията, образ, етапност, инструменти, ресурси, характеристики на новият проявен свят) възможно е това да бъдат нови форми, които трябва да бъдат проявени така, че да бъде отчетено всичко, което трябва да се направи. И “Знаейки всички трикове на чуждите, избягвайки капаните и хитростите, трябва да сме с много крачки напред.”. Ако сега вече просто блокират постове, то какво ще бъде, когато започне да се формира изявена общност от хора (не останаха толкова много такива хора и ние не можем да рискуваме техните животи, непредприемайки всички мерки на безопасност)? Още повече, когато започне строителството на храма.
Да се определи единен проверен план.
Да се сформира общност (гръбнак) за начало на реализацията на плана. Всеки върши своята част от общото, но има и зони, където се обединяваме в изпълнението.
Да се формира у народа ценност и авторитетност на Първородният Царски Род и много грижливо да се отнасяме към своите ресурси и ресурсите на другите (време, енергия, информация). Всичко да се прави разумно, не разпилявайки напразно ресурси.

От админа на сайта KosmicheskoVreme.com:
Какво точно следва да се свърши, както аз го виждам:

1. Обряд с короната на Равновесието воден от чистокръвната наследница на княгиня Олга от Първородния Род, Царица Леи Лия. На обряда е нужно да присъстват четири Посветени Девствени Жрици от четирите краища на Земята на Рода, които да уравновесят енергиите на стихиите във велико смирение пред Небесния ни Отец и Короната на Равновесието на Светлите ни Предци, заедно с Царица Леи Лия, носителката и достоен наследник на Короната на Първородния Род. Женският принцип е водещ тук заради трудните времена. Целта е обединението на Рода. РОДЪТ са българи, македонци, сърби, черногорци, хървати, босненци, руснаци, украинци, белоруси и др. После, когато сме готови, може да се пристъпи към обединание на цялото Човечество, защото Истината, както казва самата Царица, е Адвайта, няма две. Всеки присъстващ на Обряда ще бъде дарен със силата на Рода и Родовата памет с цел да се възстанови Единството на Рода на Айриите и така и на Човечеството.
2. Построяване на Храма на Вишен (ВсеВишния) по чертежи и планове, оставени от Предците. Ще бъде на място на Силата в Украйна. Храмът се енергизира, когато обрядът с короната на Равновесието се изпълни хармонично по Божествения АзКон със съдействието на Посветените Жрици. В храма ще служат същите Посветени Жрици.
3. Построяване на общо осем храмове на Вишен при всяко племе от народа и един централен Храм в Киев, за който споменах във втора стъпка, защото там в географския център е Олгино поле. Храмовете ще се съобщават и ще се енергизират взаимно и ще образуват силово поле във вид на купол, който ще покрива цялата територия на Държавата ни АртАрия. Така няма да може да проникне в нея никой извън Рода с лоши помисли. Просто няма да може да просъществува в АртАрия в това мощно поле.
4. Задачата на наРода е да приеме артефактите със заветите, оставени от Предците от Първородния Род на семейството на княгиня Олга, да помага всячески да се осъществят тези стъпки и да живее в чистота според Завета на Предците и преклонение пред ВсеВишния и Първородния Царски Род, защото задачата на Рода Дуло е да служи на Вишен (ВсеВишния), нашият Небесен Отец, за благото на наРода.

Веда за АйРа:

https://kosmicheskovreme.com/blog/2021/07/29/5992/

Заветът на Вишен:

https://kosmicheskovreme.com/blog/2021/07/29/5998/

Виждате сериозността и спешността от действията в Заветът на Вишен. Когато сме повишили вибрациите си чрез Обряда и построяването на Храм-генераторите на Вишен, автоматично ще знаем как да действаме, за да продължим еволюцията на Духа в Родовете по нашите Земи. Първата стъпка е Обрядът, добре сте дошли. Елате и ще имате възможност да общувате с Духа на Рода на Айриите. Ще ви се върне родовата памет и родовата сила.

Послания на Царица Леи Лия от рода Дуло

8180b1099863d9fb3f7c0432a253162d

Много е важно за сънародниците да приемат завет оставен от царица Олга-Прекрасна за своя род (семейство) народ на Ариите. Това е важно събитие, което съединява нас, сегашните, с онова време, когато е живеела Олга Прекрасна. След като научи за смъртта на Игор, тя тръгна за древлянските земи да попита за смъртта на съпруга си. Пристигна заедно с взвода си, спря на реката Уж, изгради бивака и върху камъните насред реката сложи палатката, на десния бряг, построиха параклиса. Олга Прикраса влезе в строгия пост и молитва, обръщайки се към Небесния Отец Вишен, от когото от незапомнени времена водеше въжето си нейният Род, нито на крачка не отстъпвайки от законите му. Ето молитвата й: «Благословен е Небесният ни Отец, благословени са Духове на прародителите, благословена е Земята ми и водите на Лада, които ни дават живот, благословена е АйРа, която ни роди, избирам пътя, по който да идвам при тебе, дай ми силата да спазвам Закона ти, да го пазя със цялото си сърце, който е силата на моя народ, мечът ни, който научава ръцете ни да се бият, щитът ни, който ни предпазва от беззаконие, коленичи Сварти, която съединява Всемирието със Земната твърд, Отец ела и ни докосни, блесни с огнените си стрели, измети враговете ни, избави нашия народ от чуждоплеменните синове, които ни носят гибел. Благословен е народ, който спазва Законите ти, благословен е народ, който Те има…» Continue reading

Стихотворен Призив за обединение на Рода

FB_IMG_1627645387746

Вставай Род Айрасов Великих,
Смахнем с себя мороков кров,
Очистим Мать Землю родную
От все паразитов, врагов.
Вставайте башкиры, киргизы,
Болгары – великий народ,
Вставай с нами сербы-братушки,
Поднимемся Светлый Народ!
Вставай белорус, россиянин
И украинец вставай!
На Землях Священной АйРати
Не гоже нам всем враждовать!
Нас всех разорвав, расселили,
Границей закрыли проход.
Но вспомним все мы, что единый
Айрасов Великий Народ!
Мы вспомним Богов Наших Светлых
И Айру Великую Мать!
Объединимся на веке –
Нельзя больше нас разорвать!
Мы вспомним, что Дух наш Единый,
Единая Наша Душа!
Потомки Великих Айрасов
С Богами нам жизнь навсегда!
Вставайте Сварожича дети
И Велеса – внуки Земли,
Перуна грозного племя,
Даждьбога родные сыны!
Единый Отец у нас – Вышень
И Лада – единая Мать!
Пора стать достойными предков,
Довольно всем нам враждовать!
Ведунья Зарьяна
02.09.2020
Continue reading

Заветът на Вишен

Завет на Вишен към Олга-Прекрасна, Царица на Айрийците от Великата Държава Артария, писан на три сребърни пластини.

Дъще Моя, бъди благословена! Ти изпълни Волята на Предците, събирайки РОДовете в един наРОД. За съхранението на твоя РОД, в който е Моята Кръв, давам този Завет, и което ще говоря, никой да не смее да промени, в противен случай ще прокълна завинаги.

Дъще Моя, Твоят РОД, докато не изтече срока, трябва сякаш да умре, да се разтвори сред хората, да бъдете пазени от верни Пазители. Ако някой мисли да Ви навреди, ще загине не само в тялото, защото е малко, но и в духа и душата. И те ще се плодят като боклуци и аз ще ги отмия, защото ще бъдат безполезни и няма да ги допусна при Себе си.

В тайна трябва да пазим Дъщеря Ти. Нека бъде благословена, синовете и дъщерите на Майка Ти да И́ се покланят, да бъде почитана. Онези, които Я благославят, да бъдат благословени, проклинащите – проклети. Народите да И́ служат и племената да И́ се покланят, защото чрез Нея ще се роди Онази, която ще бъде Твоята Майка. Тя ще се роди в света, когато настъпи краят на дните. И Тя ще може да даде на този наРОД Сила, защото Тя е и началото на живота, и краят на всичко живо.

Аз ще дам много пророци за този наРОД, но от това ще има малка полза. И цели родове, които не спазват Моя заКОН, ще загинат и вече никой няма да може да ги спаси. Този наРОД ще приеме голяма скръб и срокът ѝ ще е хиляда години. И ще има глад, войни и най-вече омерзение на Духа. И, подобно на псета на разтерзание*, тези лъжливи князе ще терзаят този наРОД и в безумието си, творейки клевети**, ще носят гибел на хората и на себе си. Нека бъдат проклети тези самозвани князе, не живеещи по княжеския заКОН!

Тя ще дойде да изпълни Моята запоВЕД, както Аз обещах на Твоите Праотци. Тя е длъжна да си сложи сребърния Венец на Първородството, за да обедини РОДовете вовеки. Ако сме същата кръв с Нея, това няма да И́ навреди. И ще И́ дам Съд да върши над този наРОД. И каквото Тя реши, ще направя всичко, защото това е заКОН. Не трябва да се грижите за неверието на наРОДа. Неуважението към Твоя РОД, ще ни даде да знаем кой има заКОН и кой го няма. Дъще Моя, когато Тя, в неВЕДение, със своя Пазител изпълни този първи заКОН, ела при Нея, успокои Я и Я научи на всичко, което трябва да знае. Аз ще дойда и ще говоря с Нея. И всеки, който във велико смирение, когато Моята Дъщеря си надене Венеца на главата, преклони коляно, ще се спаси и ще бъде белязан от Духа Ми. Другите ще загинат.

Този Завет трябва да се изпълни призори в деня, в който Аз заченах Живота на Земята и това беше велик празник. И ако Моята Дъщеря, наденвайки си Венеца, започне да моли за своя Народ, Аз ще дам заКОНа, че Животът е същността, а ако не – гибел за всички.

Това е написано на три сребърни листа през индикт 5, година 6454 от създаването на света, на което аз, Григорий Черноризец, и много хора сме свидетели!

___________________________________

* псета оставени на гладна смърт да ги разкъсат дивите зверове

** подправяйки фактите и историята

Отпечатък от пластините и превод на арийски.

Continue reading

Веда за АЙРА – древната Веда на нашите Предци

FB_IMG_1627799671729

Веда за АйРа

Веда за сътворението на Земната твърд от АйРа
и запечатването на лика на Земята във ВсеМИРието.

Когато във ВсеМИРието беше хаос, АйРа родена от РАмха влезе в този хаос, като лъч от светлината на Слънцето, нашият дядо. Усмирявайки буйството на стихиите, определяйки Съдбата, сътвори Земната твърд. Вдъхна живот, РАждайки Божественият син и името му нарекоха всички РОДове Вишен. В благодарност стихиите от метал и огън сътвориха ДАР на АйРа – корона, надарявайки короната със силата на равновесието. Намирайки се във веЛИКо спокойствие и творене, съюзът на Стихиите създаде Лад между ВсеМИРието и Земната твърд. Ладът се разля като прясна вода, приемайки формата на дева прекрасна. Виждайки красотата и мъдростта на Лада, АйРа я взе за жена на Вишен. Вишен въздигна Дивен град, почитащ Боговете на ВсеМИРието, наричайки го Айрати, в чест на своята Велика Майка. Огради земята на РОДа, семейството свое с осем храма, които напълни със Светлината на Слънцето – своя дядо. А над града кръжеше Сварти, съединяваща ВсеМИРието със Земната твърд, запечатвайки ред и справедливост във Вселената.

Continue reading