Category Archives: Книги

Майстор на Себереализацията – Сиддхарамешвар Махарадж

Истински шедьовър в духовната литература, “Майстор на Себереализацията” е книга, която ще разруши всяка ваша илюзия, за да ви установи в естественото ви състояние на мир и покой. За мен преводът ѝ беше истинско пътешествие към Мен самия. Сиддхарамешвар Махарадж тук дава беседи на тема Адвайта-Веданта (Недвойственост) на своите предани, но изключителното е, че в Негово Присъствие е бил друг Майстор, самият Нисаргадатта Махарадж, записвайки внимателно всяко Слово от Нектара на Безсъртието, свободно леещ се от устните на Садгуру. Именно тези записани Слова са поместени в книгата. Винаги съм се чудел откъде идва това непосредствено, пряко и точно разбиране на Реалността в Нисаргадатта. Отговорът се корени в тази книга, в която ясно си проличава, че Източникът на Словото и Източникът на Слушането е един и същ. Без никакво изкривяване, учението е предадено крайно безкомпромисно. Сигурен съм, че книгата ще ви даде яснотата, която ми даде и на мен. При желание да се запознаете с целия български превод на книгата, пишете имейл на admin@kosmicheskovreme.com