Похвално Слово на Св. Климент Охридски за Св. Константин-Кирил Философ

Похвално Слово на Св. Климент Охридски за Св. Кирил Философ

Но коя ли уста може да изрази сладостта на Неговото Учение Божествено (от Господа) или кой език може да разкаже за неговите подвизи, трудове и добротата на живота му?

Господ направи по-светла от Светлината тази Уста, която просвещаваше помрачените от греховната лъжа.

Неговият език (на Господ, чрез Св. Кирила) изля сладостни и Живи Слова, Пречистите Му Устни разцъфтяха като цвят, чрез Премъдростта;

Неговите Пречестни Пръсти (на Господ) сътвориха тези Органи Духовни – Книгите, и ги украсиха с букви златозарни, (а Св. Кирил ги предаде нам)!;

Чрез неговата богогласна уста (на Св. Кирил) се напоиха ония, които жадуваха за Разум Божий;

чрез нея се насладиха мнозина, които приеха Животворна Храна, чрез нея Бог обогати мнозина с Богопознание и с Богоплетен Венец увенча многоплеменния Словянски Народ (Народа на Словото), при който бе изпратен този нов Апостол.

И тъй, от тази уста избликна изворът на Живата Реч, която напои пресъхналата наша сухота; и чрез тази уста бе завързан многохулния език на еретиците.

Тази пречестна уста, прочее, се яви като някой серафим, славещ Бога, и чрез нея ние познахме Трисъставния Бог, Който по същност е Един, а по свойства и имена е разделяем и прославян еднакво – вечно съществуващите Отец, Син и Свети Дух.

Затова, о преблажени отче Кириле, аз облажавам твоите устни, от които се изля духовна сладост за моите устни.

Облажавам твоя Многогласен Език, който като възсия над моя народ със Зарите (Думи на Сила) на Троичния Безначален Бог разпръсна греховния мрак.

Облажавам пресветлото, озарено от Светия Дух, твое лице, чрез което изгря Многоразумната Светлина, съкрушавайки многобожеската лъжа.

Облажавам златозарните твои очи, които изцелиха нашата неразумна слепота, и така изгря и засия Светлината на Богопознанието.

Облажавам ангелозрачните твои зеници, озарени от Божествената Слава, които ме посветиха с Боговдъхновени Слова (Сили и премахнаха сърдечната ми слепота.

Облажавам твоите пречисти ръце, чрез които слезе върху моя народ дъждовният облак на Богопознанието, който напои с изтичаща от Бога роса изгорелите от греховна суша наши сърца.

Облажавам твоите движени от Бога пръсти, чрез които се написа за моя народ освобождение от греховното иго.

Облажавам твоята светозарна Утроба, от която изтече за моя народ Вода Животворна, изливаща се отгоре, чрез твоите молитви.

Облажавам светлите твоите нозе, с които ти бързо обходи като Слънце целия свят, проповядвайки Боговдъхновеното Учение (на Посветените).

Облажавам твоите златозарни стъпки, чрез които насочи нашите заблудени стъпки по Правия Път.

Облажавам пресвятата твоя душа, чрез която се изцелиха греховните рани в душите ни, и чрез твоите (дадени от Бога) Духовни Слова се всади разум в нашите сърца.

Облажавам твоята Пречестна Църква, в която почива многоразумното и богоречиво твое тяло.

Блажен е градът, който е приел третия изпълнител на Божия Промисъл, (защото когото е приел, пак ще приеме);

той, прочее, завърши недовършеното дело на двете върховни светила (Апостолите Петър и Павел) и стана блажен.

Затова Господ Бог разпореди той да получи пречестен покой при тях.

Той почина с мир в Господа през 6377 година от сътворението на света (869 година от идването на Нашия Господ) в четиринадесетия ден на месец февруари.

И след като бе свършил всички служби и трудове, поради живота и вярата си той се причисли към светите отци.

И стана с ангелите – ангел, с апостолите – апостол, между пророците – пророк, и заедно с всички светии – съучастник в Божията Слава.

Преподобни учителю, заедно с тях моли се за нас, които чествуваме преславното твое успение, за слава на Пресветата Троица – на Отца и Сина, и Светия Дух – сега и всякога, ви во веки веков. Амин!

/Из “Тр. Послания/

Източник: https://eklekti.com/похвално-слово-на-св-климент-охридски/

Поръчай книгата: https://books.bogari.bg/produkt/тракийските-послания/