Археометричният Сонометър на СЕНТ ИВ ДꞌАЛВЕЙДЪР и Рабошът за писане и смятане на нашите предци

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев

Източник: https://www.istor-konf-varna.com/доклади-от-историческа-конференция-в/