Историята на Балканите на фона на Световната цивилизация

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Красимир Христов

Източник: https://www.istor-konf-varna.com/доклади-от-историческа-конференция-в/