Ерата на Георги Синкел – препъни камъкът на съвременните историци

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/Untitled1.png

Този доклад анализира ерата на Георги Синкел. Обсъжда се концепцията за Нова ера. Доказано е, че Георги Синкел не датира неговата хронология в съответствие с Александрийската ера. Показани са фундаменталните грешки, които историците са направили, докато датират реални исторически събития.

Автори: Т. Танев, А. Манев, В. Ташев

Източник: http://www.sustz.com/bg/?f=journal&number=39