Имперската династия на рода Дуло

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_16_07.55.10_edit_1.jpg

Извършен е анализ и верижно описание на появата, развитието и властването на древната българска владетелска династия на рода Дуло. Изявени са връзките между Именника на българските князе и запазената българска история в източника Джагфар Тарихи. Анализирани са датировките в Именника, в Джагфар тарихи и в Хронографията на Теофан Изповедник. Показано е непрекъснатото преминаване на владетелската власт от един владетел в друг владетел от династията на рода Дуло. Показано е отношението на гърците(византийците) и на европейските кралски династии към имперската династия на рода Дуло.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов

Източник: https://www.amatbg.com/articles/kalendar-i-hronologia/imperskata-dinastia-na-roda-dulo