Изгубената църква

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_13.10.00_edit.jpg

КРЪГЛАТА ЦЪРКВА В ПРЕСЛАВ
(РАЗМЕРНО-МУЗИКАЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ)

В настоящото изследване се доказва построяването на християнския храм Кръгла църква до Велики Преслав през 324-325 година. Използвани са неоспорими исторически източници. Обяснени са редица неясни за историческата наука факти. Кръглата църква е поставена на вярното ѝ място върху времевата ос на историческото време.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев, Динко Господинов

Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките, Филиал Стара Загора

Източник: https://www.amatbg.com/articles/istoricheski-izsledvania/izgubenata-cyrkva