Пасхалната ера на римските епископи

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_09.29.00_edit_1.jpg

Това е първият опит да се анализира Ерата на Скалигер в дълбочина. Разглеждат се възгледите на древните мъдреци за устройството на материалната и духовната вселени. Паралелно с пресмятанията на Нострадамус се прави и се показва защо Римските епископи са използвали ерата от 4713 г. пр.н.е.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев

Източник: https://www.amatbg.com/articles/kalendar-i-hronologia/pashalnata-era-na-rimskite-episkopi