Характерни особености на Римския лунен календар

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_13_20.48.45_edit.jpg

Това изследване се фокусира върху особеностите на Римския лунен календар като местен календар, неподходящ за датиране на исторически събития. Възроден е алгоритъмът за определяне на датата на Нова година според този календар. Докладът илюстрира как Георги Синкел използва Римския лунен календар в своята хронография. Показали сме точността на датирането на Синкел на събитията през 33 г. от Новата ера.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Динко Господинов

Източник: https://www.amatbg.com/articles/kalendar-i-hronologia/harakterni-osobenosti-na-rimskia-lunen-kalendar