Летописите за Гайна и кометата

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_11_23.28.34_edit.jpg

Това изследване се съсредоточава върху хрониките за посещението на Гайна при византийския император Аркадий. Направен е анализ на небесната ситуация в приблизителния час на срещата. Показано е времето на унищожаване на храмовете на Трако-Илирийската апостолска църква в Константинопол и в последствие в империята.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев, Динко Господинов

Източник: https://www.amatbg.com/articles/istoricheski-izsledvania/letopisite-za-gaina-i-kometata