Български циклов календар – принципи, устройство, аритметика

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_09_06.52.12_edit_1.jpg

Тази статия се фокусира върху основните характеристики на изцяло нов български циклов календар. Показани са основните принципи на структуриране на календара и са дадени примери за синхронни изчисления с християнския календар.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Динко Господинов, Красимир Христов

Източник: https://www.amatbg.com/articles/kalendar-i-hronologia/bylgarski-ciklov-kalendar