Tag Archives: слънчев часовник

И върна се сянката десет стъпала…

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_17_10.45.35_edit.jpg

Според различни източници сянката на стените пред стъпалата откъм изгрева и залеза на Слънцето при спускане надолу и връщане нагоре по стъпалата на каменния Ахазов часовник е изминавала едно стъпало за четири минути, а каменният часовник е имал 120 стъпала, за изгрев и толкова за залез на Слънцето, за да може да обхване светлата част и на най-дългото денонощие в годината – това на лятното слънцестоене.

Автор: Таньо Танев
Continue reading