Category Archives: Таньо Танев, Ангел Манев

Българският народ – съхранител на свещената азбука

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/Untitled.png

Направен е анализ на условията, на които трябва да отговаря една азбука, за да бъде свещена. Доказва се, че Глаголицата е свещена азбука; доказан е нейният древен произход и мястото ѝ като първата глаголна азбука.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Динко Господинов

Continue reading

Свещената азбука Глаголица и Тракоилирийската църква

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_07_15.37.07_edit.jpg

Представени са глаголическият запис от стената на Кръглата църква до днешния град Велики Преслав и възстановената Българска азбука Глаголица въз основа на същия този запис. Разгледани са връзките и условията, за да бъде една азбука свещена. Посочено е коя е истинската и свещена Глаголица. Извършен е археометричен анализ на глаголическите букви и е показано защо азбуката е свещена. Показана и обоснована е връзката на Глаголицата с апостолското християнство на Тракоилирийската (българска) апостолска църква, основана от святия апостол на Спасителя, свети Андрей Първозвани в 38 – 42 г. н.е.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Венера Иванова, Мария Дойчева

Институт за Космически изследвания и технологии – БАН

Continue reading

Седемдесетте седмѝци на пророк Даниил

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_05_12.44.11_edit.jpg

Като изхождаме от Светото писание, от историческите факти и от доказателствата на точната астрономия, твърдим, че 33г.н.е. е последната от „4173-те години и осем месеца повече или по-малко“, описани от Нострадамус като период, обхващащ генезисното време на бялата семитска подраса „от сътворението на света до изкуплението на човечеството“. Разчитането на хронологията на Нострадамус е ключът към свещената хронология на евреите и християните в техните свещени книги и свещени писания. Разпятието и възкресението на Иисус Христос е онази възлова точка от вселенско-времевите съотношения, която бележи края на инволюцията (слизането надолу в материалния свят) и началото на еволюцията (изкачването нагоре към висшите генезисни нива) на човека от петата коренна раса.

Автор: Таньо Танев

Continue reading

Археометричен анализ на древни орфически символни записи, открити в Родопите

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_25_14.39.28_edit.jpg

Въз основа на Азбуката Ватан и с помощта на Археометъра са разчетени и озвучени древни орфически символни записи, открити от поета и следовника на живия дух и на древните традиции на Родопите Никола Гигов. Описани са в текстове сакралните значения на символните записи. Показана е азбуката Ватан с нейните букви и тяхното двойно разчитане и произнасяне. Показани са и цифровите съответствия на буквите. Направени са музикални аудио записи на древните символни записи. Символните знаци са разчетени и музикално археометрирани от Таньо Танев и Ангел Манев. Музикалното съответствие е изпълнено от Краси Желязков.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев

Continue reading

Оживяване на археометрична музика чрез влиянието на космологичните фактори

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_25_10.18.43_edit.jpg

Описан е алгоритъм за създаване на жива археометрична музика с отчитане на планетарното и зодиакално влияние върху емоционално-жизнените процеси в човешкия организъм. За отразяване на влиянието на планетите като „дневни“ и „нощни“ в техните астрологични домове, дадено е нормираното повишаване или понижаване на честотата на музикалната нота, съответстваща на съответната „дневна“ или „нощна“ планета. Описан е изборът на музикалния инструмент, съответстващ на зодиакалното съзвездие и стихията му, в което в момента е Слънцето, при изпълнение на едно и също музикално произведение през различните месеци от годината.

Автори: Венера Иванова, Ангел Манев, Таньо Танев

Пример /археометрична музика/. Химн на името БЪЛГАРИЯ:

Continue reading

И върна се сянката десет стъпала…

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_17_10.45.35_edit.jpg

Според различни източници сянката на стените пред стъпалата откъм изгрева и залеза на Слънцето при спускане надолу и връщане нагоре по стъпалата на каменния Ахазов часовник е изминавала едно стъпало за четири минути, а каменният часовник е имал 120 стъпала, за изгрев и толкова за залез на Слънцето, за да може да обхване светлата част и на най-дългото денонощие в годината – това на лятното слънцестоене.

Автор: Таньо Танев
Continue reading

И все пак „десетата планета“ трябва да я има

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_17_08.55.25_edit.jpg

В пресата от 13.09.2005 г. Кликнете върху снимката, за да прочетете.
Кликнете за цял размер

В историята на човечеството, в неговите митове и легенди, в свещените писания на отделните епохи и религии, и в Библията има ли описани природни феномени, които Астрономията не може да обясни и които биха могли да бъдат обяснени само с наклона на земната ос? Оказва се, че все пак такива природни феномени са се случвали и очевидците, неможейки да ги обяснят, точно и старателно са ги описали…

Автор: Таньо Танев

Continue reading

Библейска хронология, разпятие, нова ера

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_16_09.44.06_edit.jpg

В изследването се обсъжда еврейска история от Създаването на света според предсказанията на Нострадамус в писмото му до Анри II Валоа. Определена е точната дата на Пасха при разпятието на Исус Христос въз основа на астрономически и календарни събития. Показана е синхронизация е при датиране според Слънчевата ера на творението и действителната историческа хронология от Новата ера.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев

Continue reading

Имперската династия на рода Дуло

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_16_07.55.10_edit_1.jpg

Извършен е анализ и верижно описание на появата, развитието и властването на древната българска владетелска династия на рода Дуло. Изявени са връзките между Именника на българските князе и запазената българска история в източника Джагфар Тарихи. Анализирани са датировките в Именника, в Джагфар тарихи и в Хронографията на Теофан Изповедник. Показано е непрекъснатото преминаване на владетелската власт от един владетел в друг владетел от династията на рода Дуло. Показано е отношението на гърците(византийците) и на европейските кралски династии към имперската династия на рода Дуло.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Анатолий Радев, Динко Господинов

Continue reading

Датиране на Именника на българските князе

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_20.25.28_edit.jpg

Чрез използване на зооморфния зодиакален пакет и ерата на Българския циклов календар на Танев-Манев, ерата на Георги Синкел, пасхалните ери на отците на Църквата и Римския лунен календар, е извършено точно датиране на времето на възцаряване, царуване и управление на българските владетели от Именника на българските князе. Показан е алгоритъмът на самото датиране чрез налагане на 12-годишния зооморфен зодиакален пакет на Танев-Манев от началото на българската ера – 5504 г. пр.н.е. по посока на годината на възцаряване на княз Телец и обратно по описаните събития в Именника на българските князе – възцаряване и царуване на българските владетели. Показана е непрекъснатостта на предаване на властта от един владетел на друг владетел без периоди на безвластие. Показана е надеждността и точността на Именника на българските князе като исторически документ, важен за историята на България и на дунавските българи.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев
Continue reading

Изгубената църква

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_13.10.00_edit.jpg

КРЪГЛАТА ЦЪРКВА В ПРЕСЛАВ
(РАЗМЕРНО-МУЗИКАЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ)

В настоящото изследване се доказва построяването на християнския храм Кръгла църква до Велики Преслав през 324-325 година. Използвани са неоспорими исторически източници. Обяснени са редица неясни за историческата наука факти. Кръглата църква е поставена на вярното ѝ място върху времевата ос на историческото време.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев, Динко Господинов

Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките, Филиал Стара Загора
Continue reading

Пасхалната ера на римските епископи

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_14_09.29.00_edit_1.jpg

Това е първият опит да се анализира Ерата на Скалигер в дълбочина. Разглеждат се възгледите на древните мъдреци за устройството на материалната и духовната вселени. Паралелно с пресмятанията на Нострадамус се прави и се показва защо Римските епископи са използвали ерата от 4713 г. пр.н.е.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев
Continue reading

Характерни особености на Римския лунен календар

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_13_20.48.45_edit.jpg

Това изследване се фокусира върху особеностите на Римския лунен календар като местен календар, неподходящ за датиране на исторически събития. Възроден е алгоритъмът за определяне на датата на Нова година според този календар. Докладът илюстрира как Георги Синкел използва Римския лунен календар в своята хронография. Показали сме точността на датирането на Синкел на събитията през 33 г. от Новата ера.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев, Динко Господинов
Continue reading

Пилат, Нострадамус… 4174 година „от сътворението…“

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_13_20.13.59_edit_2.jpg

Извършени са уникални изследвания относно датирането на събитията, свързани с Разпятието на Исус Христос, сравнени са три календарни системи – Слънчевата библейска система, Римската лунна система и Юлианската християнска система. Точната дата на Пасхата в Разпятието на Исус Христос е определена въз основа на астрономически и календарни събития. Доказва се, че синхронизацията е възможна едва през 33 г. от новата ера. Анализиран е орденът на Понтий Пилат през 4174 г. от създаването на света.

Автори: Таньо Танев, Ангел Манев, Веселин Ташев
Continue reading

Летописите за Гайна и кометата

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_11_23.28.34_edit.jpg

Това изследване се съсредоточава върху хрониките за посещението на Гайна при византийския император Аркадий. Направен е анализ на небесната ситуация в приблизителния час на срещата. Показано е времето на унищожаване на храмовете на Трако-Илирийската апостолска църква в Константинопол и в последствие в империята.

Автори: Ангел Манев, Таньо Танев, Веселин Ташев, Динко Господинов
Continue reading

Свещените азбуки, Нострадамус, Скалигер, хронологии и исторически събития

http://kosmicheskovreme.com/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_10_20.36.14_edit.jpg

Разчетена е хронологията на Нострадамус в писмото му до френския крал Анри ІІ Валоа. Въз основа на писмото и на подредбата, сакралното и числово значение на буквите на свещената еврейска азбука, на знанията от Талмудическата Кабала и знанията на древната Кабала за могъществото на 22-те свещени букви на азбуката Ватан, описано е генезисното време на евреите в трите Вселени на Мирозданието: – Божествената, Астралната и Човешката Вселени. Обяснено е как Скалигер, бидейки приятел на Нострадамус и знаейки за края на земната еволюция на евреите, е съставил своята ера и пасхалната ера на Римските епископи с начало 4713 г. пр.н.е. и действаща до 9999 г.н.е.

Автори: Таньо Танев, Динко Господинов
Continue reading