Космологията на “Сканда Пурана”

images

Първа част

I.ii.40.172. Карандхама каза: Искам да узная правилната класификация на Югите1. Винаги съм жадувал това.

173. Махакала заразказва: Знай, че първата юга е Крита; след това идва Трета. Накрая са Двапара и Кали. Накратко, те са четири.

174. Юга-вритта (т.е. основните характеристики на югите) са следните: Крита Юга е Саттвика (т.е. хората имат саттвична природа). Трета е Раджасика. Двапара е микс от Раджаса и Тамаса (т.е. природата на хората в нея имат и от двата типа качества), докато Кали е позната като Тамасика.

175. В Критаюга върховенство има Дхяна (Медитацията); в Трета водещо е Яджна (Жертвоприношението); върховна в Двапара е Истинността, докато единствено Дана (Дарението) е такова в Кали.

176. В епохата Крита творението е ментално и поведението цели блаженство. Жителите са брилянтни и лъчисти. Те са задоволени и вечно стремящи се към блажена наслада.

177. В епохата на Крита сред жителите няма разлика между високопоставен и подчинен. Всички те били преуспяващи без никакво разграничаване. Те живеели еднакво дълго, били еднакво красиви и щастливи.

179-180. По това време нямало кастово разграничение или правила за различните етапи в живота. Не можело да става и въпрос за смесени касти. Те винаги медитирали единствено върху Шива, великия Бог, а не върху други. В последната четвъртина на тази Епоха, радостта се позагубила. Тогава се появили дърветата, конете и подслоните.

181-182. (Тези дървета) давали облекло, украшения и храна. На същите дървета във всяка листна чашка пчели произвеждали превъзходен пчелен мед. Той имал сладка миризма, хубав цвят и изключителен вкус. В края на Крита Юга тези жители се хранели с този пчелен мед.

183-185. Хората живеели добре нахранени и весели. Те не се разболявали. След като минало известно време, тяхното вкусово сетиво се обострило. В съответствие с низходящата природа на Югата, медитацията върху Шива намалявала (по честота и дълбочина). Те започнали да изтръгват тези дървета насилствено (за да извличат все повече продукти). Поради това лошо поведение от тяхна страна, породено от порока на алчността, тези Калпа дървета изчезнали на някои места, заедно с производството на мед.

186. Дори когато това Сандхи (застъпване между Крита и Трета Юга) било почти преминало, малко преди края му се надигнали съперничество и диспути. Поради студа и жежко слънце, а също и поради ментални страдания, те станали изключително обезсърчени.

187. За подслон те направили тук-таме къщи и обители. След това, в Третаюга, отново се появили Сиддхите (Съвършените същества).

188. Поради дъжда поникнали четиринадесет вида селски и горски билета и други растения.

189. Израснали дървета, пълзящи растения и храсти, заедно със сезонни плодове и цветя. С тях, а също и със зърно, плодове и цветове, те (хората) се изхранвали.

190-191. От тогава насетне страстното желание и алчността отново били възродени в хората във всяко отношение. Слагайки ръка върху реките, полетата и планините и експлоатирайки ги със сила и мощ, те насилствено си присвоявали продуктите на дърветата, пълзящите растения и билките. Затова четиринадесетте типа билета и други растения били унищожени, противно на техните очаквания.

192. След като увехнали, тези билки били погребани в земята. Жителите били огорчени. В името на благото на всички живи същества Притху, сина на Вена, издоил кравата (във формата на земята).

193-198. От тогава билките и други зеленчуци били култивирани чрез оран. Жителите се изхранвали със земеделска работа и били закриляни от Кшатриите (воините). Разпределението на кастите и етапите от живота (варните) и системата от Яджна характеризират Трета Юга. Безумните жители оставили свободата във формата на медитация върху Садашива и се обърнали към цветистата реч. Посредством привързаността те постигали рая.

След това в Двапара Юга разните хора започнали да се различават по възгледи и мнения, ментално, вербално и физически. Земеделието и други преследвания били поддържани с голяма трудност. Те били алчни и им липсвала сила на духа. Те оставили Шива. Имало смесица от Дхарми (религиозни ритуали). В Двапара Юга правилата на кастите и етапите от живота започнали да не се спазват. Ведите били разделени на четири от Вяса. Едната Веда била разделена на четири части заради Брахманите. Итихасите и Пураните станали много заради различията в характерите на хората.

199-202. Осемнадесетте Пурани са Брахма, Падма, Ваишнава (Вишну), Шива, Бхагавата, Нарадя, Маркандея – седмия, Агнея, споменат като осми, Бхавишя, който е деклариран като деветия, Брахмавайварта, който се помни като десетия, Линга, който е единадесетия, Вараха, който е дванадесетия, Сканда, който е тринадесетия, Вамана – четиринадесетия; Курма, който се помни като петнадесетия; Матся, който е споменат като шестнадесети, Гаруда е следващия и накрая Брахманда.2

203-208. Чуй Вясите в тази Варахакалпа3. Те са: Риту, Сатябхаргава, Ангирас, Савитри, Мритю и интелигентния Сатакрату. Следващите са Вашиштха, Сарасвата, Тридхаман, Ведавит, мъдреца Триврита, Сататеджас, който е поменат като самия Вишну Нараяна, Карака интелигентния, Аруни, Бог Ританджая, Кританджая, Бхарадваджа, Гаутама, Кависаттама, мъдреца Ваджашравас, мъдреца Юшмаяна, Тмабинду, Рикша, Шакти, Парашара, Джатукарня, мъдреца Двайпаяна, който е самия Вишну. Всички те, главния от които е Ашваттаман, са били набелязани като бъдещи. Дхармашастрите (съставени) в Двапара за благото на света са различни.

209-210. Законодателите на Дхармашастра4 са следните: Ману, Атри, Вишну, Харита, Яджнавалкя, Усанас, Ангирас, Яма, Апастамба, Самварта, Катяяна, Брихаспати, Парашара, Вяса, Шанкха, Ликхита, Дакша, Гаутама, Шататапа и Вашиштха.

211. След свечеряването на Двапара, когато Кали Юга започна да функционира, Шаива йога изчезнала и били родени Йогананданите5.

212-216. Първият, Шветакали, разпространителят на поклонението към Шива, бил самият Рудра. След това са: Сутара, Тарана, Сухотра, Канкана, великия мъдрец наречен Лока, Джайгишавя, Бог Дадхивахана, мъдреца Ришабха, Дхарма, Угра, Атри, Сабалака, Гаутама, Ведаширна, Гокарна, Шикхандибхрит, Гухаваси, Джатамали, ужасяващия Аттахаса, Лангали, Самями, Сули, Динди, самия Джундишвара, Сахишну, Сомашарма, Лакулиса от Каяварохана. О, кралю, тези и другите са бъдещите учители по Йога (Йогешвари) поред. В Кали Юга, о, кралю, те ще резюмират и разяснят обожанието на Шива.

217. Така бяха споменати накратко Шастрите (философските системи) за епохата Кали. Чуй характеристиките на епохата Кали, което причинява както наслада, така и тревога.

218. В епохата Кали6 хората, чиито сетивни органи тогава са завладени от Тамас, започват да се държат измамно и ревниво и те завиждат на аскетите и ги убиват.

219. В епохата Кали привързаността (към светски обекти) е мъчително доминираща. Има постоянен страх от глад и суша. Бедствията във всички страни са много ужасни.

220. Шрути (Писанията) не се считат за авторитет, защото хората прибягват до нечестиви дейности. Те са безбожни, с неправилно поведение, с прекомерно горещ темперамент и лишени от блясък и лъчезарност.

221-222. Алчните хора, изричащи лъжи, са зли и имат предимно женско потомство. Поради лоши ритуали, погрешни учения, лошо поведение, богохулни писания и погрешни Кармани на Брахманите (на Ведите), населението започва да запада. Кшатриите (воините) и Вайшите (земеделците) изчезват. Шудрите (служителите) и Брахманите (духовниците) се увеличават на брой.

223. Шудрите седят заедно с Брахманите и приемат тяхната храна. Те (Шудрите) лежат с тях на едно и също легло. Шудрите се държат като Брахмани, а Брахманите се държат като Шудри.

224. Крадците преследват дейностите на кралете, а кралете се държат като крадци. Непорочните жени стават рядкост и Абхисариките (т.е. жените, които ходят на срещи с любовници) се увеличават.

225. Тогава земята дава по-малко плодове и други продукти. На други места дава прекомерно много плод. Кралете не защитават (жителите). Те ги ограбват безскрупулно, поради тяхната греховна природа.

226. Хора, които не са родени от Кшатрии, стават управници. Брахманите се препитават от Шудри. Всички Шудри стават хора, които спорят, дискутират и тълкуват. Те са приветствани от Брахманите с поклон.

227-230. Седейки и виждайки Брахмани, хората с много слаб интелект не започват да се движат, за да отдадат почитания.

С голямо смирение Брахманите държат техните ръце пред устата си и шепнат (разни) думи дори в ушите на най-лошия Шудра. Когато присъстват Брахмани, Шудрите заемат високи места, дори докато те ги гледат. Въпреки че кралят знае това, той не ги наказва. Виж силата на (смяната на) Времената.

Брахмани с оскъдно знание, но надарени с власт и състояние, украсяват Шудри с ослепително бели цветя и други декорации. Брахманите приемат долни парични дарения от еретици.

231-232. Затова най-долните Брахмани попадат в ада на Раурава, който не може де бъде прекосен. Брахманите започват да продават плодовете от техните покаяния и Яджни (жертвоприношения). Ще има милиони такива яти (аскети) в епохата Кали. Тогава хората ще имат малобройно мъжко поколение и изобилие от дъщери.

233. Те цензурират Ведически изказвания и жителите търгуват с Ведите. Текстове, композирани от самите Шудри, стават авторитет.

234. Ще преобладават хищниците, а броят на кравите ще намалява. Няма да има чистота в ничии ритуали, като например доброволни дарения и др.

235. Добрите хора ще бъдат унищожавани. Кралете няма да бъдат адекватни защитници. Хората ще продават хранителни продукти в провинцията. Ведите ще се продават под път и над път.

236-237. Младите жени в Кали ще продават косите си. Жените ще бъдат главни и важни хора в семейния дом. Те ще бъдат твърди и груби, а също зле облечени в мръсни одежди. Те ще бъдат арогантни и алчни, поглъщащи много храна като зли духове, наречени Крити. Основното общество ще бъде от търговци, интересуващи се от бизнес сделки. Васава (Индра) ще сипе дъжд безразборно.

238-240. Хората ще просят за много неща. Те ще бъдат заобиколени от личности, които имат пошла дейност, поведение и навици, а също и от еретици с фалшива и заблуждаваща маска. Те ще бъдат взаимозависими. Хората ще бъдат непоколебими в извършването на греховни действия. Те ще ограбват от другите техните скъпоценни камъни и бижута и ще обезчестяват благоприличието на съпругите на други мъже. Към края на Югата, мъже на възраст по-малка от шестнадесет и момичета на дванадесет ще имат деца.

241-244. Ще има крадци, които ограбват други крадци. Ще има крадци, които вземат всичко на тези крадци. Когато преследването на знание и свещени ритуали престанат да бъдат на мода, когато светът престане да извършва благочестиви дейности, червеи, мишки и змии ще измъчват и тормозят човешките същества.

О, кралю, по това време ще нарасне броят на еретиците, чието поведение ще бъде антагонистично спрямо кастовата система и спазването на правилата от етапите на живота.

В епохата Кали, тъй като хората ще бъдат привързани към греховни действия, ще се появят страдания заради децата, съпругите и т.н., също разрушение и разпадане на тялото и болести в резултат от качеството Тамас.

Въпреки че Кали има куп недостатъци, все пак чуй за нейните добри качества.

245-248. Хората принадлежащи на трите Юги, благословените, които изпълняват свещените ритуали казват така: “По това време (в епохата Кали) човешките същества постигат Сиддхи за много кратко време. Тези човешки същества от епохата Кали, които изпълняват свещените ритуали, споменати в Шрути, Смрити и Пураните с вяра и преданост, постигат Сиддхи (Съвършенство) много бързо.

Свещените ритуали (дават плод) за година в епохата Трета, а тези които се изпълняват в Двапара за месец. Тези ползи се придобиват за ден в епохата Кали, ако интелигентният отдаден упорито извършва ритуалите.”

О, кралю, в епохата Кали, хората, които извършват свещени ритуали на Хари и Хара и постигат Сиддхи, са също толкова на брой, колкото постигащите Сиддхи в останалите три Юги.

Сега разбра от мен какво ще се случи в двадесет и осмата Кали Юга.

———————————————————————-

1. Югите – описание на техните характеристики, постепенното влошаване на физическия и умствения капацитет и моралните устои на хората от Крита до Кали формира важна тема в много Пурани: Ваю – 32, 58, 59; Матся: 142-145; Брахманда: 27-34. Пураническото описание на еволюцията на настоящата отглеждаща храни икономика от старата събираща храна икономика с равенство между всички хора е много интересна.

2. Ваю Пурана не е включен в този списък.

3. Вярването, че във всяка Двапара се ражда Вяса, за да организира плаващите Ведически химни в четири Самхити се намира и в други Пурани като Вишну III.3, Бхагавата I.4.24-25, Курма I.52, Ваю 23.107-213, където 28-те инкарнации на Шива съответстват на Вясите. Също списъкът на Вясите в различните Пурани е различен. Например в Брахманда откриваме Сваямбху (Брахма), Праджапати, Ушанас, Брихаспати, Санадваджа, Антарикша, Дхарма и Риджиша, които не са включени в списъка на Сканда Пурана. Курма Пурана I.52 дава Ришабха, Сутеджас, Сукакшу, Нараяна и Валмики, които не са включени в списъците на Сканда и Брахманда. Последният дава списък с 32 Вяси, въпреки че са общоприети 28 Вяси.

4. Авторът е дал стария списък, като Девала Смрити не е включен в него. Това не означава, че Девала Смрити не е съществувала по времето, когато авторът е писал Сканда Пурана, или че той не го е знаел. Както показват бележките, Сканда Пурана цитира няколко стиха от това Смрити, които Апарарка позитивно указва, че са цитати от Девала.

5. Списъкът на Йогананданите или учителите на Шиваизма, въпреки че са наречени бъдещи, предхождат Сканда Пурана. Повечето от тях са митологични личности, с изключение на Лакулиса, който бил роден в Каяварохана или Каярихана, близо до Дебхои в Гуджарат. Той е основател на сектата Пашупата. Неговите Пашупата-сутри, които са коментирани от Каундиня са били публикувани на Тривендрум. Сравнение на списъка с този на Ваю Пурана I.23 показва, че списъците с изключение на Бхригу, Вали и Дарука от Ваю са идентични.

6. Почти всички Пурани и Махабхарата изобразяват смущаваща картина за епохата Кали, т.е. Махабхарата, Вана – глави 188-190; Шанти 69.80-97; Брахманда Пурана XII.1.2; Вишну Пурана VI.1; Ваю Пурана I.58.30-70. Има много еднакви стихове в тези описания на различните Пурани. Р. Ц. Хазра казва, че такова било действителното състояние на индийското общество след Ашока и преди 200 г. сл.н.е. (Пуранични записки върху индийските ритуали и обичаи). Но това описание е приложимо дори днес и като такова е пророческо.

Втора част

VI.27.1-7. Мъдреците казаха: О, Сутаджа, разкажи ни подробно всички характеристики на Чатурюга (групата от четирите Юги), тяхното величие и продължителност. Ние сме изключително заинтересовани от това.

Сута каза: Абсолютно същия въпрос зададе Васава на Брихаспати. Ще ви кажа, о, видни Брахмани, всичко което Брихаспати му каза.

По-рано Шукра, тази смирена душа, седеше на събрание с Богове и Шачи. Сури му служеха. Също така Гандхарви, Апсари, Видядхари, Гухяки, Киннари, Дайти (Асури), Ракшаси, Наги (змии), (единици време като) Кала, Кашти, Нимеши, Съзвездия, Планети, Ведите с техните помощници в тяхната персонифицирана форма. Свещените Тиртхи и светите храмове също присъстваха там.

Те дискутираха разни истории на Девите, Дандавите, Ракшасите, святите крале и най-вече на старите мъдреци Брахмани. В определен контекст Господарят на Боговете учтиво попита Брихаспати, най-личният от Брахманите:

8. О, святи Господине, желая да чуя за продължителността на Югите, за тяхното величие и специални характеристики. На теб подобава да ни разкажеш надлежно.

9. Брихаспати каза: Ще ви изложа величието на Югите, тяхната продължителност и специфика. Слушайте внимателно!

КРИТА ЮГА

10-18. За Крита Юга се казва, че се състои от 17 лакхи (1 лакха = 100 000 години) и 28 хиляди години (общо 1 728 000 години), когато Джанардана е с бял цвят. Дхарма (олицетворена като бик) има активни всички нейни четири крака. (Тогава) земята е пълна (във всяко отношение). Хората са лишени от похот и гняв, от страх и омраза. Всички хора живеят дълго със спокойни души и с пълен контрол над сетивните органи. Те са високи пет Тали (палмови дървета). Те са сияещи и добре информирани. Детството на човек стига до 16 000 години. Единствено след това бавно го сполетява старостта. Най-голямата продължителност на живота е 1 лакха години (100 000 години). В определени случаи тя прехвърля дори тях. Всички живи същества, животни, птици и зверове говорят божествен език. Те не са враждебни едни към други. Змиите играят заедно с мангустите, котките с мишките, елените с лъвовете и совите с гарваните. Дори без да бъде култивирана, земята (въпреки че не се оре) произвежда много растителност, състояща се от житни и бобови култури, ечемик и др. Те са вкусни и способни да дават сила и препитание. Дърветата са с отлични цветове, плодове и листа и дават реколта във всички сезони. Те нямат тръни и приличат на Калпа-дървета.

19-29. Кравите дават желаното вкусно мляко по всяко време. Количество масло и гхи, произведено от него е огромно. Никоя жена не става вдовица тогава, нито нещастна отрепка. Няма Какавандхя (жени само с едно дете) лишени от синове. Няма жена без добродетел (всички жени са целомъдрени). Раждането и смъртта идват в точното време. Бащата никога не вижда смъртта на сина си. Хората, които умират не стават призраци. Никой не е принуждаван да стои в Нарака. Никой не страда от болка заради болест. Всички Брахмани са вещи във Веданта. Те редовно изучават техните Ведически Мантри. Те се наслаждават да разясняват Ведите и са добре утвърдени в знанието на Брахман.

Кшатриите правят един от себе си крал и имат към него голяма преданост и лоялност. Те се наслаждават на земята праведно, следвайки неговите повели. 

Вайшите са заети с разни дейности, подхождащи на общността на Вайшите, като отглеждане на добитък, покупко-продажба на търговски стоки и др.

О, най-лични от Сурите, Шудрите са изключително верни. Те не правят нищо друго освен да служат на Брахманите и дважди родените.

Тогава никой няма лошо раждане, нито има смесени касти. Тогава в света няма нечисти и  не може да се види никой от петата каста.

Тогава мъжете извършват Яджна, Яджана (Яджна в полза на другите), Дана, Врата, Нияма и др. и поклоничество без никакви очаквания за лична изгода от тях. О, Хилядооки, такава е първата Юга, наречена Критаюга, която е благоприятна за щастието на всички светове.

ТРЕТА ЮГА

30-42. След това започва да функционира втората Юга, наречена Трета. Тя се състои от 12 лакхи и 96 000 години (общо 1 296 000 години).

Господарят на света отива в Шветадвипа. Бог с емблемата на Гаруда тогава приема червен цвят. Тогава Дхарма има активни три крака. Единият крак е този на греха. От там между хората от всички Варни се поражда взаимно съревнование.

Хората започват да искат ползи произтичащи от поклонничеството в свети места. Врата и Нияма се спазват с мотив за живот в рая и т.н.

Подчинени от похотта, всички хора стават заблудени. Заблудата води до вражда, която ги принуждава да извършват грехове.

Тогава, о, Господарю на Боговете, самият Яма (Богът на Смъртта) създава Раурава и други Нараки (адски региони), които са 21 на брой.

Лошите хора отиват в тях в съответствие с тяхната Карма. Други постигат света на Махендра и др., а някои постигат спасение.

Има три типа хора: отлични, посредствени и лоши. О, кралю на Сурите, те извършват три типа действие. Те са високи едно Тала (палмово дърво). Те притежават блясък и енергия. Вайшите са заети със земеделски дейности, мотивирани от тяхното желание за храна и семена. Те сеят семена само веднъж, но събират реколта седем пъти. Дърветата дават плод и цвят в съответствие със сезоните.

Отлични крале и Брахмани правят хиляди Агништома и други Яджни, надпреварвайки се един с друг в тяхната жажда да постигат рая. Човек желаещ друг регион спазва Врата, Дана, Нияма, Самяма и т.н.

43-54. Тогава маладостта на човек достига хиляда години, а старостта до около 5 000 години.

Поради смесването на кастите в тази Юга се пораждат следните (под) касти: Раджака (перач), Чармакара (обущар), Ната (актьор), Буруда, Кайварта (рибар), Меда, Бхилла, Чандала и Шудра и др.

Има и други по-долнокачествени хора, които са по-цензурирани от тези (споменати по-горе), но техният брой е малък.

Индра каза: O, превъзходни Брахмане, как произлизат тези имащи лошо раждане касти? Кажи ми надлежно и цялостно всичко. Моето нетърпение е голямо.

Брихаспати каза: Поради дефект на източника на произхода, от тях се пораждат осем типа смесени касти, о, най-лични сред Сурите. Ще ги спомена ясно.

Синът на Кшатрия, роден от дъщерята на Брахмана, се нарича Сута. На Сута се ражда момче, наречено Раджака, а това на Раджака се нарича Чармакрит, а това на Чармакара се нарича Ната. Така тези четири са родени от Кшатрия и Брахмански съпруги.

Синът на Вайшя, роден от Брахманско момиче е Магадха, о, най-лични измежду Марутите. Синът роден от семето на Магадха и Брахманско момиче е Буруда, Буруда създава Кайварта, а Кайварта създава Медака. Тези четири са родени от Вайшя и Брахмански съпруги. Те са презрени във всички свети ритуали.

Шудрата става баща на Билла от Брахманско момиче, о, най-лични измежду Сурите, а Бхилла става баща на Чандала. Те двамата са родени от Шудри и съпруга от кастата на Брахманите. О, Господ на Сурите, това което споменах е истината.

Така аз обясних Трета Юга, о, най-лични измежду Сурите. Слушай сега внимателно за положението в Двапара!

ДВАПАРА ЮГА

55-63. Тази юга се състои от 8 лакхи и 64 000 години (общо 864 000 години). Там Бог с емблемата на Гаруда става жълтеникаво-кафяв на цвят, Дхарма стои на два крака и грехът също стои на два крака.

В края на сто годишнината си хората стават юноши, а след като изминат петстотин години настъпва старостта.

Там хората, божествата и кралете са отчасти истинни и отчасти неистинни. Жените също имат същата репутация на характера си, о, превъзходни сред Сурите.

Някои достигат височина пет Хасти (лакътя или около 5х45 см), а други четири Хасти. Те не са нито красиви, нито са лишени от красота.

Зверове, птици и елени мърморят неразличимо.

Дърветата не дават много цветове и плодове, о, Господарю на Сурите. Растителността се произвежда от фермери, които съответно я сеят.

Облаците сипят дъжд адекватно. Отглеждат се всички билки.

Каквото и налично знание или писание да има, о, отлични сред Сурите, е от безпристрастна природа, нито истинно, нито неистинно.

В Двапара, о, превъзходни сред Сурите, ползата от (жертвените действия) Тиртха, Дана и Макха са според страстта и вярата.

Така ти беше обяснена Двапара, о, Господарю на Сурите, както е видяна и чута от мен.

КАЛИ ЮГА

64. Дори когато обяснявам по-нататък, слушай внимателно. Калиюга е наистина ужасяваща. Тогава Джанардана е черен на цвят.

65-66а. Калиюга, която се избягва от добрите хора, се състои от 4 лакхи и 32 000 години (общо 432 000 години). Дхарма стои на един крак, а Папа (грехът) стои на три.

66б-67. След първата половина грехът се утвърждава навсякъде. Синовете няма да почитат техните бащи, нито снахите, нито братята. Нито прислугата, нито съпругите ще почитат техните старейшини. Ще има взаимна омраза.

68. На 16 годишна възраст, още в самата си младост, човек се прошарва. Момичетата  започват да зачеват дори на 12 годишна възраст.

69-72. О, Господарю на Сурите, максималната продължителност на живота е сто години. В това отношение слоновете и дърветата не живеят повече от това. Отличните коне живеят не повече от 32 години; магарето и камилата до двадесет и четири. Козите до шестнадесет, а кучетата до дванадесет. Други четириноги живеят до двадесет и пет години. Гарваните, лешоядите и совите живеят много дълго време. Това важи също за грешниците и по-точно за тези в окаяно състояние.

Дърветата са твърди, бодливи и без плодове и цветове. Те са убежище на лешояди и не дават сянка.

73. В тази юга, о, отлични сред Сурите, Дхарма е измъчвана от Адхарма, истината от неистината, а кралете от крадци постоянно.

74. Наставниците са тормозени от ученици, а долните мъже от жени; учителите са обезпокоявани от групи от прислугата, а хората с дълбоко познание от глупаци.

75-77. В Калиюга праведните хора, хората отдадени на истината, хората с пълен контрол на сетивните органи, хората на благоразумието, спокойните хора и тези посветени на доброто на другите – всички те страдат.

Ментални терзания, неразположения, скръб от незнаен произход – всички постоянно преобладават в Калиюга, причиняващи страдание на добрите. Човек живее кратко поради смесване на кастите, а тези които оцеляват са тотално окаяни.

78-82. Облаците никога не сипят дъжд в желания период. Дори когато има пороен дъжд, няма да има растителна продукция, каквато е желана от фермера. Дори добре отглежданите крави не дават достатъчно мляко. Дори и внимателно да са пазени, няма големи стада от крави.

Хората започват да разчитат на мляко от овце и камили. Хората нямат блясък и са мръсни. Аскетите стават Шудри и Шудри стават експерти в Дхарма-шастра. Шудри започват да дискутират Ведите и се стараят да извършват Яджна.

Шудрите започват да получават парични награди и Шудри стават щедри дарители. Шудрите стават достойни за уважение и Шудри се установяват на Тиртхите.

83. По времето на смъртта, хората като зверове започват да копаят пет ями с тяхната глава. две ръце и два крака. Поради заблуда, те губят съзнание.

84-89. Брахманите започват да продават Ведите и са лишени от чистoта. Те оставят редовното изучаване на Ведите и винаги зависят от храна, сготвена от Шудри. Най-вече те приемат дарове от неправедници. Те се превръщат в алчни и неразличаващи чревоугодници, пристрастени към вкусни храни.

Сектанти се отдават на злодеяния. Те се препитават от щедростта на жени на други мъже. Приятелство се развива единствено на основата на бизнес изгода (т.е. на собствения интерес). О, Хилядоооки, то никога не зависи от естествено влечение. Всички касти на дважди родените имат тенденция към варварство.

Те губят интерес към веселбите; те са неправедни и причиняват смесване на кастите. В началото на Югата хората достигат височина три и половина Хасти (лакътя). Те дори намаляват на височина, когато Кали напредне. Накрая хората стават обитатели на дупки.

90. Поради рядкото наличие или отсъствие, хората са неспособни да спазват домашните си задължения. Яджните и Ведическите Врати (практики) са безплодни.

91. Ниямите и ограниченията също, заклинанията и магиите също са неефективни. О, Шатакрату, Тиртхите са замърсени от присъствието на Млечхи. Те губят своята присъща природа и имат недостатъчно вода.

92-95. Тези, които практикуват заклинания и магии са презрени. Аскетите също са презрени. Всички хора стават презрени.

Те отхвърлят младоженец с благородно рождение и надарен с хубост и младост и хората предлагат техните дъщери на жалки хора поради алчност за пари.

Момиченца започват да раждат, девствениците са нетърпеливи да съжителстват с мъже и поддържат сексуални контакти с възрастни мъже.

Дори жени от благородни семейства стават неверни на съпрузите си. Във всичките си дейности, злите хора са добре охранявани.

96. Безмилостни крале ще тормозят фермерите. В тази Юга ще измъчват несъмнено невинните заради жаждата за пари.

97-98. Те ще пускат на свобода дори този, който заслужава да бъде убит, който е осквернен поради алчността за пари. Те ще оставят на мира хората, които тормозят живите същества. Те практикуват военни действия без да ги е грижа за Кшатрадхарма (военната етика).

99-101. Брихаспати каза: Така аз ти разказах всичко свързано с Югите и техните характеристики. О, превъзходни сред Сурите, продължителността на Югите също беше обяснена. Човек който винаги рецитира това концентрирано, се отървава от неговите грехове извършени от неговото раждане дo смъртта. Този, който слуша това с ум пречистен от вярата, става свободен от греха за деня.

Трета част

VI.272.51. Сута каза: Когато ситуацията (в Кали) се окаже такава, Брахманът Харипингала от Калки Готра ще избие всички.

52. След това, о, превъзходни Брахмани, отново ще настъпи Критаюга.

53. Един ден на Брахма се състои от хиляда такива Чатурюги. Следва нощ със същата продължителност.

54. Според това броене 360 дни на Брахма правят една негова година, което е един ден на Кешава.

55. Брахма живее общо 100 години според неговото броене. Кешава също живее сто години според неговото собствено броене.

56. Годината на Васудева е един ден на Махешвара. Той също живее сто години според неговото собствено броене.

57. Тогава той ще се слее с Шакти, откъдето той е прославен като Акшяти (вечен). Сто години на Шива съставят Нихишваса (вдишването) на Садашива. Неговото Уччваса (дихание) остава във формата на Шакти. http://bg.wikipedia.org/wiki/Млечен_път

Пресмятане на Югите

VI.273.1-3. Сута каза: О, Брахмани, хиляда Чатурюги (групата от четирите Юги) съставят един ден на Брахма. В този единствен ден се раждат четиринадесет Хилядооки (Богове Индра). Настоящият Индра е седмият. В един ден на Видхи (Брахма) има четиринадесет единици от седемдесет и една Самварти (Чатурюги). Същият брой са Ману, започващи със Сваямбхува. Тези Ману и Шакри (Богове Индра) управляват по същия начин. 

4-5. Шакрата, който управлява сега е наречен Джаянта, а Ману е Вайвасвата Ману. В това управление са изтекли двадесет и осем Чатурюги (27 са минали и настояща е 28-та). Когато настоящият Шакра умре, Шакра ще стане Бали по благосклонността на Васудева.

6. Той обеща това управление на Бали като осми Ману.

7. Същото е и с всички други Сури. Те са 33 крори на брой (330 000 000). Те си остават по същия начин, както е било в предните периоди.

8. О, Брахмани, осем години на Брахма, който е настоящият творец, минаха, и които са според неговите мерки за броене.

9. Също така минаха шест месеца, една Пакша (т.е. Шукла, светло двуседмичие) и половин ден.

Изчисляването на Самватсарата (годината) е четири типа, базирани на Саура, Савана, Чандра и Аркша (Накшатра) броенето1.

10. В Калиюга всички живи същества от региона на земята умират. Слънчевата (Саура) Самватсара се състои от 365 дни. Ако се намали с пет дни, тя е Савана година (т.е. 360 дни).

11. Чандра (лунната) Самватсара е по-малка с единадесет дни (354 дни), а Удубхава (Звездната) година е по-кратка с 30 дни (335 дни).

Студенината на зимата, горещината на лятото и дъждовете са базирани на Саура броенето.

Изчисляването на интересите и заниманията с професионални дейности са базирани на Чандра броенето с взет под внимание един вмъкнат месец.

Движенията на планетите са изчислени на базата на Накшатра (или Аркша – звездното) броене.

15-17.  Освен тези четири типа броене, няма друг тип изчисление в целия свят. О, отлични Брахмани, Девите, Дайтите и човешките същества приемат това броене. Това е вечният авторитет на Шрути.

О, превъзходни Брахмани, ако някой чете с преданост обяснението за Югите пред тези седем Лингами, той никога вече няма да се страхува от преждевременна или случайна смърт.

——————————————————

1. Саура годината се състои от 365 дни. Тя започва с Меша санкармана. Савана – от Савана “пресоването на Сома”. В текстовете на Брахманите (Савана) годината се състои от 360 дни или от 720 дни и нощи (вж. Айтарея Брахмана VII.7).