Слънчева активност

Цялата повърхност на слънцето

Цялата сл. повърхнина [SDO + STEREO А и В]

Solar Flare Monitor

Вероятност за сл. изригване в % [FM]

Сл. петна SWAP NOAA Catania

Магн. конфиг. на сл. петна [SIDC][txt]

STEREO Ahead EUVI 195

STEREO A EUVI 195 [STEREO]

STEREO Ahead

STEREO Ahead COR2 [STEREO]

LASCO C2

SOHO LASCO C2 [SOHO][mp4]

LASCO C3

SOHO LASCO C3 [SOHO][mp4]

№ на слънчевите петна

№ на слънчевите петна [SDO][4096px]

SDO HMI Intensitygram flattened

SDO HMI Int. flattened [SDO][mpg]

SDO AIA 211

SDO AIA 211 [SDO][video]

SDO AIA 193 pfss

SDO AIA HMI Magnetogram SDO

№ на короналните дупки

№ на короналните дупки [Solen]

HMI Colorized Magnetogram

SDO HMI Color. Magnetogram [SDO][mpg]

SDO AIA 131

SDO AIA 131 [SDO][video]

SDO AIA 171

SDO AIA 171 [SDO][video]

SDO AIA 193

SDO AIA 193 [SDO][video]

AIA 304

SDO AIA 304 [SDO][video]

SDO AIA 335

SDO AIA 335 [SDO][video]

SDO AIA 94, 335, 193

SDO AIA 94, 335, 193 [SDO][pfss]

AIA 211 193 171

SDO  AIA 211, 193, 171 [SDO][pfss]

SDO AIA 304, 211, 171

SDO AIA 304, 211, 171 [SDO][pfss]