Геомагнитни явления

Семпли данни за наличието на магнитна буря и аврора (северно и южно сияние) в реално време. Зеленият цвят в графиките за К-индекса показва спокойна геомагнитна обстановка, жълтият означава суббуря или лека смутеност на геомагнитното поле, а червеният – геомагнитна буря.